Ketaminem asistovaná terapie

Proč léčíme ketaminem?

Potvrzená bezpečnost

Ketamin je léčivý prostředek běžně používaný v dětské a dospělé anesteziologii, v zubním lékařství nebo ke tlumení bolesti. Jeho bezpečnost pro člověka je potvrzena.

Účinnost léčby až 70 %

Účinnost ketaminu u deprese je dokumentována mnoha vědeckými studiemi a projevuje se během týdne po podání mezi 30–70 % léčených. V posledních letech se léčba rozšířila i na další indikace.

Rychlý antidepresivní efekt

Až u poloviny lidí, kde je léčba účinná, efekt nastupuje v den podání a trvá cca 3–10 dní. Cílem ketaminem asistované psychoterapie je pak tento účinek pomocí psychoterapeutické práce zásadně prodloužit.

Naděje při rezistentních potížích

Prokazatelně může fungovat u lidí, u kterých se předchozí léčba ukázala být jako méně účinná či zcela bez efektu.

Léčivý stav rozšířeného vědomí

Umožňuje zpracovat i nahlédnout při běžné terapii hůře přístupné duševní obsahy (např. nevědomé procesy, dávné vzpomínky, nenaplněné potřeby atd.) a podpořit jejich léčení.

Široká paleta léčených indikací

V posledních letech se léčba rozšířila na další indikace – vedle deprese se nyní léčí i potíže z okruhu úzkostných poruch, poruch příjmu potravy, posttraumatické stresové poruchy či OCD.

Ketamin není jen anestetikum

V případě léčby duševních potíží je používána nízká dávka ketaminu, která nevede k navození umělého spánku (anestezie) a nenavozuje bezvědomí. V nízkých dávkách typicky navozuje následující účinky:

  • Jemný snový až disociativní stav
  • Protiúzkostný tedy anxiolytický efekt
  • Antidepresivní efekt a snížení rizika sebevraždy
  • Navozuje stav rozšířeného vědomí, jinak také psychedelickou zkušenost
Ketaminem asistovaná psychoterapie

Farmakologická nástavba
na psychoterapii

Náš způsob práce s ketaminem je zejména tzv. ketaminem asistovaná psychoterapie. Ketaminem asistovaná psychoterapie spojuje výhody psychoterapeutické léčby s plným využitím farmakologicky podmíněného působení látky. Tím se zejména rozumí přímý antidepresivní a anxiolytický efekt ketaminu. Ketaminem asistovaná psychoterapie je tedy farmakologicky asistovanou psychoterapií, de facto nástavbou na psychoterapii, a proto je vhodná pro široké spektrum duševních potíží.

Ze zkušeností víme, že i klientům, kteří již pracují v dlouhodobé psychoterapii, může přinést ketaminem asistovaná psychoterapie významné vhledy a posuny využitelné pro jejich další psychoterapeutickou práci.

Léčivý stav rozšířeného vědomí
Během léčby také často dochází ke kontaktu s celou škálou emocí i vzpomínek, které jsou v běžném stavu vědomí hůře přístupné. Tato zkušenost zasazená do kontextu systematické psychoterapie a pečlivě integrovaná do každodenního života pak tvoří ideální cestu k zefektivnění a prohloubení léčebného procesu našich klientů.
prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Zakladatel kliniky Psyon, lékař, pedagog, Náměstek pro vědu a výzkum v NÚDZ

Stav rozšířeného vědomí
posiluje dlouhodobou změnu

Ketamin navíc oproti běžné psychoterapii umožňuje zkušenost rozšířeného vědomí, tedy stavu změn vnímání, myšlení i prožívání. Tento stav i dle narůstajících vědeckých výzkumů umožňuje nahlédnutí a postupnou změnu nefunkčních psychologických mechanismů, které jsou podkladem duševních onemocnění.

Umožňuje zpracovat i nahlédnout při běžné terapii hůře přístupné duševní obsahy (např. nevědomé procesy, dávné vzpomínky, nenaplněné potřeby, atd.) a podpořit jejich léčení. Pomáhá nám zjistit, kým vlastně ve skutečnosti jsme.

Ketaminem asistovaná psychoterapie proto nabízí účinnou cestou posílení psychoterapie ve směru dlouhodobé změny, kterou samotný ketamin většinou nemůže nabídnout.

Efekty ketaminem asistované terapie

Nadhled od rutinního myšlení a zaběhlých vzorců myšlení a jednání
Významné změny ve vnímání sebe sama, vztahů a vlastního místa ve světě
Pozitivní pohled na náročné situace a výzvy v životě
Snížení frekvence a intenzity negativních nebo nutkavých myšlenek
Větší motivace pro dosahování požadovaných změn v životě
Zvýšení sebevědomí a rozvoj soucitu k sobě sama
Zvýšení schopnosti řešit životní obtíže
Úleva od existenciálních úzkostí a potenciál pro větší zájem o spiritualitu
Indikace

S čím léčba pomáhá

V oblasti duševního zdraví je ketamin v současnosti používán v tzv. režimu off-label. To znamená, že je léčivo povoleno využívat i pro jiné indikace, než je jeho primární určení (tím je v ČR pro ketamin pouze anestezie a analgezie). Takové použití je upraveno legislativou a je umožněno na základě rozsáhlé vědecké evidence pro každou jednotlivou indikaci.

Tento režim použití zároveň určuje naše zaměření především na klienty, kteří se v minulosti pokusili o jinou léčbu svého onemocnění (např. psychoterapií či farmakoterapií).

Deprese a poruchy
depresivního spektra

Léčba může být účinná i v případech rezistentních depresí.

Úzkostné poruchy
a OCD

Sociální fobie, generalizovaná úzkostná porucha, OCD a další.

Posttraumatická stresová porucha (PTSD)

Významnou úlevu může léčba přinést i klientům trpícím PTSD.

Mentální anorexie a mentální bulimie

Poruchy příjmu potravy také patří mezi vhodné indikace.

Jak probíhá

Ketaminem asistovaná terapie

Psychoterapeutický rámec je při ketaminem asistované terapii klíčovou částí léčebného procesu. Potřeba terapie je ale u každého klienta individuální, a proto rozlišujeme dva různé přístupy k léčbě:

Část klientů těží nejvíce z terapeutického zpracování ketaminové zkušenosti, a proto je v tomto přístupu ketaminová zkušenost rámována více terapeutickými sezeními.

Část klientů může profitovat převážně z farmakologického efektu ketaminu, a proto je v této variantě více zkušeností s ketaminem.

Vhodný přístup k léčbě s klientem důkladně probere lékař na základě všech vyšetření a společně zvolí pro klienta nejvhodnější způsob léčby.

Průběh ketaminem asistované terapie

Kompletní průběh terapie

01


01

Vstupní online schůzka

25 minut
Online

Prvním krokem při zájmu o ketaminem asistovanou terapii je vstupní online schůzka. Během hovoru s klientem probereme jeho očekávání a je zde prostor na otázky.

02


02

Komplexní psychiatrické vyšetření

90-120 minut
Osobně

Nutným krokem před případným přijetím do léčby je komplexní psychiatrické vyšetření naším psychiatrem.

03


03

Interní vyšetření

30–60 minut
Osobně

Abychom si byli jistí, že je ketaminem asistovaná terapie pro klienta bezpečnou volbou, je nutné, aby absolvoval interní vyšetření včetně krevních odběrů a vyšetření srdce (EKG, echokardiografie).

04

04

Ketaminem asistovaná terapie

8-14 hodin
Osobně

Samotná léčba ketaminem asistovanou terapií probíhá minimálně v pěti setkáních a rámcově se skládá z přípravných setkání, zkušenosti s ketaminem a z integračních setkání.

Ketaminem asistovaná terapie v číslech
500+
Vědeckých studií potvrzuje účinnost ketaminem asistované terapie
800+
Vědeckých studií potvrzuje bezpečnost ketaminem asistované terapie
300+
Odborných zařízení v USA a několik dalších institucí v Evropě již poskytuje léčbu ketaminem
77 %
Našich klientů cítí na konci léčby pozitivní změnu

Kvalifikovaný tým světové úrovně

Jsme hrdí na to, že naši terapeuti mají téměř jako jediní v ČR a jako několik málo stovek osob z celého světa oficiální legální a převážně zahraniční vzdělání v psychedeliky asistované psychoterapii. Z těch nejvýznamnějších uvádíme:

01 California Institute of Integral studies: PAP a výzkum
02Compass Pathways: Léčba deprese pomocí terapie s psilocybinem
03Polaris Insight Center: Ketaminem asistovaná psychoterapie
04MAPS: MDMA asistovaná psychoterapie pro PTSD
05Stargate – výcvik práce s mimořádnými stavy vědomí
200+

Klientů již u nás
prošlo léčbou

Reference

„Znám smysl toho, co jsem viděla, a už to dokážu propojit s tím, co mě trápilo.”

Julia Holaňová
Reference

„Cítil jsem, že se nastartovala změna. Naučil jsem se věci pustit a nechat plynout.”

Petr

Nejčastější obavy našich klientů

Nemusíte se bát. Riziko rozvoje psychotické poruchy je obecně při užívání psychedelik naprosto minimální, pokud osoba nesplňuje kontraindikace k léčbě – z tohoto pohledu je i ketamin považován za bezpečný. Pro dosažení maximální bezpečnosti u nás každý prochází důkladným indikačním procesem, kde se zaměřujeme na posouzení i tohoto rizika. Pro osoby, kde se v nejbližší rodině vyskytla porucha schizofrenního okruhu, není tato terapie vhodná. Je potřeba mít na paměti, že účinek ketaminu má svou dynamiku, je to „jízdenka tam a zpět“ a člověk se vždy vrátí zpátky do sdílené reality.

Nikdy nejde předem odhadnout, kam se váš vlastní prožitek bude ubírat, zcela kontrolovat ho tedy nelze. Co ale můžeme ovlivnit a také to v rámci příprav společně děláme, je budování důvěry a vytvoření prostředí, ve kterém se budete cítit bezpečně a příjemně.

Základem je pocit důvěry s terapeutem – tu budujeme během příprav, kdy se spolu terapeut a klient seznamují a klient získává zkušenost s terapeutem. Společně vytváříme bezpečný rámec, ve kterém je vše vítáno, a klient tak může alespoň část kontroly nad svým chováním povolit. Terapeut a klient se spolu také předem domluví na možnostech a formách podpory, aby se klient mohl pustit třeba i do náročných témat a pocitů, pokud ho tam zkušenost zavede.

V rámci přípravy s klientem zevrubně hovoříme také o vnějším rámci sezení a o tom, co ovlivnit může – např. blízkost/vzdálenost terapeuta, míru podpory a kontaktu. Ujasníme si, že terapeut, který je přítomen během celého sezení, i lékař, který je přítomný v budově, pomáhají hlídat jeho bezpečí a že se nestane nic jeho tělu, neuhodí se, neupadne.

Je možné, že pro vás bude zkušenost náročná. Zároveň je ale důležité si uvědomit, že i když může být zkušenost náročná, není nezvládnutelná. Naopak je vnímána jako důležitý faktor v léčení duševních obtíží. Nesetkáte se s ničím, čím byste nemohli projít. Po celou dobu s vámi bude navíc přítomen terapeut a budete mít jeho podporu. Součástí příprav před samotnou terapií je i nácvik dechových technik, které vám pomohou zvládnout úzkost a zklidnit mysl.

Náročná zkušenost je někdy důležitá pro posun v terapii, to je také potřeba mít na paměti. V rámci integrace je každá zkušenost zasazena do kontextu klientova života a jeho cesty. S pomocí terapeuta je zpracována tak, aby na na ní mohl klient stavět. Ketamin má navíc anxiolytický (protiúzkostný) efekt, díky čemuž je možné prozkoumat náročné pocity a dotýkat se hlubších témat a zkušeností, aniž byste se cítili příliš zahlcení.

Na závěr je potřeba poznamenat, že těžkosti při rekreačním užívání vznikají, především když lidé nevědí, do čeho jdou, nemají žádnou podporu ani bezpečné prostředí – tedy vše, co je na klinice zajištěno.

Riziko závislosti vzniká téměř výhradně u osob, které ketamin užívají v rekreačním kontextu, velmi často a ve vyšších dávkách, než jak je ketamin podáván na klinice.

Užití ketaminu v terapeutickém kontextu je hluboká práce, kterou člověk následně integruje do svého života. Není to zkratka k příjemnému pocitu, jak tomu bývá při rekreačním užívání. Není tedy lákavé se k němu uchylovat často.

Někdy stačí jedna zkušenost s ketaminem, aby obtíže odezněly nebo významně polevily. V jiných případech ale klient spolu s terapeutem a indikujícím lékařem dojdou k tomu, že pro podporu efektu nebo jeho prohloubení by bylo vhodné opakování. Tato možnost zde samozřejmě je a je běžným a doporučovaným postupem jak u nás, tak v zahraničí.

Rádi bychom zdůraznili, že není nutné na sebe klást nárok, že je ketaminem asistovaná terapie jedinečná a jediná možnost, jak pokročit ve svém terapeutickém procesu. Při terapii děláme vše pro to, aby jedno sezení s ketaminem postačovalo, ale když je v rámci ketaminem asistované terapie potřeba udělat ještě další krok, tak to není klientova chyba, nebo neefektivní léčba. Je jen třeba delší cesty – některá hluboko zakořeněná témata s původem v dětství se prostě řeší déle.

Kompletní ceník
ketaminem asistované terapie

Máte zájem o standardní psychoterapeutické či psychiatrické služby, kde se zaměřujeme na celé spektrum psychických onemocnění v rámci služeb plně hrazených veřejným zdravotním pojištěním? Podívejte se na služby naší psychiatrické ambulance a psychoterapie.

Typ terapie
Vyberte Vstupní, pokud jde o vaši první ketaminem asistovanou terapii u nás. Vyberte Návazná, pokud jste u nás již ketaminem asistovanou terapii absolvovali a jdete na pokračovací léčbu.
Počet terapeutů
Standardně ketaminem asistovanou terapií provází jeden zkušený terapeut. Existuje i možnost mít u sebe i terapeuty dva. Jde o model, který nabízí hlubší vhled do problematiky očima dvou zkušených terapeutů. V případě zájmu je například možné vztahovat se k mužské i ženské roli. Pro některé klienty může přítomnost dvou terapeutů představovat pocit větší jistoty a bezpečí, a tím pádem i větší komfort v průběhu ketaminové zkušenosti.
Komunikace v terapii
Celý proces ketaminem asistované terapie je možné vedle češtiny absolvovat i v anglickém jazyce. Služby se liší cenou.

Vstupní terapie s 1 terapeutem

Ketaminem asistovaná terapie v českém jazyce
Krok léčby
Doba trvání

Pojištěnci
Psyon má smlouvy se 6 pojišťovnami, které plně hradí standardní ambulantní služby. V rámci ketaminem asistované terapie jsou služby částečně hrazené.

VZP
ZPMVČR
ČPZP
OZP
VoZP
ZPŠ

Samoplátci

Klienti nesmluvních pojišťoven

10 700–13 700 Kč(3)

Kompletní cena léčby včetně DPH
Mám zájem o léčbu

22 500–29 700 Kč(3)

Kompletní cena léčby včetně DPH
Mám zájem o léčbu

Pojištěnci
Psyon má smlouvy se 6 pojišťovnami, které plně hradí standardní ambulantní služby. V rámci ketaminem asistované terapie jsou služby částečně hrazené.

VZP
ZPMVČR
ČPZP
OZP
VoZP
ZPŠ

10 700–13 700 Kč(3)

Kompletní cena léčby včetně DPH
Mám zájem o léčbu

Samoplátci

Klienti nesmluvních pojišťoven

10 700–13 700 Kč(3)

Kompletní cena léčby včetně DPH
Mám zájem o léčbu
(1) Není zdravotnickým výkonem (2) Některé části léčby nejsou výkony hrazenými zdravotní pojišťovnou (3) Finální cena záleží na indiviiduální podobě léčby, kterou určí lékař s klientem (4) Vyšetření zajišťuje společnost Kardio-psyche s.r.o., která sídlí v prostorách kliniky Psyon. Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Price list for English speaking clients

Pro potřebné, kteří si nemohou léčbu dovolit (např. lidé, kterým duševní onemocnění znemožňuje adekvátní příjem, lidé s invalidním důchodem, studenti, důchodci atp.), máme k dispozici dotační program. Jeho cílem je cenu výrazně snížit tak, aby služby byly co nejvíce dostupné, což je naším dlouhodobým cílem. Zájem o využití dotačního programu, prosím, sdělte při vstupní online schůzce. Více o dotačním programu.

Mám zájem o první schůzku

Nechte si čas
na rozmyšlenou

Všechny kontakty

Kompletní průvodce terapií

Projděte si v klidu a přehledně celý proces ketaminem asistované terapie. Všechny informace jsme pro vás shrnuli v přehledné brožuře.

Máte konkrétní dotaz?

Využijte náš formulář a zeptejte se, na co potřebujete. Snažíme se odpovídat nejpozději do 48 hodin.

Napsat zprávu