MUDr.
Vít Knop

Lékař psychiatr/
Terapeut

Pracuji jako psychiatr a psychoterapeut. Po absolvování 3. lékařské fakulty (2014), jsem několik let pracoval v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, následně jsem přestoupil na psychiatrickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice (PK VFN). Pět let jsem pracoval v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ), kde jsem působil jako psychiatr a psychoterapeut na denním stacionáři pro léčbu úzkostně-depresivních poruch.
Mimo jiné jsem v NÚDZ participoval na výzkumu klinického využití psychedelických substancí (ketamin, psilocybin, MDMA) v rámci léčby duševních onemocnění a to převážně depresivní poruchy nebo PTSD, nebo existenciálního distresu u pacientu trpící onkologickým onemocněním.

Mám zkušenosti se změněnými stavy vědomí – Holotropní a Maitri dýchání, navozené substancemi ve studijních i tradičních kontextech. Absolvoval jsem sedmiletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalitě (Gestalt studia). Nyní jsem zařazen do psychoterapeutického výcviku – Biosyntéza. Absolvoval jsem výcvik Stargate pro práci s rozšířenými stavy vědomí pomocí Maitri dýchání a jiných technik tradičních kultur (potní chýše apod.)

Od roku 2019 provozuji individuální psychoterapeutické poradenství.

Charakterizuje mě otevřenost k jiným terapeutickým alternativním přístupům.
Od 2017 pracuji jako ambulantní psychiatr na TH klinice s.r.o. Pracuji jako službu konající lékař v Psychiatrické nemocnici Tábor.
Zajímám s e o spirituální praktiky, duchovní paradigmata. Mezi mé záliby patří Astrologie.

Odborné vzdělání

Akademické vzdělání

 • 2014 – Všeobecné lékařství; 3. LF Univerzita Karlova, Praha
 • 11/2021Specializovaná způsobnost – Atestace z oboru Psychiatrie 

Kurzy a výcviky

 • 2024-dosudBiosyntéza (PhDr. Lucká Yvonna, PhDr. Janečková Barbora Ph.D.)
 • 2015-2022 – GESTALT STUDIA (Gestalt):

(Celkový počet hodin: 940 hodin, Doc. MUDr. Roubal Jan, JUDr. PhDr Stanislava Dudová; Externí lektoři: Dr. Nancy Amendt- Lyon, MD. Gianni Francesetti, Mag Beatrix Wimmer, Prof. Michal Miovský)

   • 2022 –  StarGate: Výcvik v práci s rozšířenými stavy vědomí (Maitri dychani, potní chýše, meditace)
   • 2/2021 Posttraumatická disociace (Mgr. Hana Vojtová)
   • 9/2021 – Gestalt terapie a hysterie (Rosaria Lisi, Giovanni Turra)
   • 2/2020 – Reiki – 1. Stupeň zasvěcení (Hetlová Blanka)
   • 5/2019Kurz Psychoterapie psychóz (Mgr. Navrátilová)
   • 10/2019Kurz Základy biosyntézy - Setkání s biosyntézou (PhDr. Janečková PhD)
   • 2017-2019Psychologická astrologie Jungiánského zaměření (Astropsychologie) (Mgr. Adamová)
   • 5/2018Kurz Průvodce psychedelické zkušenosti (Mgr. Vančura, MUDr MUDr. Kudrle, Mgr. Odstrčil)
   • 1-5/2018 – Kurz – Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD2 (Mgr. Telerovský)
   • 2/2017Kurz Časová osa, úvod do rodinné psychoterapie (MUDr. Chvála, Mgr. Trapková)
   • 10/2016Praktická hypnóza (Prof. Kratochvíl)
   • 11/2016Kurz Bach flower remedy, level one(Mgr. Samková)
   • 2/2015„Ochutnávka Gestalt terapie“ (Cagan, Fialová)
   • MBSR (Mindfulness based stress reduction)

Dosažené zkušenosti

Profesní zkušenosti

 • 02/2017-dosud – TH Klinika s.r.o, Praha - ambulantní psychiatrická péče
 • 02/2017-dosud – Psychiatrické oddělení nemocnice Tábor - externí pracovník
 • 2019-dosud – Soukromá psychoterapeutická činnost (OSVČ)
 • 2024-dosud – Externí pracovník NÚDZ: Participace na výzkumu psychedeliky asistované psychoterapii v léčbě duševních onemocněn

 

 • 3/2018-6/2023 – Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ); Praha-Klecany; Sekundární lékař: příjmové oddělení, psychoterapie – KBT: oddělení, denní stacionář
 • 9/2014-1/2016Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice; Sekundární lékař: Příjmové oddělení, oddělení pro léčbu závislostí
 • 2/2016-2/2018Psychiatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice, 1. LF; Sekundární lékař: Příjmové oddělení, Poruchy příjmu potravy, gerontopsychiatrie
 • 06/2017-2019Independent rater – Janssen
 • 2016-2022ESO studie (spolupráce na projektu zabývající se záchytem a sledování pacientu s první psychotickou atakou); PCP/NUDZ
 • 05/2015-3/2017Protialkoholní záchytná stanice; externí pracovník

Relevantní zkušenosti

Participace na klinickém hodnocení efektu léčby duševních onemocnění pomocí psychoaktivních látek (NUDZ):

 • Ketaminem asistovaná psychoterapie léčby resistentní depresivní poruchy (Prof MUDr. Horáček PhD, MUDr. Andrashko)
 • MDMA asistovaná psychoterapie v léčbě posttraumatické stresové poruchy (PTSD) (kontrahovaný výzkum - MAPS)
 • Psilocybin + Ketaminem asistovaná psychoterapie léčby existenciálního distresu u pacientů trpící onkologickým onemocněním (Prof. MUDr. Horáček PhD)
Jak pracuji

„Těší mě kontakt dvou lidských bytostí, ve kterém můžeme společně porozumět obtížím – aktuálně tíživé životní situace, dlouhodobé osobní těžkosti, vztahové problémy.“

V rámci poskytované péče se zaměřuji na dospělou klientelu, které nabízím krátkodobé i dlouhodobé psychoterapeutické konzultace. Těší mě kontakt dvou lidských bytostí, ve kterém můžeme společně porozumět obtížím – aktuálně tíživé životní situace, dlouhodobé osobní těžkosti, vztahové problémy. V neposlední řadě nabízím svojí pomoci lidem, kteří si prostě chtějí jen více rozumět. V terapeutické práci se opírám převážně o Gestalt přístup, zaměřený na prožívání klienta, porozumění emocím, mysli a řeči těla. Svoji práci rád obohacuji o nové metody a přístupy.

MUDr. Vít Knop

Lékař psychiatr/
Terapeut
Napsat zprávu