Mgr. et Mgr.
Stanislav Milotinský

Ředitel/
psycholog/
psychoterapeut

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii a Psychoterapeutická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně (MUNI). Rok jsem strávil na New Mexico State University v USA.

Mezi mé profesní zájmy patří všímavost (mindfulness), kterou při své práci uplatňuji a sám také praktikuji na pravidelné bázi. Můj zájem o psychedelika mě vedl k iniciaci vzniku organizací Česká psychedelická společnost, nebo PsyCare – psychedelická první pomoc. V roce 2018 jsem ukončil jediný veřejný legální výcvik v psychedeliky asistované psychoterapii na California Institute of Integral Studies, USA. V roce 2019 pak 5-letý výcvik Person Centered Approach (rogeriánský), letos završím trénink v MDMA asistované psychoterapii pro MDMA.

Jsem v předatestační přípravě v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde se zaměřuji na péči o lidi s emočně nestabilní poruchou. Zároveň jsem studentem Ph.D programu na MUNI, kde se zabývám MDMA asistovanou psychoterapií. Aktuálně mám za sebou přes 5 000 hodin individuální a 1000 hodin skupinové přímé psychoterapeutické práce. Také jsem pod pravidelnou supervizí i intervizí.

Ve volném čase mám rád venkovní horolezení, putování s batohem, spaní v přírodě a různorodé tvoření.

Odborné vzdělání

Akademické vzdělání

 • 2019-současnost – Studium psychoterapeutického procesu u non mresponderů v MDMA asistované psychoterapii pro PTSD; Doktorské studium, Masarykova univerzita
 • 2013-2017 – Psychoterapeutická studia; Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
 • 2013-2016 – Magisterská psychologie; Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
 • 2013-2014 – Dvousemestrální studijní výměnný pobyt; New Mexico State University, USA
 • 2010-2013 – Jednooborová bakalářská psychologie; Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Kurzy a výcviky

 • 2019-dosud – Wechslerovy inteligenční škály; Institut klinické psychologie, Certifikovaný kurz
 • 2018-dosud – Výcvik v MDMA asistované psychoterapii pro PTSD; MAPS
 • 2018 – Certificate in Psychedelic-Assisted Therapies and Research; 180 hodinový legální výcvik v psychedeliky asistované psychoterapii; California Institute of Integral Studies, San Francisko, USA
 • 2018-2019 – Tematický apercepční test (P. Goldmann), Kurz práce s testem
 • 2017-dosud – Specializační vzdělávání v klinické psychologii; Předatestační příprava, IPVZ
 • 2017-2019 – Kurz Rorschachovy metody (A. Polák)
 • 2017 – Psycholog ve zdravotnictví
 • 2017 – Kurz facilitování psychedelické zkušenosti (CZEPS); 2 denní kurz vedený M. Vančurou, P. Odstrčilem, S. Kudrlem
 • 2015-2019 – Přístup zaměřený na člověka (Český institut PCA); psychoterapeutický výcvik schválený pro zdravotnictví
 • 2011 – Zvládání konfliktních situací (MUNI); 8 hodinový kurz zaměřený na zvládání konfliktních situací
 • 2010 – Motivační rozhovory; 25 hodinový základní kurz

Dosažené zkušenosti

Profesní zkušenosti

 • 2020 – Klinické hodnocení MDMA asistované psychoterapie pro PTSD 2020; člen terapeutického týmu
 • 2018-dosud – Denní stacionář pro lidi s dg. poruchy osobnosti v PNB; denní stacionář pro lidi s dg. emočně nestabilní poruchy osobnosti vedenou stylem Dialektické behaviorální terapie
 • 2018 – Centrum krizové intervence; noční či víkendové směny
 • 2017-dosud – Psycholog Psychiatrická nemocnice Bohnice (PNB); akutní příjmové uzavřené a otevřené oddělení; psychoterapeutické oddělení, následná péče, denní stacionář
 • 2017 – Soukromá terapeutická praxe
 • 2016-současnost – PsyCare, psychedelická harm reduction: iniciátor vzniku české psycare, účast v harm reduction terénním teamu na festivalech
 • 2015-2017 – Garant harm reduction sekce České psychedelické společnosti
 • 2014-2016 – Diplomová práce a psychedelický výzkum v NÚDZ 2014–2016; vliv psilocybinu na evokovaný potenciál mismatch negativity v serotonergním modelu schizofrenie, spolupráce na psychedelickém výzkumu včetně účasti na intoxikaci
 • 2012-2015 – Dobrovolník v psychiatrické klinice PK FN Brno

Relevantní zkušenosti

 • 2018-dosud – Dialektická behaviorální terapie (DBT); extenzivní samostudium DBT a aplikace v rámci denního stacionáře pro lidi s poruchou osobnosti
 • 2016 –  Svatojakubská pouť do Santiaga de Compostela; 800 km pěšky během 30 dní bez dalších společníků
 • 2015-dosud – Přednášení na konferencích a workshopy, XXX Česko (Slovenská psychoterapeutická konference, Racionální drogová regulace, Konference štěstí České asociace studentů psychologie, Jihočeská adiktologická konference, atp.)
 • 2015, 2016, 2019 – Iniciátor vzniku projektů; iniciátor vzniku CZEPS, Psycare, či spoluzakladatel denního stacionáře pro lidi s dg. poruchy osobnosti v PNB, nebo Psychedelické kliniky Psyon
 • 2014 – Acceptance and Commitment Therapy; extenzivní zájem a samostudium této modality
 • 2014 – Pravidelná meditační praxe
 • 2005-dosud – Český skaut; člen od r. 1997, vůdce družiny 2005-2010, s přestávkami člen vedení tábora 2006-2015
Jak pracuji

„Základními pilíři mého přístupu jsou přijímání klientů takových, jací jsou, respektování jejich jedinečnosti, společné bytí sám sebou v přítomném okamžiku a všímavost.“

Nabízím krátkodobou i dlouhodobou práci s klienty, kteří jsou motivovaní a chtějí na sobě něco změnit. Věřím, že každý z nás má v sobě vnitřní moudrost a léčivou sílu, která nás v životě může vést.

Základními pilíři mého přístupu jsou přijímání klientů takových, jací jsou, respektování jejich jedinečnosti, společné bytí sám sebou v přítomném okamžiku a všímavost.

V rámci psychoterapeutických konzultací klienty nesměřuji, nýbrž jim dopomáhám, aby oni sami byly svým rádcem. Za jádro duševních obtíží, s odhlédnutím od genetické predispozice, považuji zvnitřnělé zákazy a již nevyhovující obranné strategie minulosti. Ty s klientem společně objevujeme a umožňujeme mu tak svobodnější a šťastnější žití. S klienty mě kromě klasické terapie baví integrace psychedelické zkušenosti, práce s imaginací, praktikování všímavosti, nebo prvky Dialektické behaviorální terapie vhodné pro lidi s emočně nestabilní poruchou osobnosti.

Mgr. et Mgr. Stanislav Milotinský

Ředitel/
psycholog/
psychoterapeut
Napsat zprávu