Skip to content

Náš tým

Náš tým zahrnuje lékaře, psychiatry, vědce i terapeuty s praxí. Využíváme širokou paletu směrů a přístupů s cílem efektivní pomoci při psychických, vztahových, či psychosomatických potížích, stejně tak i v osobnostním rozvoji či při volbě vhodné medikace.

Řada z našich terapeutů absolvovala ojedinělé certifikované mezinárodní výcviky, které zajišťují vysoký standard jejich práce. Mezi ně patří již teď legendární CPTR program na California Institute of Integral Studies (CIIS, USA). Dále lze jmenovat výcvik MDMA asistované psychoterapie pro PTSD (MAPS, USA-Evropa), Ketaminem asistovaná psychoterapie (Polaris Insight Center, USA), evropský trénink pro léčbu deprese pomocí terapie s psilocybinem (Compass Pathways), aktivní účast v terénním programu Psycare České psychedelické společnosti či psychedelických výzkumných projektech NÚDZ.

Klademe důraz na lidskost, otevřenost ke zkušenosti a respekt ke světonázoru každého z nás. I proto mezi námi najdete odborníky s rozličným přístupem a typem práce i různou osobní zkušeností. Jsme hrdí na to. že mnozí z nás mají mezinárodní oficiální vzdělávání v psychedeliky asistované psychoterapii. Je pro nás zásadní průběžné vzdělávání se a pravidelná supervizní práce včetně péče o sebe.