Mgr.
Klára Dudková, MSc.

Terapeutka

Má práce s klientem se zaměřuje na propojení těla (tzv. bodypsychoterapie) a duše. Působím ve soukromé praxi v Praze a na Psyonu jako KAP psychoterapeut.

Koučuji v Gestalt modalitě individuálně nebo skupinově. Pravidelně vedu skupinovou práci v kombinaci edukace a sebezkušenost nebo také pouze bioenergetická cvičení pro skupiny. Pořádám celodenním workshopy zaměřené na práci s tělem. Pracuji v češtině i angličtině.

Absolvovala jsem 5letý psychoterapeutický výcvik Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo u Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo (www.capzt.cz) a 2 letý koučovací výcvik v modalitě Gestalt (www.gestaltessence.cz) Mám pracovní zkušenosti z komerční sféry, kde jsem pracovala v oblasti lidských zdrojů (HR, vzdělávání dospělých). Interně jsem školila a absolvovala jsem roční výcvikový modul Train the Trainer akreditovaný CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development).

Dlouhodobě se věnuji svému osobnímu rozvoji nejen denně díky se svým dětem, ale zejména v práci ze změněnými stavy vědomí (např. Maitri dýchání, www.maitri-dychani.cz). Zajímám se aktivně o integraci takových zážitků a jejich vliv na osobní růst. Nově jsem účastníkem psychoterapeutického výcviku PBSP.

Baví mne žít život – uvědomovat si, jak se měním a jak tím ovlivňuji svět okolo sebe, vnímám plně propojení přírody, lidské duše, ducha a těla. Hledat a poznávat celistvost jedince.

Mám tři úžasné syny, ráda cestuji a objevuji a někdy prostě jen jsem.

„Ke změně dojde, jakmile se člověk stane tím, kým je, a ne když se snaží stát tím, čím není.“ A.Beisser

Odborné vzdělání

Akademické vzdělání

 • 2006-2008The University of Jan Amos Komenský; Master degree – Andragogy, focus on personnel
  management, (Mgr.)
 • 2003-2004The University of Louisville, Master of Science in Human Resource Education (MSc.); Focus on: All areas of HR with a specialization on training and development
 • 1998-2002The University of New York, Prague, Major: International and European Economic Studies
 • Bachelor of Science (BSc.)

Kurzy a výcviky

 • od 04/2023Kraniosakrální biodynamika - výcvik vedený ICSB ( International Institute for Craniosacral Balancing, Švýcarsko)
 • od 03/2023PBSP (Pesso-Boyden System Psychomotor) psychoterapeutický vycvik
 • 2019 – Biodynamické masáže – úvodní kurz Spirituální aspekty v psychoterapii (CKP Dobřichovice)
 • 2018Akreditovaný kurz Základní Krizová Intervence v kontextu sociálních služeb (56 hodin, Remedium Praha)
 • 2018Psychoterapeutické minimum (112hodin, Český Institut Biosyntézy – ČIB)
 • 2018Kurz neuropsychoterapie II. (ČAP)
 • 2018Workshop PBSP se Sally Potter (17hodin, Česká asociace PBSP)
 • 2017 – Kurz psychedelického sittera (Mgr. Vančura, MUDr. Kudrle, Mgr. Odstrčil), Setkání s Biosyntézou (24hodin, ČIB), Biosyntetická přípravka (39hodin, ČIB), Úvod do neuropsychoterapie (ČAP)
 • 2016Škola Stargate
 • od 2016Sebezkušenostní program se zaměřením na osobní růst (https://kayumari.cz/stargate/)
 • 2015Workshop Biosyntézy (Liane Zink, Sao Paolo, Brazílie)
 • 2012-2017Česká Asociace pro Psychoterapii zaměřenou na tělo – psychoterapeutický výcvik (www.capzt.cz)
 • 2010-2012 Institut pro gestalt koučink Gestalt Essence (Gestalt Esence, Creative Gestalt), certifikovaný Gestalt kouč
 • 2008-2009CIPD (Chartered Institute of Personnel & Development), UK, Certificate in Training Practice

Dosažené zkušenosti

Profesní zkušenosti

 • 2016-současnost – Terapeut ve vlastní praxi Praha, Praha východ
 • 2016-2019 – Terapeut, Psychosomatická klinika v pobytovém stacionáři, práce se skupinou
 • 2012-současnost – Gestalt kouč pro individuální i firemní klienty (např.: AXA Assistance (skupinový i individuální koučink), Mbank, Coca-Cola HBC Česká republika, Det Norske Veritas CZ s.r.o)
 • 2014-2015 – Alfa Human Services – fundraising a trenér soft skills v komerčních společnostech, kouč
 • 08/2006 – 2014 – Coca – Cola HBC ČR spol. s.r.o HR Consultant for Commercial Dpt./HR Marketing Specialist/ HR Consultant (8 letá pracovní zkušenost v komerční sféře, převážně rychloobrátkový (segment FMCG), intenzivní práce s lidmi (HR)
Jak pracuji

„Ve své práci propojuji tělo, mysl, duši a ducha, techniky pro zvědomování emocí, pocitů a potřeb v lidském těle. Využívám znalostí z bioenergetiky, biosyntézy, kumnye jogy, gestalt a vlastní sebezkušenosti.“

Poskytuji zejména individuální psychoterapeutické konzultace dospělým.

Ve své práci propojuji tělo, mysl, duši a ducha, techniky pro zvědomování emocí, pocitů a potřeb v lidském těle. Využívám znalostí z bioenergetiky, biosyntézy, kumnye jogy, gestalt a vlastní sebezkušenosti.

Pracuji také s také imaginací, meditací a externalizací pomocí různých předmětů. Do mé nabídky patří též (Gestalt) koučink, poradenství, facilitace či školení. Pravidelně vedu seberozvojovou skupinu, kde se věnujeme právě vědomému propojování těla- mysli- emocí. V neposlední řadě nabízím integrace psychedelických zážitků (resp. holotropních). Jako asistent se účastním Maitri dýchání a umím jej zorganizovat pro jednotlivce i skupiny. Jsem absolventem Stargate školy. V současné době jsem účastníkem v 5letém psychoterapeutickém výcviku PBSP (Pesso-Boyden System Psychomotor, Praha) a 3 letém Kraniosakrálním biodynamickém výcviku pod vedením ICSB ( International Institute for Craniosacral Balancing, Švýcarsko).

Mgr. Klára Dudková, MSc.

Terapeutka
Napsat zprávu