MUDr.

Vít Knop

Lékař psychiatr/
Terapeut

Aktuálně pracuji jako psychiatr v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ), kde se zabývám léčbou klientů s úzkostně-depresivními obtížemi a psychotickými poruchami. Participuji zde na výzkumu klinického využití psychedelických substancí v rámci léčby duševních onemocnění.

Po absolvování 3. lékařské fakulty (2014), jsem několik let pracoval v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, kde jsem převážně působil na oddělení pro léčbu závislostí. Další klinické zkušenosti jsem následně nasbíral na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice, kde jsem krom jiného léčil klienty trpící poruchou příjmu potravy.

Od 2017 pracuji jako ambulantní psychiatr na TH klinice s.r.o.  Mám zkušenosti se změněnými stavy vědomí navozené substancemi, ale i jinými způsoby (Holotropní a Maitri dýchání). Jsem zařazen do psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalitě, avšak je pro mě důležitá velká otevřenost jiným terapeutickým více méně alternativním přístupům.

Odborné vzdělání

Akademické vzdělání

 • 2008-2014 – Všeobecné lékařství; 3. LF Univerzita Karlova, Praha

Kurzy a výcviky

 • 2015-dosudPsychoterapeutický výcvik – Gestalt (Gestalt studia, Praha)
 • 10/2016Praktická hypnóza (Prof. Kratochvíl)
 • 2/2017Kurz `Časová osa, úvod do rodinné psychoterapie (MUDr. Chvála, Mgr. Trapková)
 • 11/2016Kurz Bach flower remedy (Mgr. Samková)
 • 2016-2018Astro-psychologický výcvik se zaměřením na Jungianskou symboliku (PhDr. Adamová)
 • 5/2018Kurz Průvodce psychedelické zkušenosti (Mgr. Vančura, MUDr MUDr. Kudrle, Mgr. Odstrčil)
 • 1-5/2018Kurz Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika (Mgr. Telerovský)
 • 5/2019Kurz Psychoterapie psychóz (Mgr. Navrátilová)
 • 10/2019Kurz Základy biosyntézy (PhDr. Janečková PhD)

Dosažené zkušenosti

Profesní zkušenosti

 • 9/2014-1/2016Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice; Příjmové oddělení, oddělení pro léčbu závislostí
 • 2/2016-2/2018Psychiatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice, 1. LF; Příjmové oddělení, Poruchy příjmu potravy, gerontopsychiatrie
 • 3/2018-dosudNárodní ústav duševního zdraví (NÚDZ); KBT stacionář, oddělní pro léčbu psychotických a afektivních poruch
 • 02/2017-dosudPsychiatrické oddělení nemocnice Tábor; externí pracovník
 • 02/2017-dosudTH Klinika s.r.o. Praha; ambulantní psychiatrická péče
 • 05/2015-3/2017Protialkoholní záchytná stanice; externí pracovník
Jak pracuji

„Těší mě kontakt dvou lidských bytostí, ve kterém můžeme společně porozumět obtížím – aktuálně tíživé životní situace, dlouhodobé osobní těžkosti, vztahové problémy.“

V rámci poskytované péče se zaměřuji na dospělou ale i adolescentní klientelu, které nabízím krátkodobé i dlouhodobé psychoterapeutické konzultace.

Těší mě kontakt dvou lidských bytostí, ve kterém můžeme společně porozumět obtížím – aktuálně tíživé životní situace, dlouhodobé osobní těžkosti, vztahové problémy.

V neposlední řadě nabízím svojí pomoci lidem, kteří si prostě chtějí jen více rozumět. V terapeutické práci se opírám převážně o Gestalt přístup, zaměřený na prožívání klienta, porozumění emocím, mysli a řeči těla. Svoji práci rád obohacuji o nové metody a přístupy.

MUDr. Vít Knop

Lékař psychiatr/
Terapeut
Potřebuji poradit