Náš tým

Velmi nás těší

Jsme multidisciplinární tým
lékařů, psychologů, terapeutů i vědců

Mám zájem o léčbu

Náš tým zahrnuje lékaře, psychology, vědce i terapeuty s nadstandardní praxí. Využíváme širokou paletu směrů a přístupů s cílem efektivně pomoci při psychických, vztahových, či psychosomatických potížích, stejně tak i v osobnostním rozvoji či při volbě vhodné medikace.

Klademe důraz na lidskost, otevřenost ke zkušenosti a respekt ke světonázoru každého z nás. I proto mezi námi najdete odborníky s rozličným přístupem a typem práce i různou osobní zkušeností.

Jsme hrdí na to, že mnozí z nás mají mezinárodní oficiální vzdělávání v psychedeliky asistované psychoterapii. Je pro nás zásadní průběžné vzdělávání se. Věříme, že v naší profesi je zásadní také adekvátní sebepéče. Celý náš tým je proto pod pravidelnou odbornou  intervizí a supervizí.

Terapeutický tým

Mezi našimi terapeuty najdete atestované lékaře a klinické psychology, lékaře a psychology v předatestačním vzdělávání i nadstandardně kvalifikované kolegy s psychoterapeutickým vzděláním. Řada z nich absolvovala ojedinělá certifikovaná mezinárodní školení, která zajišťují vysoký standard jejich práce. Máme dlouholeté zkušenosti z výzkumu i praxe. Píšeme články, přednášíme na konferencích, někteří z nás učí na univerzitě.

Klinický ředitel, terapeut
Terapeutka (aktuálně na MD)
Terapeutka, Vstupní schůzky
Terapeutka (aktuálně na MD))

Ambulantní lékař

Náš tým tvoří mladé lékařky a lékaři s kladným vztahem k progresivním metodám léčení duševních onemocnění. Řada z našich lékařů má současně i odpovídající psychoterapeutické vzdělání. Součástí je i kardiologická a interní ambulance doc. Kovárníka, která zajišťuje somatická vyšetření v rámci indikace pro KAP.

Sestry

Mezioborovou spolupráci vnímáme jako stěžejní. Proto je v našem týmu i zkušená psychiatrická sestra, která sama přímo spolupracuje s našimi klienty v rámci jejich léčby.

Zakladatelé kliniky

Za projektem naší kliniky stojí přední vědci v oblasti duševního zdraví, neurovědci, lékaři a psychologové.

Klientský servis a provoz

Chceme, aby se u nás klienti cítili dobře - od prvního kontaktu až po setkání u nás. Jsme proto rádi, že máme skvělý tým, který pečuje o spokojenost klientů, je jim plně k dispozici a stará se i o příjemné prostředí naší kliniky.

Terapeutka, Vstupní schůzky
Vstupní online schůzky
Klientský servis a provoz
Klientský servis a provoz
Klientský servis a provoz
Vstupní online schůzky
Vstupní online schůzky
Klientský servis a provoz
Klientský servis a provoz

Supervize

Věříme, že péče o sebe a kvalitu naší práce je v našem oboru zásadní. Celý náš tým proto prochází pravidelnou supervizí.

Napsat zprávu