Průběh ketaminem asistované terapie

01

Vstupní online schůzka 

25 minut Online

Prvním krokem při zájmu o ketaminem asistovanou terapii je vstupní online schůzka. Během hovoru s klientem probereme jeho očekávání a je zde prostor na otázky. Probereme také vhodnost léčby ketaminem asistovanou terapií, jelikož jde o léčbu, která není vhodná pro každého.

02

Komplexní psychiatrické vyšetření

90-120 minut Osobně na klinice

Nutným krokem před případným přijetím do ketaminem asistované terapie je komplexní psychiatrické vyšetření naším psychiatrem. Při něm s klientem probereme jeho aktuální psychický stav, předchozí léčbu a důkladně zhodnotíme, zda je pro něj léčba vhodná.

03

Interní vyšetření

30-60 minut Osobně na klinice

Abychom si byli jistí, že je ketaminem asistovaná terapie pro klienta bezpečnou volbou, je nutné, aby absolvoval interní vyšetření včetně krevních odběrů a vyšetření srdce (EKG, echokardiografie). Toto vyšetření je možné absolvovat přímo na naší klinice v ordinaci interny.

04

Ketaminem asistovaná terapie

8-11 hodin Minimálně 5 setkání Osobně na klinice

Samotná léčba ketaminem asistovanou terapií probíhá v několika setkáních a rámcově se skládá se z přípravných setkání, zkušenosti s ketaminem a z integračních setkání, která slouží ke zpracování ketaminové zkušenosti. Přesná podoba léčby se vždy určuje na základě úvodního psychiatrického vyšetření.

Jde o komplexně vytvořenou léčbu rozdělenou do více setkání umožňující vyvážený léčebný proces:

V tomto setkání se seznámíte s vaším terapeutem/terapeutkou, spolu proberete základní rámec léčby, témata, se kterými přicházíte. Také se detailně zaměříte na přípravu na ketaminovou zkušenost včetně nácviku dovedností a zodpovězení všech vašich otázek.

Při tomto sezení s ketaminem proděláte vlastní terapeutickou zkušenost rozšířeného stavu vědomí. Na tuto zkušenost vás předem připravíme a seznámíme vás se základními psychologickými nástroji, které budete moci během sezení využít. Zkušeností vás budeme celou dobu sezení provázet a budeme vám k dispozici pro vaše potřeby včetně případné práce s tělem. Před a po zkušenosti vás čeká i vyšetření lékařem, abychom si byli jistí maximální bezpečností celého procesu.

Věříme, že integrace ketaminové zkušenosti včetně jejího zpracování a zasazení do životního kontextu je zásadním klíčem k dlouhodobé změně, kterou si přejete. Proto si v integračních setkáních kromě reflexe ketaminové zkušenosti budeme také všímat vašich zkušeností v každodenním životě a hledat pro vás funkční mechanismy spokojenějšího fungování.

Napsat zprávu