MUDr.
Martin Brunovský, Ph.D.

Zakladatel/
Supervizor klinických studií

Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, v roce 1999 nastoupil na neurologické oddělení FN na Bulovce a v rámci PhD studia do Psychiatrického centra Praha (PCP), transformovaného v r. 2015 na Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ). Od r. 2005 působil ve funkci vedoucího EEG a spánkové laboratoře PCP, v NÚDZ zastává pozici vedoucího výzkumného programu Aplikovaná elektrofyziologie mozku.

Vedle výzkumných úkolů se věnuje klinické práci v oblasti kognitivních poruch a demencí a je také asistentem na klinice psychiatrie 3. Lékařské fakulty UK v Praze. Oblastí jeho odborného zájmu je neurofyziologie, psychofarmakologie a neurobiologie duševních poruch, zejména pak zkoumání vlivu psychofarmak na nervový systém v rámci farmako-EEG/ERP výzkumu a studií věnujících se predikci odpovědi na léčbu.

Je autorem a spoluautorem mnoha odborných prací v recenzovaných odborných časopisech a pravidelně přednáší na mnoha domácích a zahraničních kongresech. Kromě řady domácích odborných společností je členem European Psychiatric Association, EEG and Clinical Neuroscience Society a od roku 2014 působí jako vice-prezident odborné společnosti International Pharmaco-EEG Group (IPEG).

V Psyonu, který spoluzakládal, působí jako neurolog a supervizor klinických hodnocení.

Odborné vzdělání

Akademické vzdělání

 • 1993–1999Lékařská fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice, SR – MUDr.
 • 1999 – 2004Postgraduální doktorské studium v biomedicíně, neurovědy, 3. LF UK Praha – Ph.D.

Kurzy a výcviky

 • 2000Funkční odbornost v elektroencefalografii, Praha
 • 2002 – Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, atestace z neurologie I. stupně
 • 2006 – Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v České republice v oboru neurologie (dle zák. č. 95/2004 Sb.)
 • 2006 – Licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru neurologie.

Dosažené zkušenosti

Profesní zkušenosti

 • 2015-dosud – Národní ústav duševního zdraví; vedoucí klinického výzkumného programu, vedoucí lékař, výzkumný pracovník
 • 2012-dosud – Školitel: Postgraduální doktorské studium biomedicíny, obor neurovědy, 3. LF UK Praha
 • 2005-2014 Psychiatrické centrum Praha; vedoucí EEG a Spánkové laboratoře
 • 2004-dosud – Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. LF UK Praha
  Odborný asistent
 • 2003-2005 Psychiatrické centrum Praha; zástupce vedoucího EEG a Spánkové laboratoře
 • 2000-2002Vyšší zdravotnické škola, Praha; výuka pregraduálních studentů
 • 1999 – 2016 Neurologické oddělení, Nemocnice na Bulovce, Praha; lékař-neurolog
 • 1999-2014 – Psychiatrické Centrum Praha; lékař, neurofyziolog

Relevantní zkušenosti

PROFESNÍ ORGANIZACE

 • Vice-prezident: International Pharmaco-EEG Group (IPEG)
 • Člen: The European Psychiatric Association (EPA), EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP, Česká neuropsychofarmakologická společnost, Česká neurologická společnost ČLS JEP, Společnost pro biologickou psychiatrii

UDĚLENÉ CENY

 • 2003 – Travel grant recipient, 7th Congress of the European Federation of Neurological Society (EFNS), 2003, Helsinki, Finsko
 • 2004 – Cena Aloise Alzheimera za nejlepší práci z oblasti diagnostiky a léčby demence za rok 2003. (2.místo, Amepra)
 • 2004 – Best Poster Award – cena za nejlepší poster v rámci 12. kongresu Asociace Evropských psychiatrů, Ženeva, Švýcarsko
 • 2004 – Travel grant recipient, The International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP) and EEG & Clinical Neuroscience Society (ECNS) JOINT MEETING, Irvine, USA
 • 2004 – 3rd Place, the Werner Herrmann Memorial Grant 2004 competition, International PharmacoEEG Group Symposium, Antwerp, Belgium
 • 09/2005 – Travel grant recipient, 9th Congress of the European Federation of Neurological Society – EFNS. Spetember 17-20, 2005. Athens, Greece
 • 2006 – The 14th Biennial Congress of International Pharmaco-EEG Society Symposium Poster Session Award
 • 2006 – The Werner M. Herrmann Memorial Grant, (PAREXEL International and IPEG)
 • 2008 – Cena České Neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) za nejlepší poster v oblasti Antidepresiva: 2010 – Poster Prize Adward, XXVII CINP Congress, 6.-10.June 2010, Hong Kong, China.
 • 2011 – Cena České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) za nejlepší klinickou práci publikovanou v roce 2010
 • 2011 – Best Poster Awards at the 10th World Congress of Biological Psychiatry, Prague
 • 2012 – Cena České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) za nejlepší klinickou práci publikovanou v roce 2011
 • 2015 – Cena České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) za nejlepší klinickou práci publikovanou v roce 2014
 • 2018 – Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka
 • 2019 – Cena Jaroslava Jirsy Univerzity Karlovy za nejlepší učebnici roku 2018 ve vědách lékařsko-farmaceutických za knihu Farmakologie

PUBLIKACE (KNIHY A KAPITOLY)

 1. MOHR, P., BRUNOVSKÝ, M., KOPEČEK, M. Léčiva používaná v psychiatrii (psychofarmaka). In: Švihovec, J. Farmakologie. Praha: Grada, 2018, s. 255-301. ISBN: 978-80-247-5558-8.
 2. MOHR, P., KOPEČEK, M., BRUNOVSKÝ, M., PÁLENÍČEK, T. Klinická psychofarmakologie. 1. vyd. Praha: Maxdorg, 2017. 568 s. Jessenius. ISBN: 978-80-7345-546-0.
 3. BRUNOVSKÝ, Martin. Sny z neurofyziologického hlediska. Str. 353-357. Kapitola in Baštecká B.(ed.). Psychologická encyklopedie: aplikovaná psychologie. Praha: Portál, 2009, 1. vyd., 520 s. ISBN 978-80-7367-470-0.
 4. BRUNOVSKÝ, Martin. Objektivizace diagnostiky a změn vigility u demencí: doktorská disertační práce. Praha : Galén , 2003, 1. vyd., 117 s. ISBN 80-7262-236-6.

PUBLIKACE (ČLÁNKY V ČASOPISECH s IF)

 1. RAKÚS, T., HUBČÍKOVÁ, K., BRUNCVIK, L., PETRÁŠOVÁ, Z., BRUNOVSKÝ, M. Retrospective analysis of quantitative electroencephalography changes in a dissimulating patient after dying by suicide: A single case report. Frontiers in Psychiatry. 2023, 14("Article Number: 1002215"), 1-5. ISSN 1664-0640. DOI: 10.3389/fpsyt.2023.1002215.
 2. GÖRNEROVÁ, N., BRUNOVSKÝ, M., KLÍROVÁ, M., NOVÁK, T., ZAYTSEVA, Y., KOPŘIVOVÁ, J., BRAVERMANOVÁ, A., HORÁČEK, J. The effect of low-frequency rTMS on auditory hallucinations, EEG source localization and functional connectivity in schizophrenia. Neuroscience Letters. 2023, 794("Article number 136977"), 1-7. ISSN 0304-3940. DOI: 10.1016/j.neulet.2022.136977.
 3. VIKTORIN, V., GRISKOVA-BULANOVA, I., VOICIKAS, A., DOJČÁNOVÁ, D., ZACH, P., BRAVERMANOVÁ, A., ANDRASHKO, V., TYLŠ, F., KORČÁK, J., VIKTORINOVÁ, M., KOUDELKA, V., HÁJKOVÁ, K., KUCHAŘ, M., HORÁČEK, J., BRUNOVSKÝ, M., PÁLENÍČEK, T. Psilocybin-Mediated Attenuation of Gamma Band Auditory Steady-State Responses (ASSR) Is Driven by the Intensity of Cognitive and Emotional Domains of Psychedelic Experience. Journal of Personalized Medicine. 2022, 12(6), 1004. ISSN 2075-4426. DOI: 10.3390/jpm12061004. IF 3.508.
 4. HUBČÍKOVÁ, K., RAKÚS, T., MÜHLBÄCK, A., BENETIN, J., BRUNCVIK, L., PETRÁŠOVÁ, Z., BUŠKOVÁ, J., BRUNOVSKÝ, M. Psychosocial Impact of Huntington’s Disease and Incentives to Improve Care for Affected Families in the Underserved Region of the Slovak Republic. Journal of Personalized Medicine. 2022, 12(12), "Article Number: 1941". ISSN 2075-4426. DOI: 10.3390/jpm12121941. IF 3.508.
 5. KLÍROVÁ, M., LASKOV, O., RENKA, J., BRUNOVSKÝ, M., NOVÁK, T. An rTMS-induced seizure during low frequency repetitive transcranial magnetic stimulation with a double-cone coil for spasticity: A case report. Brain Stimulation. 2022, 15(5), 1120-1121. ISSN 1935-861X. DOI: 10.1016/j.brs.2022.08.004. IF 9.184.
 6. MALENÍNSKÁ, K., RUDOLFOVÁ, V., ŠULCOVÁ, K., KOUDELKA, V., BRUNOVSKÝ, M., HORÁČEK, J., NEKOVÁŘOVÁ, T. Is short-term memory capacity (7 +/- 2) really predicted by theta to gamma cycle length ratio?. Behavioural Brain Research. 2021, 414("Article number: 113465"), 1-5. ISSN 0166-4328. DOI: 10.1016/j.bbr.2021.113465. IF 3.352.
 7. MEYER, T., BRUNOVSKÝ, M., HORÁČEK, J., NOVÁK, T., ANDRASHKO, V., SEIFRITZ, E., OLBRICH, S. Predictive Value of Heart Rate in Treatment of Major Depression with Ketamine in Two Controlled Trials. Clinical Neurophysiology. 2021, 132(6), 1339-1346. ISSN 1388-2457. DOI: 10.1016/j.clinph.2021.01.030. IF 4.861.
 8. RAKUS, T., HUBCIKOVA, K., BRUNCVIK, L., PECHANOVA, Z., BRUNOVSKÝ, M. Electrophysiological correlates of suicidality. Psychiatria Danubina. 2021, 33(3), 266-279. ISSN 0353-5053. DOI: 10.24869/psyd.2021.266. IF 2.696.
 9. PIORECKÝ, M., BARTOŇ, M., KOUDELKA, V., BUŠKOVÁ, J., KOPŘIVOVÁ, J., BRUNOVSKÝ, M., PIORECKÁ, V. Apnea Detection in Polysomnographic Recordings Using Machine Learning Techniques. Diagnostics. 2021, 11(12), "Article Number: 2302". ISSN 2075-4418. DOI: 10.3390/diagnostics11122302. IF 3.992.
 10. DUDYSOVÁ, D., JANKŮ, K., ŠMOTEK, M., SAIFUTDINOVA, E., KOPŘIVOVÁ, J., BUŠKOVÁ, J., MANDER, BA., BRUNOVSKÝ, M., ZACH, P., KORČÁK, J., ANDRASHKO, V., VIKTORINOVÁ, M., TYLŠ, F., BRAVERMANOVÁ, A., FROESE, T., PÁLENÍČEK, T., HORÁČEK, J. The Effects of Daytime Psilocybin Administration on Sleep: Implications for Antidepressant Action. Frontiers in Pharmacology. 2020, 11("Article Number: 602590"), 1-9. ISSN 1663-9812. DOI: 10.3389/fphar.2020.602590. IF 5.810.
 11. ANDRASHKO, V., NOVÁK, T., BRUNOVSKÝ, M., KLÍROVÁ, M., ŠÓŠ, P., HORÁČEK, J. The Antidepressant Effect of Ketamine Is Dampened by Concomitant Benzodiazepine Medication. Frontiers in Psychiatry. 2020, 11(August), "Article number 844". ISSN 1664-0640. DOI: 10.3389/fpsyt.2020.00844. IF 4.157.
 12. BUČKOVÁ, B., BRUNOVSKÝ, M., BAREŠ, M., HLINKA, J. Predicting Sex From EEG: Validity and Generalizability of Deep-Learning-Based Interpretable Classifier. Frontiers in Neuroscience. 2020, 14(589303), 1-7. ISSN 1662-453X. DOI: 10.3389/fnins.2020.589303. IF 4.677.
 13. VLČEK, P., BAREŠ, M., NOVÁK, T., BRUNOVSKÝ, M. Baseline Difference in Quantitative Electroencephalography Variables Between Responders and Non-Responders to Low-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Depression. Frontiers in Psychiatry. 2020, 11(February), "Article Number: 83". ISSN 1664-0640. DOI: 10.3389/fpsyt.2020.00083. IF 4.157.
 14. PIORECKÝ, M., KOUDELKA, V., MILETÍNOVÁ, E., BUŠKOVÁ, J., STROBL, J., HORÁČEK, J., BRUNOVSKÝ, M., JIŘÍČEK, S., HLINKA, J., TOMEČEK, D., PIORECKÁ, V. Simultaneous fMRI-EEG-Based Characterisation of NREM Parasomnia Disease: Methods and Limitations. Diagnostics. 2020, 10(12), 1087. ISSN 2075-4418. DOI: 10.3390/diagnostics10121087. IF 3.706.
 15. BAREŠ, M., BRUNOVSKÝ, M., STOPKOVÁ, P., HEJZLAR, M., NOVÁK, T. Transcranial Direct-Current Stimulation (tDCS) Versus Venlafaxine ER In The Treatment Of Depression: A Randomized, Double-Blind, Single-Center Study With Open-Label, Follow-Up. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2019, 2019(15), 3003-3014. ISSN 1176-6328. DOI: 10.2147/NDT.S226577. IF 2.157.
 16. PIORECKÝ, M., KOUDELKA, V., ŠTROBL, J., BRUNOVSKÝ, M., KRAJČA, V. Artifacts in simultaneous hdEEG/fMRI imaging: a nonlinear dimensionality reduction approach. Sensors. 2019, 19(20), "Article Number: 4454". ISSN 1424-8220. DOI: 10.3390/s19204454. IF 3.275.
 17. BAREŠ, M., NOVÁK, T., VLČEK, P., HEJZLAR, M., BRUNOVSKÝ, M. Early change of prefrontal theta cordance and occipital alpha asymmetry in the prediction of responses to antidepressants. International Journal of Psychophysiology. 2019, 143(September), 1-8. ISSN 0167-8760. DOI: 10.1016/j.ijpsycho.2019.06.006. IF 2.631.
 18. TYLŠ, F., BRUNOVSKÝ, M., ŠULCOVÁ, K., KOHÚTOVÁ, B., RYZNAROVÁ, Z., KOPEČEK, M. Latent schizencephaly with psychotic phenotype or schizophrenia with schizencephaly? A case report and review of the literature. Clinical EEG and Neuroscience. 2019, 50(1), 13-19. ISSN 1550-0594. DOI: 10.1177/1550059418781119. IF 1.765.
 19. BRAVERMANOVÁ, A., VIKTORINOVÁ, M., TYLŠ, F., NOVÁK, T., ANDROVIČOVÁ, R., KORČÁK, J., HORÁČEK, J., BALÍKOVÁ, M., GRIŠKOVA-BULANOVA, I., DANIELOVÁ, D., VLČEK, P., MOHR, P., BRUNOVSKÝ, M., KOUDELKA, V., PÁLENÍČEK, T. Psilocybin disrupts sensory and higher order cognitive processing but not pre-attentive cognitive processing-study on P300 and mismatch negativity in healthy volunteers. Psychopharmacology. 2018, 235(2), 491-503. ISSN 0033-3158. DOI: 10.1007/s00213-017-4807-2. IF 3.424.
 20. KAMARÁDOVÁ, D., BRUNOVSKÝ, M., PRAŠKO, J., HORÁČEK, J., HAJDA, M., GRAMBAL, A., LÁTALOVÁ, K. EEG correlates of induced anxiety in obsessive–compulsive patients: comparison of autobiographical and general anxiety scenarios. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2018, 14(2018), 2165-2174. ISSN 1178-2021. DOI: 10.2147/NDT.S169172. IF 2.228.
 21. VLČEK, P., POLÁK, J., BRUNOVSKÝ, M., HORÁČEK, J. Role of glutamatergic system in obsessive-compulsive disorder with possible therapeutic implications. Pharmacopsychiatry. 2018, 51(6), 229-242. ISSN 0176-3679. DOI: 10.1055/s-0043-118665. IF 2.738.
 22. BAREŠ, M., NOVÁK, T., BRUNOVSKÝ, M., KOPEČEK, M., HÖSCHL, C. The comparison of effectiveness of various potential predictors of response to treatment with SSRIs in patients with depressive disorder. Journal of Nervous and Mental Disease. 2017, 205(8), 618-626. ISSN 0022-3018. DOI: 10.1097/NMD.0000000000000574. IF 1.940.
 23. KAMARÁDOVÁ, D., HAJDA, M., PRAŠKO, J., TÁBORSKÝ, J., GRAMBAL, A., LATALOVÁ, K., OCISKOVÁ, M., BRUNOVSKÝ, M., HLUSTIK, P. Cognitive deficits in patients with obsessive-compulsive disorder - electroencephalography correlates. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2016, 12(May), 1119-1125. ISSN 1178-2021. DOI: 10.2147/NDT.S93040. IF 2.198.
 24. KAZEMI, R., ROSTAMI, R., KHOMAMI, S., HORÁČEK, J., BRUNOVSKÝ, M., NOVÁK, T., FITZGERALD, PB. Electrophysiological correlates of bilateral and unilateral repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with bipolar depression. Psychiatry Research. 2016, 240(30 June), 364-375. ISSN 0165-1781. DOI: 10.1016/j.psychres.2016.04.061. IF 2.528.
 25. HORÁČEK, J., MIKOLÁŠ, P., TINTĚRA, J., NOVÁK, T., PÁLENÍČEK, T., BRUNOVSKÝ, M., HÖSCHL, C., ALDA, M. Sad mood induction has an opposite effect on amygdala response to emotional stimuli in euthymic patients with bipolar disorder and healthy controls. Journal of Psychiatry & Neuroscience. 2015, 40(2), 134-142. ISSN 1180-4882. DOI: 10.1503/jpn.140044. IF 5.570.
 26. BAREŠ, M., NOVÁK, T., KOPEČEK, M., BRUNOVSKÝ, M., STOPKOVÁ, P., HÖSCHL, C. The effectiveness of prefrontal theta cordance and early reduction of depressive symptoms in the prediction of antidepressant treatment outcome in patients with resistant depression: analysis of naturalistic data. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. 2015, 265(1), 73-82. ISSN 0940-1334. DOI: 10.1007/s00406-014-0506-8. IF 4.113.
 27. WINKLER, P., HORÁČEK, J., WEISSOVÁ, A., ŠUSTR, M., BRUNOVSKÝ, M. Physical Comorbidities in Depression Co-Occurring with Anxiety: A Cross Sectional Study in the Czech Primary Care System. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2015, 12(12), 15728-15738. ISSN 1660-4601. DOI: 10.3390/ijerph121215015. IF 2.035.
 28. BAREŠ, M., BRUNOVSKÝ, M., NOVÁK, T., KOPEČEK, M., STOPKOVÁ, P., ŠÓŠ, P., HÖSCHL, C. QEEG theta cordance in the prediction of treatment outcome to prefrontal repetitive transcranial magnetic stimulation or venlafaxine ER in patients with major Depressive Disorder. Clinical EEG and Neuroscience. 2015, 46(2), 73-80. ISSN 1550-0594. DOI: 10.1177/1550059413520442. IF 1.862.
 29. GOETZ, M., NOVÁK, T., VESELÁ, M., HLÁVKA, Z., BRUNOVSKÝ, M., POVAŽAN, M., PTÁČEK, R., ŠEBELA, A. Early stages of pediatric bipolar disorder: retrospective analysis of a Czech inpatient sample. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2015, 2015(11), 2855-2864. ISSN 1178-2021. DOI: 10.2147/NDT.S79586. IF 1.867.
 30. FUJÁKOVÁ, M., PÁLENÍČEK, T., BRUNOVSKÝ, M., GORMAN, I., TYLŠ, F., KUBEŠOVÁ, A., ŘÍPOVÁ, D., KRAJČA, V., HORÁČEK, J. The effect of ((-)-2-oxa-4-aminobicyclo[3.1.0]hexane-2,6-dicarboxylic acid (LY379268), an mGlu2/3 receptor agonist, on EEG power spectra and coherence in ketamine model of psychosis. Pharmacology Biochemistry and Behavior. 2014, 122(July), 212-221. ISSN 0091-3057. DOI: 10.1016/j.pbb.2014.03.001. IF 2.781.
 31. KOPŘIVOVÁ, J., CONGEDO, M., RASZKA, M., PRAŠKO, J., BRUNOVSKÝ, M., HORÁČEK, J. Prediction of treatment response and the effect of independent component neurofeedback in obsessive-compulsive disorder: a randomized, sham-controlled, double-blind study. Neuropsychobiology. 2013, 67(4), 210-223. ISSN 0302-282X. DOI: 10.1159/000347087. IF 2.303.
 32. JOBERT, M., WILSON, FJ., ROTH, T., RUIGT, GS., ANDERER, P., DRINKENBURG, WH., BRUNOVSKÝ, M. Guidelines for the recording and evaluation of pharmaco-sleep studies in man: The international pharmaco-EEG society (IPEG). Neuropsychobiology. 2013, 67(3), 127-167. ISSN 0302-282X. DOI: 10.1159/000343449. IF 2.303.
 33. PÁLENÍČEK, T., FUJÁKOVÁ, M., BRUNOVSKÝ, M., HORÁČEK, J., GORMAN, I., BALÍKOVÁ, M., RAMBOUSEK, L., SYSLOVÁ, K., KAČER, P., ZACH, P., BUBENÍKOVÁ-VALEŠOVÁ, V., TYLŠ, F., KUBEŠOVÁ, A., PUSKARČÍKOVÁ, J., HÖSCHL, C. Behavioral, neurochemical and pharmaco-EEG profiles of the psychedelic drug 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine (2C-B) in rats. Psychopharmacology. 2013, 225(1), 75-93. ISSN 0033-3158. DOI: 10.1007/s00213-012-2797-7. IF 3.988.
 34. KOPŘIVOVÁ, J., HORÁČEK, J., RASZKA, M., BRUNOVSKÝ, M., PRAŠKO, J. Standardized low-resolution electromagnetic tomography in obsessive-compulsive disorder - A replication study. Neuroscience Letters. 2013, 548( 26 August), 185-189. ISSN 0304-3940. DOI: 10.1016/j.neulet.2013.05.015. IF 2.055.
 35. KAMARÁDOVÁ, D., PRAŠKO, J., BRUNOVSKÝ, M., GRAMBAL, A., DIVEKY, T., LÁTALOVÁ, K. What are demographic and EEG differences between responding and non-responding panic disorder patients. Neuroendocrinology Letters. 2013, 34(2), 162-171. ISSN 0172-780X. IF 0.935.
 36. BAREŠ, M., NOVÁK, T., BRUNOVSKÝ, M., KOPEČEK, M., STOPKOVÁ, P., KRAJČA, V., HÖSCHL, C. The change of QEEG prefrontal cordance as a response predictor to antidepressive intervention in bipolar depression. A pilot study. Journal of Psychiatric Research. 2012, 46(2), 219-225. ISSN 0022-3956. DOI: 10.1016/j.jpsychires.2011.09.006. IF 4.066.
 37. JOBERT, M., WILSON, F., RUIGT, G., BRUNOVSKÝ, M., PRICHEP, L., DRINKENBURG, W. Guidelines for the recording and evaluation of pharmaco-EEG data in man: The international pahrmaco-EEG society (IPEG). Neuropsychobiology. 2012, 66(4), 201-220. ISSN 0302-282X. DOI: 10.1159/000343478. IF 2.371.
 38. VAVREČKA, M., GERLA, V., LHOTSKÁ, L., BRUNOVSKÝ, M. Frames of reference and their neural correlates within navigation in a 3D environment. Visual Neuroscience. 2012, 29(3), 183-191. ISSN 0952-5238. DOI: 10.1017/S0952523812000168. IF 1.475.
 39. HORÁČEK, J., FLEGR, J., TINTĚRA, J., VERÉBOVÁ, K., ŠPANIEL, F., NOVÁK, T., BRUNOVSKÝ, M., BUBENÍKOVÁ-VALEŠOVÁ, V., HOLUB, D., PÁLENÍČEK, T., HÖSCHL, C. Latent toxoplasmosis reduces gray matter density in schizophrenia but not in controls: Voxel-based-morphometry (VBM) study. World Journal of Biological Psychiatry. 2012, 13(7), 501-509. ISSN 1562-2975. DOI: 10.3109/15622975.2011.573809. IF 3.571.
 40. PÁLENÍČEK, T., FUJÁKOVÁ, M., BRUNOVSKÝ, M., BALÍKOVÁ, M., HORÁČEK, J., GORMAN, I., TYLŠ, F., TIŠLEROVÁ, B., ŠÓŠ, P., BUBENÍKOVÁ-VALEŠOVÁ, V., HÖSCHL, C., KRAJČA, V. Electroencephalographic spectral and coherence analysis of ketamine in rats: correlation with behavioral effects and pharmacokinetics. Neuropsychobiology. 2011, 63(4), 202-218. ISSN 0302-282X. DOI: 10.1159/000321803. IF 2.675.
 41. KOPŘIVOVÁ, J., CONGEDO, M., HORÁČEK, J., PRAŠKO, J., RASZKA, M., BRUNOVSKÝ, M., KOHÚTOVÁ, B., HÖSCHL, C. EEG source analysis in obsessive-compulsive disorder. Clinical Neurophysiology. 2011, 122(9), 1735-1743. ISSN 1388-2457. DOI: 10.1016/j.clinph.2011.01.051. IF 3.406.
 42. HORÁČEK, J., BRUNOVSKÝ, M., NOVÁK, T., KOHÚTOVÁ, B., PÁLENÍČEK, T., BUBENÍKOVÁ-VALEŠOVÁ, V., ŠPANIEL, F., KOPŘIVOVÁ, J., MOHR, P., BALÍKOVÁ, M., HÖSCHL, C. Subanesthetic dose of ketamine decreases prefrontal theta cordance in healthy volunteers: implications for antidepressant effect. Psychological Medicine. 2010, 40(9), 1443-1451. ISSN 0033-2917. DOI: 10.1017/S0033291709991619. IF 5.200.
 43. PRAŠKO, J., BRUNOVSKÝ, M., LÁTALOVÁ, K., GRAMBAL, A., RASZKA, M., VYSKOČILOVÁ, J., ZÁVĚŠICKÁ, L. Augmentation of antidepressants with bright light therapy in patients with comorbid depression and borderline personality disorder. Biomedical Papers-Olomouc. 2010, 154(4), 355-362. ISSN 1213-8118. IF 0.716.
 44. BAREŠ, M., BRUNOVSKÝ, M., NOVÁK, T., KOPEČEK, M., STOPKOVÁ, P., ŠÓŠ, P., KRAJČA, V., HÖSCHL, C. The change of prefrontal QEEG theta cordance as a predictor of response to bupropion treatment in patients who had failed to respond to previous antidepressant treatments. European Neuropsychopharmacology. 2010, 20(7), 459-466. ISSN 0924-977X. DOI: 10.1016/j.euroneuro.2010.03.007. IF 4.201.
 45. IBRAHIM, I., HORÁČEK, J., BARTOŠ, A., HÁJEK, M., ŘÍPOVÁ, D., BRUNOVSKÝ, M., TINTĚRA, J. Combination of voxel based morphometry and diffusion tensor imaging in patients with Alzheimer`s disease. Neuroendocrinology Letters. 2009, 30(1), 39-45. ISSN 0172-780X. IF 1.047.
 46. BAREŠ, M., KOPEČEK, M., NOVÁK, T., STOPKOVÁ, P., ŠÓŠ, P., KOŽENÝ, J., BRUNOVSKÝ, M., HÖSCHL, C. Low frequency (1-Hz), right prefrontal repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) compared with venlafaxine ER in the treatment of resistant depression: a double-blind, single-centre, randomized study. Journal of Affective Disorders. 2009, 118(1-3), 94-100. ISSN 0165-0327. DOI: 10.1016/j.jad.2009.01.032. IF 3.763.
 47. KOPEČEK, M., TIŠLEROVÁ, B., ŠÓŠ, P., BAREŠ, M., NOVÁK, T., KRAJČA, V., BRUNOVSKÝ, M. QEEG changes during switch from depression to hypomania/mania: a case report. Neuroendocrinology Letters. 2008, 29(3), 295-302. ISSN 0172-780X. IF 1.359.
 48. TIŠLEROVÁ, B., BRUNOVSKÝ, M., HORÁČEK, J., NOVÁK, T., KOPEČEK, M., MOHR, P., KRAJČA, V. LORETA functional imaging in antipsychotic-naive and olanzapine-, clozapine- and risperidone-treated patients with schizophrenia. Neuropsychobiology. 2008, 58(1), 1-10. ISSN 0302-282X. DOI: 10.1159/000154474. IF 1.752.
 49. ZÁVĚŠICKÁ, L., BRUNOVSKÝ, M., HORÁČEK, J., MATOUŠEK, M., ŠÓŠ, P., KRAJČA, V., HÖSCHL, C. Trazodone improves the results of cognitive behaviour therapy of primary insomnia in non-depressed patients. Neuroendocrinology Letters. 2008, 29(6), 895-901. ISSN 0172-780X. IF 1.359.
 50. BAREŠ, M., BRUNOVSKÝ, M., KOPEČEK, M., NOVÁK, T., STOPKOVÁ, P., KOŽENÝ, J., ŠÓŠ, P., KRAJČA, V., HÖSCHL, C. Early reduction in prefrontal theta QEEG cordance value predicts response to venlafaxine treatment in patients with resistant depressive disorder. European Psychiatry. 2008, 23(5), 350-355. ISSN 0924-9338. DOI: 10.1016/j.eurpsy.2008.03.001. IF 2.433.
 51. BAREŠ, M., BRUNOVSKÝ, M., KOPEČEK, M., STOPKOVÁ, P., NOVÁK, T., KOŽENÝ, J., HÖSCHL, C. Changes in QEEG prefrontal cordance as a predictor of response to antidepressants in patients with treatment resistant depressive disorder: a pilot study. Journal of Psychiatric Research. 2007, 41(3-4), 319-325. ISSN 0022-3956. DOI: 10.1016/j.jpsychires.2006.06.005. IF 3.710.
 52. HORÁČEK, J., BRUNOVSKÝ, M., NOVÁK, T., ŠKRDLANTOVÁ, L., KLÍROVÁ, M., BUBENÍKOVÁ-VALEŠOVÁ, V., KRAJČA, V., TIŠLEROVÁ, B., KOPEČEK, M., ŠPANIEL, F., MOHR, P., HÖSCHL, C. Effect of low-frequency rTMS on electromagnetic tomography (LORETA) and regional brain metabolism (PET) in schizophrenia patients with auditory hallucinations. Neuropsychobiology. 2007, 55(3-4), 132-142. ISSN 0302-282X. DOI: 10.1159/000106055. IF 1.992.
 53. KOPEČEK, M., ŠÓŠ, P., BRUNOVSKÝ, M., BAREŠ, M., STOPKOVÁ, P., KRAJČA, V. Can prefrontal theta cordance differentiate between depression recovery and dissimulation?. Neuroendocrinology Letters. 2007, 28(4), 524-526. ISSN 0172-780X. IF 1.443.
 54. ČERVENÁ, K., MATOUŠEK, M., PRAŠKO, J., BRUNOVSKÝ, M., PAŠKOVÁ, B. Sleep disturbances in patients treated for panic disorder. Sleep Medicine. 2005, 6(1), 149-153. ISSN 1389-9457. DOI: 10.1016/j.sleep.2004.08.008. IF 2.711.
 55. MATOUŠEK, M., ČERVENÁ, K., ZÁVĚŠICKÁ, L., BRUNOVSKÝ, M. Subjective and objective evaluation of alertness and sleep quality in depressed patients. BMC Psychiatry. 2004, 4(14), 1-11. ISSN 1471-244X. DOI: 10.1186/1471-244X-4-14.
 56. EDMAN, A., BRUNOVSKÝ, M., SJÖGREN, M., WALLIN, A., MATOUŠEK, M. Objective measurement of the alertness level in dementia. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. 2003, 15(4), 212-217. ISSN 1420-8008. DOI: 10.1159/000068782. IF 2.445.
 57. BRUNOVSKÝ, M., MATOUŠEK, M., EDMAN, A., ČERVENÁ, K., KRAJČA, V. Objective assessment of the degree of dementia by means of EEG. Neuropsychobiology. 2003, 48(1), 19-26. ISSN 0302-282X. DOI: 10.1159/000071824. IF 1.479.
 58. MATOUŠEK, M., BRUNOVSKÝ, M., EDMAN, A., WALLIN, A. EEG abnormalities in dementia reflect the parietal lobe syndrome. Clinical Neurophysiology. 2001, 112(6), 1001-1005. ISSN 1388-2457. DOI: 10.1016/S1388-2457(01)00538-7. IF 1.922.

DALŠÍ INFORMACE

H-index: 21 Times Cited: 1316

ResearcherID: A-5352-2017

ORCiD: 0000-0002-2483-0848

ScopusID: 6603255896

 

MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.

Zakladatel/
Supervizor klinických studií
Napsat zprávu