Skip to content

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Dá se na ketaminu vytvořit závislost?

Aby ketamin vyvolal závislost, musí být užíván pravidelně, prakticky každodenně, a to po velmi dlouhou dobu. Nosní sprej s obsahem eskteminu,, který je schválený pro léčbu deprese, je podáván ve frekvenci až 2x týdně a riziko závislosti u něj popsáno nebylo. U nás obvykle podáváme ketamin sice ve vyšších dávkách než ve spreji, ale jen jednorázově, v rámci uceleného bloku v kombinaci s psychoterapií. V případě opakovaného podání dodržujeme minimální týdenní rozestup mezi dvěma sezeními. Ketamin se jednorázově v ještě řádově vyšších dávkách používá k anestezii již 40 let, zejména u dětí.

Ze zkušeností ze zahraničí víme, že díky terapeutickému nastavení celé léčby, kdy je ketamin jen jedním z aspektů celého procesu, nemají klienti následně vůbec potřebu látku sami zneužívat.

Jak velká dávka ketaminu se podává? V jaké formě látku dostanu?

Podáváme 200-300 mg ve formě schváleného roztoku Calypsol.

Ačkoliv je Calypsol schválený primárně jako anestetikum, je využíván celosvětově lékaři k léčbě deprese v tzv. režimu “off-label”, tedy mimo primární indikaci.

Dá se ketamin kombinovat s léky, které beru?

Veškeré vysazení / snížení dávek užívaných léků se děje v konzultaci se zkušenými lékaři naší ambulance.

Většinu antidepresiv stačí vysadit jeden den před podáním ketaminu. Následující den již lze léky opět užívat.

Kolik to stojí? A proč tolik?

Cena KAP se různí dle možností hrazení zdravotními pojišťovnami. Platný ceník je zde.

Výše je dána obsahem celého balíčku. Ten zahrnuje komplexní psychiatrické vyšetření, standardní interní vyšetření lékařem a celkově 8–9 hodin individuální psychoterapie. Částka je tedy dána součtem standardní ceny psychoterautických služeb 1 000Kč/hod a dalšími nutnými provozními náklady. Cena samotného ketaminu má minoritní podíl.

Jak dlouho KAP trvá?

Před samotný procesem je nutné zhodntit, zda je pro vás KAP vhodným způsobem léčby. To se děje psychiatrickým a interním lékařským vyšetřením včetně odběru krve.

Pokud jste indikováni (tzn. nebyly shledány faktory vylučující vás z léčby), trvá samotný proces KAP cca dva týdny zahrnující terapeuticá sezení i sezení s látkou.

Jaká je struktura terapie?

V rámci KAP je standardně 5 sezení. Ta zahrnují dvě 90 minut dlouhá přípravná setkání, jedno 3–4 hodinové sezení s podáním látky a následně dvě 50 minutová setkání určená k integraci zážitku.

Sezení pobíhají v domluvených hodinách, v den podání látky a následující den doporučujeme vzít si volno.

Proč je požadavkem pro KAP paralelně probíhající psychoterapie?

Samotný ketamin nebývá v léčebném ohledu dlouhodobě účinný, není-li provázen psychoterapií. Základní terapeutický balíček je sice součástí KAP, je však důležité, aby klient/ka pracoval v terapii dlouhodobě.

Pokud klient/ka terapií nemá, doporučujeme KAP odložit na později a zkusit si terapeuta pro dlouhodobější práci najít (například i na našich stránkách www.psyon.cz/psychoterapie).

Hradí to pojišťovna?

Psyon aktuálně usiluje o získání smluv se zdravotními pojišťovnami, které by mohly výrazně snížit cenu celé léčby. V tuto chvíli jsme smluvními partnery Zdravotní pojišťovny Škoda (209) a Vojenské zdravotní pojišťovny (201) . Klienti ostatních pojišťoven zatím bohužel musí nést náklady sami.

Výhledově se částečné krytí léčby bude týkat snad i dalších pojištěnců. Až smlouvy získáme, budeme publikovat ceny balíčků pro pojištěnce na našem webu.