Skip to content

Mise psychedelické kliniky Psyon

Vznik našeho pracoviště je přirozeným vyústěním celosvětové renesance psychedelického výzkumu.
Jeho jádrem je komunita lékařů a terapeutů profesně se specializujících na oblast psychedeliky asistované terapie. 

1.

V návaznosti na celosvětový nárůst zájmu odborné veřejnosti o možnost léčebného využití psychedelik se Psyon profiluje jako zdravotnické zařízení nabízející, plně v souladu s legislativním rámcem, tzv. psychedeliky-asistovanou psychoterapii (PAP). V současnosti pracujeme s ketaminem v rámci ketaminem asistované terapie.

2.

Zaměřujeme se také na psychologickou pomoc při komplikacích a potížích, které se rozvinuly v souvislosti s předchozím užitím psychedelických látek. Nabízíme odbornou pomoc v procesu integrace zkušenosti.

3.

Nabízíme rovněž klasické psychoterapeutické konzultace v plném spektru různých životních situací a obtíží. Naši terapeuti využívají širokou paletu terapeutických směrů a přístupů.

Náš tým

Jsme multidisciplinární tým lékařů psychologů i vědců. Řada z našich terapeutů absolvovala ojedinělé certifikované mezinárodní výcviky, které zajišťují vysoký standard jejich práce, máme dlouholeté zkušenosti z výzkumu i praxe. Píšeme články, přednášíme na konferencích, někteří z nás učí na univerzitě.  Budete s námi v těch nejlepších rukách. 

Historie vzniku psychedelické kliniky Psyon

Psyon je založen jako terapeutické centrum zaměřené na oblast psychedelických látek a psychoterapie. Dlouhodobým cílem je získat status kliniky specializované na psychedeliky asistovanou psychoterapii.

Vznik centra zaměřeného na klinickou problematiku psychedelik je přirozeným vyústěním celosvětové renesance psychedelického výzkumu. Přímo navazuje v České republice na tradici výzkumu těchto látek v bývalé ČSSR z 60. a 70. letech dvacátého století. Vznik kliniky byl umožněn systematickou prací v oblasti výzkumu psychedelických látek především skupinou kolem Jiřího Horáčka a Tomáše Páleníčka. Vlastní myšlenka založení psychedelické kliniky vznikla v průběhu výcviku v psychedeliky asistované psychoterapii Stanislava Milotinského a Filipa Tylše na California Institute of Integral Studies, USA (CIIS). V květnu 2019 byla založena společnost Psychedelická klinika, s.r.o. skupinou 6 odborníků: Filipem Tylšem, Stanislavem Milotinským, Jiřím Horáčkem, Martinem Brunovským, Tomášem Páleníčkem a Jaroslavem Farkašem, zastupujících profesně psychoterapii, psychiatrii, psychologii, neurologii i teoretické neurovědy. Cílem skupiny je intenzivně propojit znalosti neurobiologické stránky duševních onemocnění s psychologickým aspektem, což představuje hlavní rozdíl oproti jiným ambulantním klinickým pracovištím, která jsou zaměřená buď čistě farmakologicky či psychoterapeuticky.

Jádrem kliniky je komunita terapeutů, zabývajících se prací s klienty, kteří potřebují integrovat náročnou psychedelickou zkušenost, ale i klienty přímo pod vlivem psychedelických látek (např. v terénním programu PsyCare CZEPS nebo v rámci experimentů v NÚDZ). Tato komunita intervizně spolupracuje a podílí se na vývoji metodiky psychedelikami asistované psychoterapie (PAP) jako nového přístupu v léčbě duševních onemocnění. Tito terapeuti mají kromě zaměření se na oblast psychedelik široké zkušenosti z pole klasické psychoterapeutické problematiky jak krátkodobé terapie, tak dlouhodobé v široké variaci různých přístupů, což považujeme za esenciální i pro vedení psychedeliky asistované psychoterapie.

Projekt psychedelické kliniky podpořila investiční skupina Miton.

Od začátku roku 2020 se začal rozbíhat provoz terapeutického centra v Praze na Bílé hoře pod názvem Psyon – Psychedelická klinika.

2014
Psychedelická renesance
Skupina kolem Jiřího Horáčka a Tomáše Páleníčka obnovila psychedelický výzkum na lidech v NÚDZ po 40 letech od represe psychedelického výzkumu v ČR.
2014
2018
Vize
Myšlenka založení psychedelické kliniky počas výcviku v psychedeliky-asistované psychoterapii Stanislava Milotinského a Filipa Tylše na California Institute of Integral Studies (CIIS), USA.
2018
2019
Založení
Založena společnost Psychedelická klinika, s.r.o., vstup investiční skupiny Miton.
2019
2020
Zahájení
Terapeutické centrum v Praze na Bílé hoře pod názvem Psyon – Psychedelická klinika.
2020
2020
Ketaminem asistovaná psychoterapie
Začínáme nabízet Ketaminem asistovanou psychoterapie pro léčbu depresivního onemocnění.
2020

Mentoři

Vážíme si generací před námi, které vystavěly cestu, po které teď můžeme kráčet my. Představujeme vám naše mentory, osoby, které nás významně ovlivnily, mnoho nás naučili a stále nám pomáhají držet správný kurz.
“Dr. Tylš je známý a vysoce uznávaný v rychle se rozvíjející komunitě vědců a lékařů, kteří zkoumají potenciál psychedelických látek v léčbě a zmírňování lidského utrpení. Osobně si vážím našeho kolegiálního vztahu, minulého i současného. Se svými kolegy v České republice pečlivě razí cestu, která pravděpodobně promění péči o duševní zdraví u mnoha jedinců v rámci různých onemocnění.”
William A. Richards, Ph.D.
Centrum pro výzkum psychedelik a vědomí na Univerzitě Johnse Hopkinse, autor knihy „Posvátné poznání“
Bruce D Poulter, MPH
MAPS Clinical Supervisor and Trainer Sub Investigator/Study Therapist
Marcela Ot'alora G., MA LPC
Principal Investigator for MDMA-Assisted Psychotherapy Research, MAPS Clinical Supervisor and Trainer

Zakladatelé Psyonu

Za projektem psychedelické kliniky stojí přední vědci v oblasti duševního zdraví, neurovědci, lékaři a psychologové. Jmenovitě jde o tyto:

Cílem skupiny je intenzivně propojit znalosti neurobiologické stránky duševních onemocnění s psychologickým aspektem, což představuje hlavní rozdíl oproti jiným ambulantním klinickým pracovištím, která jsou zaměřená buď čistě farmakologicky či psychoterapeuticky.

Partneři