Skip to content

Dlouhodobé terapie

 

Toto jsou medailonky interních členů našeho týmu, kteří poskytují terapeutické konzultace i mimo rámec Psyonu, rozšířené o externí „spřátelené“ terapeuty a lidí, ke kterým se můžete objednat, pokud u nás bude plno. Máme za sebou různé výcviky a nedogmaticky pracujeme s celou řadou různých směrů i přístupů, takže věříme, že jsme schopní pokrýt celou škálu možných klientů i jejich požadavků a společně s klienty vždy pracovat na tom, aby dlouhodobá terapie přinášela kýžené výsledky. Členové našeho týmu i externí spolupracovníci jsou pod supervizí a snaží se stále zlepšovat a rozšiřovat své vzdělání. 

Dlouhodobé terapeie nejsou zdravotnickým výkonem a jsou plně hrazeny v režimu samoplátců. Konkrétní ceny terapeutů se liší.
Výjimku tvoří pojištěnci ZP Škoda a Vojenské Zdravotní pojišťovny, jejichž pojišťovny terapie v rámci zdravotnických výkonů proplácí.

Klienti ZP Škoda a VoZP prosím pište na terapie@psyon.cz, v ostatních případech rovnou kontaktujte Vámi vybrané terapeuty.

Externí terapeuti

Níže najdete ověřené externí terapeuty ve výcviku, kteří mají volnější kapacity a nižší ceny.