Skip to content

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Dá se na ketaminu vytvořit závislost?

Aby ketamin vyvolal závislost, musí být užíván pravidelně, prakticky každodenně, a to po velmi dlouhou dobu. Nosní sprej s obsahem eskteminu,, který je schválený pro léčbu deprese, je podáván ve frekvenci až 2x týdně a riziko závislosti u něj popsáno nebylo. U nás obvykle podáváme ketamin sice ve vyšších dávkách než ve spreji, ale jen jednorázově, v rámci uceleného bloku v kombinaci s psychoterapií. V případě opakovaného podání dodržujeme minimální týdenní rozestup mezi dvěma sezeními. Ketamin se jednorázově v ještě řádově vyšších dávkách používá k anestezii již 40 let, zejména u dětí.

Ze zkušeností ze zahraničí víme, že díky terapeutickému nastavení celé léčby, kdy je ketamin jen jedním z aspektů celého procesu, nemají klienti následně vůbec potřebu látku sami zneužívat.

Jak velká dávka ketaminu se podává? V jaké formě látku dostanu?

Podáváme 200-300 mg ve formě schváleného roztoku Calypsol.

Ačkoliv je Calypsol schválený primárně jako anestetikum, je využíván celosvětově lékaři k léčbě deprese v tzv. režimu “off-label”, tedy mimo primární indikaci.

Dá se ketamin kombinovat s léky, které beru?

Veškeré vysazení / snížení dávek užívaných léků se děje v konzultaci se zkušenými lékaři naší ambulance. Většinu antidepresiv stačí vysadit jeden den před podáním ketaminu. Následující den již lze léky opět užívat.

Kolik to stojí? A proč tolik?

Cena pro ketaminem asistovanou terapii se liší dle lékařem zvoleného přístupu k léčbě, počtu terapeutů a také dle možností hrazení veřejným zdravotním pojišťěním.
Platný ceník najdete zde.
V ceníku jsou rozepsané jednotlivé části celé léčby včetně přípravného procesu. Léčba zahrnuje komplexní psychiatrické vyšetření, standardní interní vyšetření lékařem a celkově 8–11 hodin individuální psychoterapie.

Nabízíme také standardní psychoterapeutické či psychiatrické služby mimo rámec ketaminem asistované terapie, kde se zaměřujeme na celé spektrum psychických onemocnění v rámci služeb hrazených veřejným zdravotním pojištěním (najdete je v přehledu služeb).

Jak dlouho ketaminem asistovaná terapie trvá?

Před samotný procesem je nutné zhodnotit, zda je pro vás ketaminem asistovaná terapie vhodným způsobem léčby, a také rozhodnout, z jakého přístupu budete nejvíce profitovat. O tom se rozhoduje v rámci přípravné fáze, kdy projdete Vstupní online schůzkou, Komplexním psychiatrickým vyšetřením a také interním lékařským vyšetřením včetně odběru krve.
Pokud jste k léčbě indikováni (tzn. nebyly shledány faktory vylučující vás z léčby), trvá samotný proces ketaminem asistované terapie cca od dvou týdnů (v případě léčby s důrazem na psychoterapeutický rámec) do pěti týdnů (v případě léčby s důrazem na farmakologický efekt).

Hradí léčbu ketaminem asistovanou terapií pojišťovna?

V tuto chvíli jsme smluvními partnery VZP (111), VOZP (201), ČPZP (205), ZPŠ (209), ZP MV ČR (211) a OZP (207). Klienti ostatních pojišťoven zatím bohužel musí nést náklady sami. Pro přesné částky se podívejte na platný ceník.