Odbornost. Lidskost. Bezpečí.

Léčíme duševní
onemocnění pomocí
psychedeliky asistované terapie

Poskytujeme také klasickou psychoterapii a psychiatrickou péči.

Psyon
Mluví se o nás:
ČT DVTV Logo Forbes Logo iDnes Logo Refresher Logo Respekt Logo
V Psyonu věříme, že

Psychedelika jsou novou nadějí
v péči o duševní zdraví

Jako první klinika v Evropě nabízíme profesionálně vedenou ketaminem asistovanou psychoterapii, při které se psychoterapeutická léčba kombinuje s podáním ketaminu. Jde o velmi účinné spojení psychologického a farmakologického přístupu k léčbě.

Ketaminem navozený rozšířený stav vědomí poskytuje hlubší náhled na skryté příčiny duševních potíží i na naši vlastní existenci, což umožňuje vyšší efektivitu léčby.

Deprese a poruchy
depresivního spektra

Léčba může být účinná i v případech rezistentních depresí.

Úzkostné poruchy
a OCD

Sociální fobie, generalizovaná úzkostná porucha, OCD a další.

Posttraumatická stresová
porucha (PTSD)

Významnou úlevu může léčba přinést i klientům trpícím PTSD.

Mentální anorexie
a mentální bulimie

Poruchy příjmu potravy také patří mezi vhodné indikace.

Léčba ketaminem ověřena
vědci i samotnými klienty

500+

Vědeckých studií potvrzuje účinnost

ketaminem asistované terapie

800+

Vědeckých studií potvrzuje bezpečnost

ketaminem asistované terapie

300+

Odborných zařízení v USA

a několik dalších institucí v Evropě již poskytuje léčbu ketaminem

77 %

Našich klientů cítí na konci léčby pozitivní změnu

200+

Klientů již u nás
prošlo léčbou

Reference

„Znám smysl toho, co jsem viděla, a už to dokážu propojit s tím, co mě trápilo.”

Julia Holaňová
Reference

„Cítil jsem, že se nastartovala změna. Naučil jsem se věci pustit a nechat plynout.”

Petr
Tři příspěvky k současnému poznání

Vítejte na vlnách
psychedelické renesance

01

Dlouhodobý vliv na prožívání

Psychedelika jsou psychoaktivní látky, jejichž společným jmenovatelem je rozšířený stav vědomí. Ten má v kombinaci s psychoterapií dlouhodobý pozitivní vliv na charakter prožívání a psychické funkce.

02

Bez závislostního potenciálu

Většina psychedelik je somaticky bezpečná a nezpůsobuje závislost. Dnes je již dokázáno, že mají medicínské využití a v kontrolovaném prostředí je jejich používání bezpečné.

03

Naděje (nejen) pro medicínu

Díky těmto nadějným vlastnostem probíhá posledních 20 let doslova psychedelická renesance ve vědeckém bádání i terapeutickém kontextu. My v Psyonu věříme, že léčba psychedeliky bude brzy standard.

První psychedelická klinika v ČR

Jsme odborný tým s mezinárodním renomé a laskavým přístupem

Za projektem kliniky stojí přední vědci v oblasti duševního zdraví, neurovědci, lékaři, psychologové a terapeuti. Vedle odbornosti a profesionality je pro nás stejně důležitý lidský a laskavý přístup. Naši klienti jsou pro nás partneři v jejich cestě za lepším duševním zdravím.

Spolupracujeme s těmi nejlepšími

Proč se u nás budete cítit dobře

Kvalifikovaní terapeuti

Řada z našich terapeutů absolvovala ojedinělá certifikovaná mezinárodní školení, která zajišťují vysoký standard jejich práce.

Lidský přístup

K našim klientům přistupujeme laskavě, srdečně a především jako k partnerům v jejich léčbě. S bílými plášti ani odměřeným chováním se u nás nesetkáte.

Příjemné prostředí

Cíleně děláme vše pro to, aby bylo prostředí kliniky hezké a přívětivé. Chceme, aby se u nás klienti cítili co nejlépe a bezpečně.

Důvěra ve vlastní léčivé zdroje

Věříme, že v každém z nás je zdravá tendence k růstu a ke zdraví. Pomocí léčby ji můžeme uvolnit a povzbudit a dále rozvíjet.

Poskytujeme služby
v těchto oblastech

Klienti partnerských pojišťoven mají služby částečně hrazené:

VZP | 111
VOZP | 201
ZPŠ | 209
ČPZP | 205
ZPMVČR | 211
OZP | 207

Nejčastěji kladené otázky

Ketaminem asistovaná terapie probíhá v několika krocích od úvodní schůzky přes psychiatrické a interní vyšetření a přípravná setkání až po samotnnou ketaminovou zkušenost a následná integrační setkání. Co jednotlivé kroky obnášejí se podrobně dočtete na podstránce věnované jenom ketaminem asistované terapii. 

V principu jde o to, že ketaminem asistovaná terapie spojuje výhody psychoterapeutické léčby s plným využitím farmakologicky podmíněného působení látky ketamin. Ten má přímý protiúzkostný a antidepresivní efekt a zároveň navozuje stav rozšířeného vědomí, tedy stav změněného vnímání, myšlení i prožívání, kdy často dochází ke kontaktu s celou škálou emocí i vzpomínek, které jsou v běžném stavu vědomí hůře přístupné. Tato zkušenost je následně integrována do každodenního života. 

Zjednodušeně řečeno neodborným jazykem; samotné užití ketaminu může způsobit, že vám bude pár dní lépe, a pak se potíže s větší pravděpodobností vrátí. Když budete chodit na psychoterapii, je možné, že i přes veškerou snahu nevyřešíte některé, např. velmi hluboko uložené problémy, jako při sezení s ketaminem. Ketaminem asistovaná terapie proto spojuje ketamin a psychoterapii s cílem dosáhnout dlouhodobější úlevy a duševního zdraví.

Rizika spojená s ketaminovou terapií jsou velmi nízká, jeho bezpečnost dokládá více než 50 let trvající praxe využití v anesteziologii a fakt, že dávky používané k navození změněného stavu vědomí jsou cca 5 – 10x nižší. Všechna možná rizika i benefity probírá s každým klientem individuálně náš lékař. Zároveň platí, že tak jako každé léčivo má i ketamin svůj příbalový leták, kde jsou podrobně popsány všechny informace o přípravku včetně možných rizik. 

Ketamin při podání v rámci ketaminem asistované terapie nevyvolává závislost. Naše zkušenost i zkušenosti ze zahraničí ukazují, že díky terapeutickému nastavení celé léčby, nemají klienti vůbec potřebu látku sami zneužívat. Aby ketamin vůbec mohl vyvolat závislost, musel by být užíván pravidelně, prakticky každodenně a navíc soustavně po velmi dlouhou dobu.

V současné době máme smlouvy s těmito pojišťovnami:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
 • ZP Škoda (209)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)
 • Oborová zdravotní pojišťovna (207)

Klienti těchto pojišťoven mají plně hrazenou většinu služeb naší psychiatrické ambulance a psychoterapii. Ketaminem asistovaná terapie je částečně hrazená. Vše najdete podrobně uvedeno v našem ceníku. Na smlouvě s poslední veřejnou zdravotní pojišťovnou usilovně pracujeme. Pro informace o nových smlouvách prosím sledujte naše webové stránky nebo Facebook.

K dispozici máme také dotační program, jehož cílem je zpřístupnit naše služby lidem, pro které jsou uvedené ceny příliš vysoké. V rámci tohoto programu je možné zažádat o příspěvek či proplacení léčby.

Na základě sledování efektivity naší léčby je zřejmé, že během léčby dochází ke statisticky signifikantnímu snížení symptomů až 6 měsíců po skončení léčby (nejdéle měřený parametr; v praxi vidíme i výrazně delší efekty). Na úrovni jednotlivého klienta, tak jako u každé léčby jsou i u ketaminem asistované terapie výsledky vždy individuální záležitostí. Pro představu můžeme uvést několik faktů.

 • Pozitivní a pro ně přínosnou změnu cítí na konci léčby tři čtvrtiny našich klientů. Velká část z nich cítí okamžitou úlevu již v den podání. Tento přímý farmakologický efekt ketaminu může postupně opadat, proto se zkušeností pracujeme v rámci následných psychoterapeutických sezeních
 • Pro část lidí ale může být doba po sezení naopak náročná, protože se během něho “vynořil” náročný materiál ke zpracování (např. potlačené emoce, vzpomínky atd.). To je přirozený průběh léčby a náš terapeutický tým vám pomůže tato témata zpracovat a posunout se blíže k duševnímu zdraví.
 • Pro obě výše zmíněné skupiny klientů ale platí, že na konci cítí smysl v tom, co v rámci ketaminem asistované terapie prožili.
 • Z pohledu psychoterapie má ketaminem asistovaná terapie pozitivní dopad i proto, že vyvolává změnu a, zjednodušeně řečeno, dává věci do pohybu. Díky tomu je možné nahlédnout s klientem na problémy z nového úhlu, otevřít nová témata a posunout se dále.

Někteří pacienti se rozhodli sdílet svou zkušenost s ketaminem asistovanou terapií, a tak si jejich příběhy můžete přečíst či poslechnout zkušenosti našich klientů.

O přijetí do ketaminem asistované terapie rozhoduje vždy lékař na základě komplexního vyšetření a nemůže tomu být jinak.

Situace je u každého klienta individuální. Proto je u nás vstup do léčby podmíněn vstupní schůzkou a následně komplexním psychiatrickým a interním vyšetřením. Až po absolvování těchto vyšetření dojde ke konečnému rozhodnutí, zda je pro klienta ketaminem asistovaná terapie vhodná a bezpečná a je také rozhodnuto o vhodném přístupu k léčbě.

Obecně lze říci, že:

 • Indikací pro ketaminem asistovanou psychoterapii je depresivní syndrom v rámci různých nozologických jednotek, úzkostné poruchy (sociální fobie, generalizovaná úzkostná poruch, OCD), posttraumatická stresová porucha (PTSD) a poruchy příjmy potravy.
 • Mezi hlavní psychiatrické kontraindikace patří onemocnění z psychotického okruhu, procesuální psychotické onemocnění v rodinné anamnéze, aktuální závislost, akutní riziko suicidality či závažná porucha osobnosti.
 • Dalšími kontraindikacemi pak jsou závažná somatická (především kardiovaskulární a jaterní) onemocnění, těhotenství či kojení, akutní infekce, alergie na ketamin či užívání léčiv, která by s ním mohla interagovat.
 • Mezi další podmínky patří také minimálně 18 let věku, motivace k terapeutické spolupráci a také alespoň jeden pokus o předchozí léčbu (tzn. pokus o vyřešení problému např. psychoterapii, farmakologickou léčbou apod.)

Zjednodušeně řečeno proto, že užití ketaminu pro léčbu určitých duševních potíží je (za dodržení přesně daných podmínek) účinné, bezpečné, vědecky podložené a legální.

Ketamin je léčivý přípravek desítky let běžně používaný v medicíně. V případě léčby duševních potíží se využívá především jeho přímý protiúzkostný a antidepresivní efekt. My v rámci ketaminem asistované terapie využíváme i toho, že ketamin navozuje stav rozšířeného vědomí, tedy stav změněného vnímání, myšlení i prožívání. S tímto prožitkem klienta následně systematicky pracujeme v navazujících terapeutických sezeních.

V oblasti duševního zdraví (a tedy i v rámci naší ketaminem asistované terapie) je ketamin v současnosti používán v tzv. režimu off-label, tedy mimo primární indikaci. To znamená, že před absolvováním ketaminem asistované léčby je nutné mít absolvovaný alespoň jeden pokus o jinou léčbu v současné epizodě onemocnění (např. psychoterapii či relevantní alternativu nebo farmakoterapii). Takové užití je schváleno a povoleno na základě vědecké evidence pro jednotlivé indikace.

Napsat zprávu