Skip to content

Mgr. Jaroslav Farkaš

Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě (2010) a nyní pomáhá klientům v osobnostním rozvoji ve své soukromé praxi na Slovensku. Dlouhodobě se zajímá o psychedelické látky, změněné stavy vědomí a jejich terapeutický a seberozvojový potenciál.

Je absolventem dlouhodobého výcviku v biodynamické body-psychoterapii (na tělo orientovaný hlubinný přístup). Ve své práci s klienty se také inspiruje poznatky psychoanalýzy, transpersonální psychologie, postmoderních konstruktivistických přístupů a neurobiologie.

Působí jako jeden z vyučujících v rámci univerzitního kurzu „Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie“ na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je spoluzakladatelem a členem České psychedelické společnosti, kde v letech 2016 – 2020 působil i ve vedení organizace.

V minulosti působil jako psycholog v dětských domovech, v centru podpory profesionálních rodin a vyzkoušel si také práci v duchu filozofie harm-reduction s uživateli drog v kontaktním centru.

Členství v odborných organizacích:

2015 – trvá    Česká psychedelická společnost (CZEPS)

Vzdělání:

2005 – 2010    Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta
– studium jednooborové psychologie, ukončené s vyznamenáním
– pochvalné uznání děkana za diplomovou práci: Závislosť od MMORPG a osobnostné črty hráčov

Výcviky, kurzy:

2019    Workshop Psychedelic Psychotherapy & Holotropic Breathwork
– Beyond Psychedelics, Praha
– Lektor: Friederike Meckel Fischer (CH)

2018    Workshop Psychedelic Integration
– Beyond Psychedelics, Praha; The Center For Optimal Living, New York
– Lektori: Ingmar Gorman (USA), Elizabeth Nielson (USA)

2018    Workshop integrace psychedelické zkušenosti
– Slovenská psychedelická spoločnosť, Bratislava
– Lektor: Marc Aixalà (ES)

2017    Kurz sitter pro asistovaný výzkum psychedelik
– Česká psychedelická společnost, Praha
– Lektori: Michael Vančura, Petr Odstrčil, Stanislav Kudrle

2014 – 2016    Kurz teorie psychodynamické psychoterapie
– Brněnský institut psychoterapie, Brno
– Rozsah: 120 hodin

2011 – 2017    Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v biodynamické psychoterapii
– Institut psychoterapie zaměřené na tělo, Praha; Europäische Schule für Biodynamische Psychologie, Lübeck, Německo
– Lektori: Eli Weidenfeld (DE), Ebba Boyesen (FR), Mona Lisa Boyesen (DK) Květa Palusková, Tomáš Morcinek
– Rozsah: 1040 hodin

2011 – 2012    Akreditovaný výcvik v 3D koučinku
– Evropská asociace profesionálních koučů, Piešťany
– Lektori: Oldřich Tegze, Ferdinand Podoba, Jan Soukup, Ivana Galová
– Rozsah: 180 hodin

2011 – 2012    Akreditovaný kvalifikační kurz – Psycholog ve zdravotnictví
– Katedra psychologie FF UP Olomouc
– Rozsah: 70 hodin teorie, 200 hodin praxe ve zdravotnickém zařízení

2009 – 2010    Krátkodobý výcvik v krátké terapii zaměřené na řešení (SFBT) se zaměřením na práci s traumatizovanými klienty
– Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín
– Lektor: Hélène Dellucci (FR)
– Rozsah: 72 hodin

Další krátkodobé kurzy a semináře v biodynamické psychoterapii, biosyntéze, transpersonální psychoterapii a holotropním dýchání, Gestalt terapii, procesorientované psychologii a koncentrativní pohybové terapii v celkovém rozsahu více než 350 hodin.

Publikace:

Farkaš, J.: Tělesná schránka a intervence. In: Tylš, F. (ed.): Fenomén Psychedelie, Dybbuk, Praha 2017. ISBN 978-80-7438-178-2. (kapitola v knize)