Mgr.
Eva Kozáková, PhD.

Terapeutka

Od roku 2015 pracuji jako psycholožka a neurovědkyně v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ), kde se aktuálně věnuji výzkumu srovnávající efektivitu ketaminu a psilocybinu u farmakorezistentní deprese a také výzkumu prožívání self u schizofrenie. V těchto studiích se zabývám propojením subjektivního prožívání a aktivity mozku. Získala jsem doktorát na FF UK v oboru Klinická psychologie a absolvovala psychoterapeutický výcvik v gestalt modalitě (Gestalt-Dialog). Na psychedelické klinice Psyon pracuji jako terapeutka v rámci ketaminem asistované psychoterapie.Jsem členkou České psychedelické společnosti a České asociace pro psychoterapii.

Zaměřuji se na individuální psychoterapii s dospělými a dospívajícími, zejména v oblastech jako jsou deprese, úzkosti, zvládání náročných životních situací, pocity méněcennosti, apod.

Odborné vzdělání

Akademické vzdělání

 • 2014-2022 – Doktorské studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; obor Klinická psychologie. Dizertační práce: Self-agency u schizofrenie
 • 2009 - 2010Studijní výměnný pobyt na Universidad Autónoma de Madrid, Španělsko
 • 2006-2013Magisterské studium, obor Psychologie; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kurzy a výcviky

 • 2023Úvod do Trasference-focused psychotherapy (TFP); víkendový kurz České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii
 • 2022Kurz práce v pískovišti; Dalet, Olomouc
 • 2016 - 2022Psychoterapeutický výcvik; DIALOG - Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii (CZGPTI)
 • 2013Kurz Psycholog ve zdravotnictví; Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha

Dosažené zkušenosti

Profesní zkušenosti

 • 2023-současnostÚčast v klinickém hodnocení 5 MeO-DMT (role- Lead monitor)
 • 2023-současnostÚčast v klinickém hodnocení PSIKET srovnávající efektivitu ketaminu a psilocybinu u farmakorezistentní deprese; Národní ústav duševního zdraví
 • 2020-současnostPsycholožka v Psyon- Psychedelická klinika; ketaminem asistovaná psychoterapie
 • 2015-současnost – Psycholožka v Národním ústavu duševního zdraví; Analýza dat z funkční magnetické rezonance u schizofrenie a při využití psilocybinu či ketaminu

Relevantní zkušenosti

 • 2020-2022spoluzakladatelka webového portálu Terapie.cz
Jak pracuji

„V práci a terapii mě fascinuje rozmanitost prožívání a toho, jak si konstruujeme vnímání světa a sebe sama a jak toto prožívání můžeme měnit a obohacovat.“

Základ mého přístupu čerpá z psychoterapeutického směru Gestalt. Na něm se mi líbí důraz na proces a změnu, otevřenost ke zkušenosti, propojení emocionální, tělesné a racionální roviny prožívání. Ráda se inspiruji také přístupy a technikami z jiných směrů – například kognitivně-behaviorální terapií a jejím zaměřením na konkrétní kroky pro dosažení změny. Část své individuální terapie jsem prožila na psychoanalytickém lůžku a i pro tento přístup mám sympatie.

V práci a terapii mě fascinuje rozmanitost prožívání a toho, jak si konstruujeme vnímání světa a sebe sama a jak toto prožívání můžeme měnit a obohacovat.

Ve volnu se ráda věnuji různým tvůrčím aktivitám a sportu.

Mgr. Eva Kozáková, PhD.

Terapeutka
Napsat zprávu