Nejčastěji kladené dotazy (FAQ)

Sdílet článek:

Nejčastěji kladené dotazy (FAQ)

Ketaminem asistovaná terapie

Ketaminem asistovaná terapie probíhá v několika krocích od úvodní schůzky přes psychiatrické a interní vyšetření a přípravná setkání až po samotnnou ketaminovou zkušenost a následná integrační setkání. Co jednotlivé kroky obnášejí se podrobně dočtete na podstránce věnované jenom ketaminem asistované terapii. 

V principu jde o to, že ketaminem asistovaná terapie spojuje výhody psychoterapeutické léčby s plným využitím farmakologicky podmíněného působení látky ketamin. Ten má přímý protiúzkostný a antidepresivní efekt a zároveň navozuje stav rozšířeného vědomí, tedy stav změněného vnímání, myšlení i prožívání, kdy často dochází ke kontaktu s celou škálou emocí i vzpomínek, které jsou v běžném stavu vědomí hůře přístupné. Tato zkušenost je následně integrována do každodenního života. 

Zjednodušeně řečeno neodborným jazykem; samotné užití ketaminu může způsobit, že vám bude pár dní lépe, a pak se potíže s větší pravděpodobností vrátí. Když budete chodit na psychoterapii, je možné, že i přes veškerou snahu nevyřešíte některé, např. velmi hluboko uložené problémy, jako při sezení s ketaminem. Ketaminem asistovaná terapie proto spojuje ketamin a psychoterapii s cílem dosáhnout dlouhodobější úlevy a duševního zdraví.

Rizika spojená s ketaminovou terapií jsou velmi nízká, jeho bezpečnost dokládá více než 50 let trvající praxe využití v anesteziologii a fakt, že dávky používané k navození změněného stavu vědomí jsou cca 5 – 10x nižší. Všechna možná rizika i benefity probírá s každým klientem individuálně náš lékař. Zároveň platí, že tak jako každé léčivo má i ketamin svůj příbalový leták, kde jsou podrobně popsány všechny informace o přípravku včetně možných rizik. 

Ketamin při podání v rámci ketaminem asistované terapie nevyvolává závislost. Naše zkušenost i zkušenosti ze zahraničí ukazují, že díky terapeutickému nastavení celé léčby, nemají klienti vůbec potřebu látku sami zneužívat. Aby ketamin vůbec mohl vyvolat závislost, musel by být užíván pravidelně, prakticky každodenně a navíc soustavně po velmi dlouhou dobu.

V současné době máme smlouvy s těmito pojišťovnami:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
 • ZP Škoda (209)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)
 • Oborová zdravotní pojišťovna (207)

Klienti těchto pojišťoven mají plně hrazenou většinu služeb naší psychiatrické ambulance a psychoterapii. Ketaminem asistovaná terapie je částečně hrazená. Vše najdete podrobně uvedeno v našem ceníku. Na smlouvě s poslední veřejnou zdravotní pojišťovnou usilovně pracujeme. Pro informace o nových smlouvách prosím sledujte naše webové stránky nebo Facebook.

K dispozici máme také dotační program, jehož cílem je zpřístupnit naše služby lidem, pro které jsou uvedené ceny příliš vysoké. V rámci tohoto programu je možné zažádat o příspěvek či proplacení léčby.

Na základě sledování efektivity naší léčby je zřejmé, že během léčby dochází ke statisticky signifikantnímu snížení symptomů až 6 měsíců po skončení léčby (nejdéle měřený parametr; v praxi vidíme i výrazně delší efekty). Na úrovni jednotlivého klienta, tak jako u každé léčby jsou i u ketaminem asistované terapie výsledky vždy individuální záležitostí. Pro představu můžeme uvést několik faktů.

 • Pozitivní a pro ně přínosnou změnu cítí na konci léčby tři čtvrtiny našich klientů. Velká část z nich cítí okamžitou úlevu již v den podání. Tento přímý farmakologický efekt ketaminu může postupně opadat, proto se zkušeností pracujeme v rámci následných psychoterapeutických sezeních
 • Pro část lidí ale může být doba po sezení naopak náročná, protože se během něho “vynořil” náročný materiál ke zpracování (např. potlačené emoce, vzpomínky atd.). To je přirozený průběh léčby a náš terapeutický tým vám pomůže tato témata zpracovat a posunout se blíže k duševnímu zdraví.
 • Pro obě výše zmíněné skupiny klientů ale platí, že na konci cítí smysl v tom, co v rámci ketaminem asistované terapie prožili.
 • Z pohledu psychoterapie má ketaminem asistovaná terapie pozitivní dopad i proto, že vyvolává změnu a, zjednodušeně řečeno, dává věci do pohybu. Díky tomu je možné nahlédnout s klientem na problémy z nového úhlu, otevřít nová témata a posunout se dále.

Někteří pacienti se rozhodli sdílet svou zkušenost s ketaminem asistovanou terapií, a tak si jejich příběhy můžete přečíst či poslechnout zkušenosti našich klientů.

O přijetí do ketaminem asistované terapie rozhoduje vždy lékař na základě komplexního vyšetření a nemůže tomu být jinak.

Situace je u každého klienta individuální. Proto je u nás vstup do léčby podmíněn vstupní schůzkou a následně komplexním psychiatrickým a interním vyšetřením. Až po absolvování těchto vyšetření dojde ke konečnému rozhodnutí, zda je pro klienta ketaminem asistovaná terapie vhodná a bezpečná a je také rozhodnuto o vhodném přístupu k léčbě.

Obecně lze říci, že:

 • Indikací pro ketaminem asistovanou psychoterapii je depresivní syndrom v rámci různých nozologických jednotek, úzkostné poruchy (sociální fobie, generalizovaná úzkostná poruch, OCD), posttraumatická stresová porucha (PTSD) a poruchy příjmy potravy.
 • Mezi hlavní psychiatrické kontraindikace patří onemocnění z psychotického okruhu, procesuální psychotické onemocnění v rodinné anamnéze, aktuální závislost, akutní riziko suicidality či závažná porucha osobnosti.
 • Dalšími kontraindikacemi pak jsou závažná somatická (především kardiovaskulární a jaterní) onemocnění, těhotenství či kojení, akutní infekce, alergie na ketamin či užívání léčiv, která by s ním mohla interagovat.
 • Mezi další podmínky patří také minimálně 18 let věku, motivace k terapeutické spolupráci a také alespoň jeden pokus o předchozí léčbu (tzn. pokus o vyřešení problému např. psychoterapii, farmakologickou léčbou apod.)

Zjednodušeně řečeno proto, že užití ketaminu pro léčbu určitých duševních potíží je (za dodržení přesně daných podmínek) účinné, bezpečné, vědecky podložené a legální.

Ketamin je léčivý přípravek desítky let běžně používaný v medicíně. V případě léčby duševních potíží se využívá především jeho přímý protiúzkostný a antidepresivní efekt. My v rámci ketaminem asistované terapie využíváme i toho, že ketamin navozuje stav rozšířeného vědomí, tedy stav změněného vnímání, myšlení i prožívání. S tímto prožitkem klienta následně systematicky pracujeme v navazujících terapeutických sezeních.

V oblasti duševního zdraví (a tedy i v rámci naší ketaminem asistované terapie) je ketamin v současnosti používán v tzv. režimu off-label, tedy mimo primární indikaci. To znamená, že před absolvováním ketaminem asistované léčby je nutné mít absolvovaný alespoň jeden pokus o jinou léčbu v současné epizodě onemocnění (např. psychoterapii či relevantní alternativu nebo farmakoterapii). Takové užití je schváleno a povoleno na základě vědecké evidence pro jednotlivé indikace.

Ketamin u nás může být podán dvěma způsoby a to vypitím tekutiny, nebo injekcí do hýžďového svalu. V lékařské terminologii řečeno – vedle podání per os (vypití) nabízíme také podání i.m., intramuskulární injekcí. Na vhodné formě podání se klient vždy domlouvá se svým lékařem.

V obou případech jde o schválený roztok Calypsol (více o léčivu na webu SÚKL). V případě vypití látky podáváme 200 – 350 mg látky, v případě injekčního podání pak 0,2-1,8 mg/kg.

Calypsol je schválený primárně jako anestetikum a analgetikum, nicméně je celosvětově využíván lékaři k léčbě deprese a dalším onemocnění. V oblasti duševního zdraví je v současnosti používán v tzv. režimu off-label. To znamená, že je léčivo povoleno využívat i pro jiné indikace, než je jeho primární určení (tím je v ČR pro ketamin pouze anestezie a analgezie). Takové použití je upraveno legislativou a je umožněno na základě rozsáhlé vědecké evidence pro každou jednotlivou indikaci.

Užívané léky je vždy nutné konzultovat s lékařem.

Veškeré případné vysazení či snížení dávek užívaných léků se pak děje v konzultaci se zkušenými lékaři naší ambulance. Většinu antidepresiv stačí vysadit jeden den před podáním ketaminu. Následující den již lze léky opět užívat.

Celý proces ketaminem asistované terapie se skládá z několika kroků, které všechny proběhnou v řádu několika týdnů. Po absolvování vstupní online schůzky je před samotným zahájením léčby nutné zhodnotit, zda je pro vás ketaminem asistovaná terapie vhodným způsobem léčby. To se děje psychiatrickým a interním lékařským vyšetřením, včetně odběru krve.

Pokud jste indikováni (tzn. nebyly shledány faktory vylučující vás z léčby a můžete ji absolvovat), trvá samotný proces léčby nejčastěji 2-5 týdnů, během kterých proběhnou terapeutická sezení i sezení s látkou. Přesná doba pak vždy záleží na individuální domluvě mezi klientem a terepeutem.

Všechna vyšetření i sezení probíhají po vzájemné domluvě v předem stanovených časech. Po sezení s ketaminem klientům doporučujeme vzít si den volna, jinak jsou klienti během celého procesu schopni fungovat tak, jak jsou běžně zvyklí. Nemusíte se tedy vůbec obávat, že byste byli několik týdnů vyřazení z běžného života.

Celý proces je velmi jednoduchý. Během vstupní online schůzky nám prosím sdělte, že byste měli zájem o využití dotačního programu. Na základě této informace vás následně kontaktuje náš klientský servis, který s vámi probere vaši situaci a domluvíme se na míře možné podpory.

Náš dotační program je určený pro ty, kteří by z léčby mohli profitovat, ale nemohou si ji dovolit. Například pro osoby, kterým duševní onemocnění znemožňuje adekvátní příjem, osoby s invalidním důchodem, studenty, důchodce apod.

Cílem programu je výrazné snížení ceny tak, aby byly služby co nejvíce dostupné. Právě dostupnost služeb pro všechny potřebné je naším dlouhodobým cílem.

Nejčastější obavy našich klientů

Nemusíte se bát. Riziko rozvoje psychotické poruchy je obecně při užívání psychedelik naprosto minimální, pokud osoba nesplňuje kontraindikace k léčbě – z tohoto pohledu je i ketamin považován za bezpečný. Pro dosažení maximální bezpečnosti u nás každý prochází důkladným indikačním procesem, kde se zaměřujeme na posouzení i tohoto rizika. Pro osoby, kde se v nejbližší rodině vyskytla porucha schizofrenního okruhu, není tato terapie vhodná. Je potřeba mít na paměti, že účinek ketaminu má svou dynamiku, je to „jízdenka tam a zpět“ a člověk se vždy vrátí zpátky do sdílené reality.

Nikdy nejde předem odhadnout, kam se váš vlastní prožitek bude ubírat, zcela kontrolovat ho tedy nelze. Co ale můžeme ovlivnit a také to v rámci příprav společně děláme, je budování důvěry a vytvoření prostředí, ve kterém se budete cítit bezpečně a příjemně.

Základem je pocit důvěry s terapeutem – tu budujeme během příprav, kdy se spolu terapeut a klient seznamují a klient získává zkušenost s terapeutem. Společně vytváříme bezpečný rámec, ve kterém je vše vítáno, a klient tak může alespoň část kontroly nad svým chováním povolit. Terapeut a klient se spolu také předem domluví na možnostech a formách podpory, aby se klient mohl pustit třeba i do náročných témat a pocitů, pokud ho tam zkušenost zavede

V rámci přípravy s klientem zevrubně hovoříme také o vnějším rámci sezení a o tom, co ovlivnit může – např. blízkost/vzdálenost terapeuta, míru podpory a kontaktu. Ujasníme si, že terapeut, který je přítomen během celého sezení, i lékař, který je přítomný v budově, pomáhají hlídat jeho bezpečí a že se nestane nic jeho tělu, neuhodí se, neupadne.

Je možné, že pro vás bude zkušenost náročná. Zároveň je ale důležité si uvědomit, že i když může být zkušenost náročná, není nezvladatelná. Naopak je vnímána jako důležitý faktor v léčení duševních obtíží. Nesetkáte se s ničím, čím byste nemohli projít. Po celou dobu s vámi bude navíc přítomen terapeut a budete mít jeho podporu. Součástí příprav před samotnou terapií je i nácvik dechových technik, které vám pomohou zvládnout úzkost a zklidnit mysl.

Náročná zkušenost je někdy důležitá pro posun v terapii, to je také potřeba mít na paměti. V rámci integrace je každá zkušenost zasazena do kontextu klientova života a jeho cesty. S pomocí terapeuta je zpracována tak, aby na na ní mohl klient stavět. Ketamin má navíc anxiolytický (protiúzkostný) efekt, díky čemuž je možné prozkoumat náročné pocity a dotýkat se hlubších témat a zkušeností, aniž byste se cítili příliš zahlcení.

Na závěr je potřeba poznamenat, že těžkosti při rekreačním užívání vznikají, především když lidé nevědí, do čeho jdou, nemají žádnou podporu ani bezpečné prostředí – tedy vše, co je na klinice zajištěno.

Riziko závislosti vzniká téměř výhradně u osob, které ketamin užívají v rekreačním kontextu, velmi často a ve vyšších dávkách, než jak je ketamin podáván na klinice.

Užití ketaminu v terapeutickém kontextu je hluboká práce, kterou člověk následně integruje do svého života. Není to zkratka k příjemnému pocitu, jak tomu bývá při rekreačním užívání. Není tedy lákavé se k němu uchylovat často.

Někdy stačí jedna zkušenost s ketaminem, aby obtíže odezněly nebo rapidně polevily. V jiných případech ale klient spolu s terapeutem a indikujícím lékařem dojdou k tomu, že pro podporu efektu nebo jeho prohloubení by bylo vhodné opakování. Tato možnost zde samozřejmě je a je běžným a doporučovaným postupem jak u nás, tak v zahraničí.

Rádi bychom zdůraznili, že není nutné na sebe klást nárok, že je ketaminem asistovaná terapie jedinečná a jediná možnost, jak pokročit ve svém terapeutickém procesu. Při terapii děláme vše pro to, aby jedno sezení s ketaminem postačovalo, ale když je v rámci ketaminem asistované terapie potřeba udělat ještě další krok, tak to není klientova chyba, nebo neefektivní léčba. Je jen třeba delší cesty – některá hluboko zakořeněná témata s původem v dětství se prostě řeší déle.

 

Napsat zprávu