Skip to content

Proč psychedelika

Psychedelika jsou velmi specifickou skupinou psychoaktivních látek, jejichž společným jmenovatelem je rozšířený stav vědomí, který může mít dlouhodobý vliv na charakter prožívání a psychické funkce. Fungují jako nespecifický zesilovač psychických procesů, což může pomoci zefektivnit proces léčení duševních obtíží.

Osvětou v oblasti psychedelik se Psyon zabývá ve spolupráci s Českou psychedelickou společností (CZEPS) a Nadačním fondem pro výzkum psychedelik (PSYRES).

Psychedeliky asistovaná psychoterapie, jejímž je Psyon průkopníkem v českém i evropském kontextu, je inovativním přístupem v péči o duševní zdraví se stále vzrůstající evidencí o jeho efektivitě (včetně ketaminem asistované psychoterapie, která je ale stabilně etablovaná již delší dobu).

 

Tato léčebná modalita znamená, že v indikovaných případech je možné užít psychedelických látek pro facilitaci psychoterapeutického procesu, který zůstává jádrem a základním rámcem celé léčby.

Na zásadní přínos pro léčbu psychických obtíží ukazuje i to, že Americká FDA (Food and Drug Administration) označila psychoterapii asistovanou látkami (MDMA u posttraumatické poruchy, psilocybin u deprese) za průlomovou v oblasti péče o duševní zdraví – tzv. „breakthrough therapy“, tj. “léčba, u které předběžné klinické výzkumy ukazují, že by mohla přinést podstatné zlepšení péče v porovnání s aktuální léčbou”.

Věříme, že PAP může přinést další důležitý aspekt péče o duševní zdraví např. i tam, kde jiná léčba selhává. Naším cílem je poskytovat PAP ihned, jakmile to legislativní situace umožní. Zatím našim pacientům nabízíme ketaminem asistovanou terapii , u které rozlišujeme dva různé přístupu k léčbě (léčba s důrazem na psychoterapeutický rámec a léčba s důrazem na farmakologický efekt).