Proč psychedelika

Sdílet článek:

Proč psychedelika

Psychedelika jsou velmi specifickou skupinou psychoaktivních látek, jejichž společným jmenovatelem je rozšířený stav vědomí a příznivý farmakologický profil včetně vysoké somatické bezpečnosti, který může mít dlouhodobý vliv na charakter prožívání a psychické funkce. Fungují jako nespecifický zesilovač psychických procesů, což může pomoci zefektivnit proces léčení duševních obtíží. Velkou výhodou léčebného využití psychedelik bývá i rychlý nástup klinického efektu léčby, často již v řádu hodin.

Psychedelika a terapie

Psychedeliky asistovaná terapie, jejímž je Psyon průkopníkem v českém i evropském kontextu, je inovativním přístupem v péči o duševní zdraví se stále vzrůstající evidencí o jeho efektivitě.

To včetně ketaminem asistované psychoterapie, která je stabilně etablovaná již delší dobu. Například Austrálie a některé státy v USA již legislativně umožnily využití psychedelik v rámci léčby určitých duševních onemocnění. Tato léčebná modalita znamená, že v indikovaných případech je možné užít psychedelických látek pro facilitaci psychoterapeutického procesu, který zůstává jádrem a základním rámcem celé léčby.

 • Osvěta v oblasti psychedelik
  Osvětou v oblasti psychedelik se Psyon zabývá ve spolupráci s Českou psychedelickou společností (CZEPS) a Nadačním fondem pro výzkum psychedelik (PSYRES).
 • Poradenství
  Česká psychedeilcká společnost nabízí bezplatnou poradnu, kde je možné položit konkrétní dotazy odborníkům. K dispozici jsou také infomateriály ke stažení a informace, jak zvládnou náročnou psychedelickou zkušenost.

Zatím našim pacientům nabízíme ketaminem asistovanou terapii, která se ukazuje být dlouhodobě efektivní léčbou v rámci léčby řady onemocnění.

Blízká budoucnost

PAP může přinést další důležitý aspekt péče o duševní zdraví např. i tam, kde jiná léčba selhává. Naším cílem je poskytovat PAP ihned, jakmile to legislativní situace umožní.

Na zásadní přínos pro léčbu psychických obtíží ukazuje i to, že Americká FDA (Food and Drug Administration) označila psychoterapii asistovanou látkami (MDMA u posttraumatické poruchy, psilocybin u deprese) za průlomovou v oblasti péče o duševní zdraví – tzv. „breakthrough therapy“, tj. “léčba, u které předběžné klinické výzkumy ukazují, že by mohla přinést podstatné zlepšení péče v porovnání s aktuální léčbou”.

 • Klinické studie
  Na stránce Clinicaltrials.gov najdete všechny aktuálně registrované klinické studie s psychedeliky. Vyhledávat se dá např. po jednotlivých látkách
 • Hlavní látky, se kterými se v tuto chvíli pracuje
  – Psilocybin
  – MDMA
  – Ketamin
  – LSD
  – DMT
  – 5-Meo-DMT
  – Psychoplastogeny

Zdroj informací o jednotlivých látkách

Nejrelevantnější informace z oblasti psychedelik shromažďuje nezisková vzdělávací organizace Erowid (někdy nazývaná Erowid Center). Organizace poskytuje informace o psychoaktivních rostlinách a chemických látkách. Erowid dokumentuje legální a nelegální látky, včetně jejich účinků.

Napsat zprávu