Psychiatrická ambulance

01

Psychiatrická ambulance

Na naší klinice nabízíme také profesionální psychiatrickou péči s kladným vztahem k progresivním metodám léčení duševních onemocnění. Ke klientům přistupujeme individuálně, empaticky a lidsky.

Řada z našich lékařů má kromě psychiatrického také odpovídající psychoterapeutické vzdělání. Nabízíme běžná diagnostická vyšetření i dlouhodobou ambulantní péči v celém diagnostickém spektru. Pacienty s vhodným spektrem obtíží můžeme v případě zájmu zařadit do některé klinické studie s psychedeliky, které se doposud nemohou používat v běžném zdravotnickém provozu.

Pro odborníky: zaměřujeme na neurotické spektrum obtíží, poruchy osobnosti a diferenciální diagnostiku psychotických stavů, specificky pak toxických (indukovaných psychoaktivní látkou).

Zaměřujeme se na pomoc (diagnostiku a adekvátní léčbu) se širokým spektrem potíží a témat

 • Deprese
 • Životní krize
 • Narušení kontaktu s realitou
 • Úzkosti
 • Přizpůsobení náročným událostem
 • Poruchy vyvolané užitím psychoaktivních látek
 • Narušený vývoj osobnosti
 • Reakce na traumatické události
 • a další

Doplňkové služby
psychiatrické ambulance

02

Psychiatrická rehabilitace

Nabízíme možnost setkávání s naší psychiatrickou sestrou v rámci tzv. rehabilitace. Při té jsou klienti podporováni v procesu léčby. Především je snahou dosáhnout pozitivních změn v rámci běžných každodenních aktivit klienta, týkající se např. běžného chodu domácnosti (úklid, vaření), či vztahů na pracovišti a v rodině.

 • cílem rehabilitace je zvýšení úrovně sebepéče o duševní i tělesné zdraví a prevence relapsu onemocnění 
 • snahou je také aktivizace klienta a jeho kvalitnější zapojení do běžného života
 • poskytujeme podpůrné rozhovory na libovolná témata dle potřeb klienta
 • možností je i edukace ohledně předepsané medikace
 • nabízíme také edukaci rodiny v rámci podpory klienta při jeho léčbě
 • součástí je i informování o zdravé životosprávě a hledání cesty k aktivizaci a kvalitnějšímu zapojení do běžného života (vlivem psychofarmak mají někteří klienti zvýšenou chuť k jídlu a trpí nadváhou či obezitou)
 • klienty se snažíme motivovat k volnočasovým aktivitám a sociálním interakcím
 • konzultace probíhají v příjemné a neformální atmosféře u nás na klinice

PRO KOHO JE REHABILITACE URČENA

 • pro naše klienty s VZP, OZP, ZP MV ČR, ZPŠ a ČPZP, kteří mají rehabilitaci indikovanou psychiatrem
 • především pro klienty s poruchami nálad, úzkostnými obtížemi, ale i poruchou osobnosti či psychotickým onemocněním

Chci se objednat

03

Interna

Kromě psychiatrické ambulance u nás na klinice můžete absolvovat i interní a kardiologická vyšetření. Právě ta je potřeba absolvovat i před ketaminem asistovanou psychoterapií. Ve spolupráci s ordinací Kardio-psyche tak nabízíme unikátní kombinaci služeb pod jednou střechou.

 • specializujeme se na interní a kardiologická vyšetření (naši lékaři jsou současně pracovníky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a mají jak interní, tak kardiologickou atestaci)
 • zaměřujeme se na ovlivnění netradičních rizikových faktorů ischemické choroby srdeční (ICHS), jakými jsou dlouhodobé emoční vypětí při nevyřešených osobních, partnerských či rodinných problémech
 • pro klienty Psyon zajišťujeme vyšetření pacientů před ketaminem asistovanou psychoterapií s ohledem na posouzení zdravotní způsobilosti k tomuto druhu léčby

Objednávejte se prosím na: kovarnik@kardio-psyche.cz

Ceník služeb
psychiatrické ambulance

Základní služby

Psychiatrická ambulance
Služba

Pojištěnci

VZP
ZPMVČR
ČPZP
OZP
VoZP
ZPŠ

Samoplátci

Klienti nesmluvních pojišťoven
Komplexní vyšetření před ketaminem asistovanou terapií
Pokrývá pojištění
3 000 Kč
Komplexní vyšetření
Pokrývá pojištění
2 500 Kč
Cílené vyšetření před opakovanou ketaminem asistovanou terapií
Pokrývá pojištění
1 500 Kč
Kontrolní vyšetření
Pokrývá pojištění
1 000 Kč
Telefonický kontakt (recept)
Pokrývá pojištění
200 Kč
Konzultace (1 hod.)
Pokrývá pojištění
2 000 Kč

Pojištěnci

VZP
ZPMVČR
ČPZP
OZP
VoZP
ZPŠ
Komplexní vyšetření před ketaminem asistovanou terapií
Cena:
Pokrývá pojištění
Komplexní vyšetření
Cena:
Pokrývá pojištění
Cílené vyšetření před opakovanou ketaminem asistovanou terapií
Cena:
Pokrývá pojištění
Kontrolní vyšetření
Cena:
Pokrývá pojištění
Telefonický kontakt (recept)
Cena:
Pokrývá pojištění
Konzultace (1 hod.)
Cena:
Pokrývá pojištění

Samoplátci

Klienti nesmluvních pojišťoven
Komplexní vyšetření před ketaminem asistovanou terapií
Cena:
3 000 Kč
Komplexní vyšetření
Cena:
2 500 Kč
Cílené vyšetření před opakovanou ketaminem asistovanou terapií
Cena:
1 500 Kč
Kontrolní vyšetření
Cena:
1 000 Kč
Telefonický kontakt (recept)
Cena:
200 Kč
Konzultace (1 hod.)
Cena:
2 000 Kč
Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Price list for English speaking clients

Další účtovatelné položky

Psychiatrická ambulance
Služba

Pojištěnci

VZP
ZPMVČR
ČPZP
OZP
VoZP
ZPŠ

Samoplátci

Klienti nesmluvních pojišťoven
Pohovor s rodinným příslušníkem
Pokrývá pojištění
800 Kč
Aplikace injekce i.m., s.c. (cena bez účinné látky)
Pokrývá pojištění
200 Kč
Telefonická či mailová konzultace ohledně zdravotního stavu (5 min.)
Pokrývá pojištění
200 Kč
Lékařská zpráva pro potřebu soudního jednání
Pokrývá pojištění
1 500 Kč
Vyšetření pro lázně u samoplátce s vystavením lázeňského návrhu
Pokrývá pojištění
800 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace
Pokrývá pojištění
300-800 Kč
Vyjádření lékaře o umístění do ústavu sociální péče
Pokrývá pojištění
800 Kč
Zpráva o zdravotním stavu jako příloha k žádosti do DPP (předepsaný tiskopis)
Pokrývá pojištění
800 Kč

Pojištěnci

VZP
ZPMVČR
ČPZP
OZP
VoZP
ZPŠ
Pohovor s rodinným příslušníkem
Cena:
Pokrývá pojištění
Aplikace injekce i.m., s.c. (cena bez účinné látky)
Cena:
Pokrývá pojištění
Telefonická či mailová konzultace ohledně zdravotního stavu (5 min.)
Cena:
Pokrývá pojištění
Lékařská zpráva pro potřebu soudního jednání
Cena:
Pokrývá pojištění
Vyšetření pro lázně u samoplátce s vystavením lázeňského návrhu
Cena:
Pokrývá pojištění
Výpis ze zdravotní dokumentace
Cena:
Pokrývá pojištění
Vyjádření lékaře o umístění do ústavu sociální péče
Cena:
Pokrývá pojištění
Zpráva o zdravotním stavu jako příloha k žádosti do DPP (předepsaný tiskopis)
Cena:
Pokrývá pojištění

Samoplátci

Klienti nesmluvních pojišťoven
Pohovor s rodinným příslušníkem
Cena:
800 Kč
Aplikace injekce i.m., s.c. (cena bez účinné látky)
Cena:
200 Kč
Telefonická či mailová konzultace ohledně zdravotního stavu (5 min.)
Cena:
200 Kč
Lékařská zpráva pro potřebu soudního jednání
Cena:
1 500 Kč
Vyšetření pro lázně u samoplátce s vystavením lázeňského návrhu
Cena:
800 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace
Cena:
300-800 Kč
Vyjádření lékaře o umístění do ústavu sociální péče
Cena:
800 Kč
Zpráva o zdravotním stavu jako příloha k žádosti do DPP (předepsaný tiskopis)
Cena:
800 Kč
Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Price list for English speaking clients

Prozkoumejte i další
poskytované služby

Klienti partnerských pojišťoven mají služby částečně hrazené:

VZP | 111
VOZP | 201
ZPŠ | 209
ČPZP | 205
ZPMVČR | 211
OZP | 207
Napsat zprávu