Skip to content

Psychiatrická ambulance

Na naší klinice kromě poskytování služeb s Ketaminem asistovanou psychoterapií a integrace psychedelické zkušenosti provozujeme také standardní psychiatrickou ambulanci. Zaměřujeme se především na populaci pacientů s úzkostně depresivní symptomatikou, nevyhýbáme se však ani pomoci pacientům s jinými diagnózami. Nabízíme standardní diagnostická vyšetření i dlouhodobou ambulantní péči.

Náš tým tvoří mladí lékaři, psychiatři, s kladným vztahem k psychedeliky asistované terapii. Řada z našich lékařů má současně i odpovídající psychoterapeutické vzdělání a poskytuje mimo běžné klinické služby i psychoterapeutické intervence. Nabízíme inidivduální a empatický přístup a jsme otevřeni netradičním způsobům léčby, zejména psychedeliky asistované psychoterapii.

Naši lékaři

MUDr. Tomáš Páleníček, PhD.

vedoucí ambulance

Jsem absolvent 3.lékařské fakulty UK a od roku 2001 výzkumník v Národním ústavu duševního zdraví a později i psychiatr. Mám za sebou psychoterapeutický výcvik (SUR) a výcvik pro práci se změněnými stavy vědomí (Stargate) a již dvacet let asistuji u výuky psychiatrie na 3.LFUK. Obhájil jsem PhD z neurověd, atestoval se v psychiatrii a od roku 2002 úspěšně řídím řadu psychedelicky orientovaných výzkumných projektů. Jsem hlavním výzkumníkem klinických studií psilocybinu pro léčbu resistentní deprese a české větve studie MDMA v léčbě post traumatické stretové poruchy (MAPS).

Mluvím plynně anglicky, španělsky a francouzsky.

ordinační hodiny: dle dohody

palenicek_ambulance
ivana_tumova

MUDr. Ivana Tůmová

ambulantní lékařka

Lékařskou fakultu jsem absolvovala v roce 2009. Své zkušenosti jsem čerpala na lůžkových psychiatrických odděleních, v centru krizové intervence i v ambulantní sféře.

Věnovala jsem se studiu akupunktury a psychosomatiky, byla jsem frekventantkou v Psychoterapeutickém výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch. Absolvovala jsem výcvik v hypnoterapii pro lékaře a klinické psychology. Člověka vnímám jako celistvou, bio-psycho-socio-spirituální, bytost.

Zajímá mě fungování mozku a vědomí, význam změněných stavů vědomí a možnosti využití těchto stavů v léčbě duševních onemocnění a k osobnostnímu růstu.

V současné době jsou mými největšími učiteli mé dvě děti.

ordinační hodiny: dle dohody

MUDr. Jan Vondráček

ambulantní lékař

Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Po ukončení studií začal pracovat jako lékař v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Za svou praxi prošel několika odděleními se zaměřením na různou problematiku duševních poruch. Jedna z věcí která ho přivedla k psychologii, péči o duševní zdraví  a nakonec i k psychiatrii, byl zájem o psychedelické látky. Jako překladatel se účastní studie výzkumu vlivu MDMA na PTSD. Je členem České psychedelické společnosti.

ordinační hodiny: dle dohody

jan_ondracek
sarka_stirandova

MUDr. Šárka Štirandová

ambulantní lékařka

MUDr. Šárka Štirandová

Po studiu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy jsem nastoupila na pozici lékaře v Psychiatrické nemocnici v Horních Beřkovicích. Své klinické zkušenosti jsem sbírala na lůžkových odděleních zaměřených na léčbu širokého spektra duševních poruch a obtíží. Mám zkušenost s praxí v adiktologické ambulanci, kde jsem se v rámci přístupu case management věnovala klientům s duálními diagnózami. Jsem frekventantkou výcviku v jungiánsky orientované psychoterapii, zajímá mě lidská duše a její příběh. Rozšířené stavy vědomí vnímám jako jeden z mnoha nástrojů na cestě k celistvosti. Jsem otevřená tradičním i alternativním směrům v péči o duševní zdraví.

ordinační hodiny: dle dohody

Ceník

Naše klinika v současnosti nemá uzavřenu smlouvu s pojišťovnou, služby jsou tedy aktuálně plně zpoplatněny.
Na smlouvách s pojišťovnami nicméně pracujeme a doufáme, že již brzy budou naše výkony alespoň částečně hrazeny.

český klient
klient v cizím jazyce
price
Vyšetření před KAP
3000 Kč
4500 Kč
€ 166
Komplexní vyšetření
2500 Kč
3750 Kč
€ 140
Cílené vyšetření
1500 Kč
2250 Kč
€ 85
Kontrolní vyšetření
1000 Kč
1500 Kč
€ 55
Telefonický kontakt (recept)
200 Kč
300 Kč
€ 10
Konzultace 0,5 hod
1000 Kč
1500 Kč
€ 55
Konzultace 1 hod
1700 Kč
2550 Kč
€ 95
Další účtovatelné položky
český klient
klient v cizím jazyce
price
Pohovor s rodinným příslušníkem
800 Kč
1200 Kč
€ 45
Aplikace injekce i.m., s.c. (cena bez účinné látky)
200 Kč
300 Kč
€ 10
Telefonická či mailová konzultace ohledně zdravotního stavu (5 minut)
200 Kč
300 Kč
€ 10
Lékařská zpráva pro potřebu soudního jednání
1500 Kč
2250 Kč
€ 85
Vyšetření pro lázně u samoplátce s vystavením lázeňského návrhu
800 Kč
1200 Kč
€ 45
Výpis ze zdravotní dokumentace
800 Kč
1200 Kč
€ 45
Vyjádření lékaře o umístění do ústavu sociální péče
800 Kč
1200 Kč
€ 45
Zpráva o zdravotním stavu jako příloha k žádosti do DPP (předepsaný tiskopis)
800 Kč
1200 Kč
€ 45

Mimo češtiny mluvíme i anglicky, francouzsky a španělsky. 

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.