MUDr.
Tomáš Páleníček, PhD.

Lékař/
Terapeut

Započal svou kariéru v roce 2001 na bývalém Pražském psychiatrickém centru v předklinickém výzkumu se zaměřením na neurobiologii psychedelik, jako je LSD, psilocin, meskalin, 2C-B a MDMA a na neurobiologii psychóz v animálních modelech. Zároveň byl vyškolen v klinické psychiatrii a v klinické elektroencefalografii (EEG) a začal přispívat ke klinickému výzkumu s ketaminem.

Během poslední dekády byl a je hlavním výzkumníkem prvních projektů v České republice, zaměřených na studium akutních účinků konopí a psilocybinu u zdravých dobrovolníků, a podílel se na studiích s ketaminem u depresivních pacientů. Jeho odbornost v oblasti výzkumu spočívá hlavně v tzv. behaviorální farmakologii, v elektrofyziologii a následnými analýzami mozkové aktivity.

V současné době je vedoucím týmu mladých vědců z Národního ústavu duševního zdraví v České republice, kteří zkoumají neurobiologii toho, jak psychedelika, kanabinoidy a další psychoaktivní látky ovlivňují aktivitu mozku, emocionalitu, kognitivní funkce a hudbu a to od buněčných kultur až po experimenty na lidech. Aktuálně jako hlavní zkoušející aktuálně řeší několik projektů, které mají za cíl zhodnotit terapeutický potenciál psychedelik psilocybinu, ketaminu, 5-MeO-DMT a MDMA v České Republice.

Jeho výzkumy získaly již několik mezinárodních ocenění, výsledky výzkumů pak prezentoval na řadě významných mezinárodních konferencích. Je jedním ze zakládajících členů pracovní skupiny zaměřené na psychedelika pod European College of Neuropsychopharmaocology .

Odborné vzdělání

Kurzy a výcviky

 • 2012 – ukončení specializačního vzdělávaní v psychiatrii (získání atestace) – atestační zkouška 14.11.2012
 • 2010 – Funkční odbornost v elektroencefalografii (Společnost pro klinickou neurofyziologii a Neurologická společnost ČLS JEP)
 • 2006-dosud – psychiatr na Psychiatrickém centru Praha
 • 2006absolvování výcviku pro práci se změněnými stavy vědomí (Stargate)
 • 2005First Certificate in English (FCE)
 • 2001-2009Postgraduální studium (Ph.D.), obor neurovědy (3.LFUK, školitel Prof. MUDr. C. Höschl, Dr.Sc.)
 • 2001-dosud – vědecký pracovník na Psychiatrickém centru Praha
 • 1999 – zdravotnický personál na klinice Detox ve Vinohradské nemocnici, Praha
 • 1998-2001absolvování akreditovaného skupinového dynamického psychoterapeutického výcviku SUR
 • 1995-1997kontaktní pracovník Kontaktního centra pro drogově závislé (SANANIM)
 • 2000-2001Výzkum neurobiologických mechanizmů drogové závislosti pomocí mikrodialýzy u volně se pohybujících zvířat (školitel PharmDr. M. Fišerová, CSc) (SVA)
 • 1999-2000Somatické a sociální důsledky užívání drog (školitel Doc. MUDr. J. Pachl, CsC. (SVA)

Dosažené zkušenosti

Profesní zkušenosti

Aktivity za posledních 5 let:

INVESTIGATOR OR CO-INVESTIGATOR OF PROJECTS:

 • 2023-2026 – EEG/ECoG based functional connectivity neuroimaging in the rat - optimisation, standardisation and translational leap in neuropsychopharmacology – PI
 • 2023-2026 – New psychoactive substances: forensic-toxicology research center- Co-PI
 • 2021-2024 – Psilocybin versus ketamine – fast acting antidepressant strategies in treatment-resistant depression – PI
 • 2018-2022 – The interplay between the gut microbiota and brain functions: implication for metabolome and metabolic syndrome in schizophrenia – PI
 • 2018-2020 – Electromagnetic models of animal brains - Co-PI
 • 2015-2020 – New synthetic drugs - complex interdisciplinary research centre - Co-PI

INVESTIGATOR OF CLINICAL TRIALS:

 • GH001-TRD-201, EudraCT Number: 2022-000574-26, A randomized, double-blind, placebo-controlled, Phase 2b trial with an open-label extension to determine the safety and efficacy of GH001 in patients with treatment-resistant depression (sponsor GH-Research, PI for the Czech site)
 • PSIKET_001CZE, EudraCT no: 2018-004480-31, Psilocybin versus ketamine – fast acting antidepressant strategies in treatment-resistant depression PI – academic clinical trial
 • MZ12-PCP-PalenicekTomas-A, EudraCT no: 2012-004579-37, Animal and human serotonergic model of schizophrenia: validity evaluated by qEEG and fMRI PI – academic clinical trial
 • COMP001, EudraCT no: 2017-003288-36, The safety and efficacy of psilocybin in participants with treatment-resistant depression (P-TRD) (sponsor Compass Pathways, PI for the Czech site)
 • COMP004, EudraCT no: 2020-001348-25, Long Term Follow Up Study to COMP 001 And COMP 003 Trials (P-TRD LTFU) (sponsor Compass Pathways, PI for the Czech site)
 • MP18, EudraCT no: 2018-001718-13, An Open-Label, Phase 2, Multicenter Feasibility Study of Manualized MDMA-Assisted Psychotherapy with an Optional fMRI Sub-Study Assessing Changes in Brain Activity in Subjects with Posttraumatic Stress Disorder (sponsor MAPS, PI for the Czech site)

SELECTED INVITED LECTURES OR LECTURES AT INTERNATIONAL CONGRESSES:

 • IPEG 2022 - New York (November) - EEG biomarkers in the prediction of psilocybin´s persisting positive effects on mood in healthy volunteers• ECNP 2022 - Vienna (October) – The effects of daytime psilocybin administration on sleep: implications for antidepressant action
 • FENS Forum 2022 - Paris (July) - Do animal studies with psychedelics have translational validity? Inputs from behavioural and pharmaco-EEG studies.
 • CINP 2022 - Taipei (June) - Phenomenological and EEG Biomarkers of Psilocybin Intoxication in the Prediction of Long Term Outcomes on Mood and Well-being in Healthy Volunteers
  • Congrès Français de Psychiatrie – Montpelier 2021 (Decembre) - Potentialités antidépressives de la kétamine : quels liens avec les effets psychodysleptiques?
 • COINS meeting, Vilnius, Lithuania, February 2020 - The neuropsychological effects of psilocybin: focus on cognitive processing and brain activity, implications for treatment
 • Congrès Français de Psychiatrie - Strasbourg 2020 (Novembre) - Les recherches cliniques contemporaines avec les psychédéliques
 • Congrès de l’Encéphale - Paris 24.1.2020 - La psilocybine aujourd'hui en psychiatrie
 • Czech Centre London 2019 - Psychedelic renaissance – a journey of psychedelic medicines to the lab and clinical use and back again to a naturalistic setting
 • SAND 2019 (Castello Titignano, , Orvietto, Italy) – What is the therapeutic potential of psychedelics
 • IPEG Meeting 2018 (Zurich) - Psilocybin effects on resting EEG - comparison of human and animal data
 • CPP 2018 (Stockholm) - Psilocybin´s effect on perception, cognition and brain activity – overview of the Czech study in healthy volunteers

Relevantní zkušenosti

PUBLIKACE (za posledních 5 let)

 1. NIKOLIČ M, VIKTORIN V, ZACH P, TYLŠ F, DUDYSOVÁ D, JANKŮ K, KOPŘIVOVÁ J, KUCHAŘ M, BRUNOVSKÝ M, HORÁČEK J, PÁLENÍČEK T*. Psilocybin intoxication did not affect daytime or sleep-related declarative memory consolidation in a small sample exploratory analysis. European Neuropsychopharmacology 2023 (in press); IF 5.415; Q1; citations 0
 2. TYLŠ F*, VEJMOLA Č, KOUDELKA V, PIORECKÁ V, KADEŘÁBEK L, BOCHIN M, NOVÁK M, KUCHAŘ M, BRUNOVSKÝ M, HORÁČEK J, PÁLENÍČEK T*. Underlying pharmacological mechanisms of psilocin-induced broadband desynchronization and disconnection of EEG in rats. Frontiers in Neuroscience, Sec. Brain Imaging Methods, Volume 17 – 2023; doi: 10.3389/fnins.2023.1152578. IF 5.152; Q2; citations 0
 3. TEJKALOVÁ H, JAKOB L, KVASNOVÁ S, KLASCHKA J, SECHOVCOVÁ H, MRÁZEK J, PÁLENÍČEK T, FLIEGEROVÁ KO. The influence of antibiotic treatment on the behavior and gut microbiome of adult rats neonatally insulted with lipopolysaccharide. Heliyon. 2023 Apr 11;9(4):e15417. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e15417. eCollection 2023
 4. GOODWIN GM, AARONSON ST, ALVAREZ O, ATLI M, BENNETT JC, CROAL M, DEBATTISTA C, DUNLOP BW, FEIFEL D, HELLERSTEIN DJ, HUSAIN MI, KELLY JR, LENNARD-JONES MR, LICHT RW, MARWOOD L, MISTRY S, PÁLENÍČEK T, REDJEP O, REPANTIS D, SCHOEVERS RA, SEPTIMUS B, SIMMONS HJ, SOARES JC, SOMERS M, STANSFIELD SC, STUART JR, TADLEY HH, THIARA NK, TSAI J, WAHBA M, WILLIAMS S, WINZER RI, YOUNG AH, YOUNG MB, ZISOOK S, MALIEVSKAIA E. Single-dose psilocybin for a treatment-resistant episode of major depression: Impact on patient-reported depression severity, anxiety, function, and quality of life. J Affect Disord. 2023 Apr 14;327:120-127. doi: 10.1016/j.jad.2023.01.108. IF 6.53; Q1; citations 0
 5. SYROVÁ K, ŠÍCHOVÁ K, DANDA H, LHOTKOVÁ E, JORRATT P, PINTEROVÁ-LECA N, VEJMOLA Č, OLEJNÍKOVÁ-LADISLAVOVÁ L, HÁJKOVÁ K, KUCHAŘ M, HORÁČEK J, PÁLENÍČEK T*. Acute pharmacological profile of 2C-B-Fly-NBOMe in male Wistar rats-pharmacokinetics, effects on behaviour and thermoregulation. Front Pharmacol. 2023 Mar 9;14:1120419. doi: 10.3389/fphar.2023.1120419. eCollection 2023. IF 5.988; Q1; ciations 0
 6. GOODWIN GM, AARONSON ST, ALVAREZ O, ARDEN PC, BAKER A, BENNETT JC, BIRD C, BLOM RE, BRENNAN C, BRUSCH D, BURKE L, CAMPBELL-COKER K, CARHART-HARRIS R, CATTELL J, DANIEL A, DEBATTISTA C, DUNLOP BW, EISEN K, FEIFEL D, FORBES M, HAUMANN HM, HELLERSTEIN DJ, HOPPE AI, HUSAIN MI, JELEN LA, KAMPHUIS J, KAWASAKI J, KELLY JR, KEY RE, KISHON R, KNATZ PECK S, KNIGHT G, KOOLEN MHB, LEAN M, LICHT RW, MAPLES-KELLER JL, MARS J, MARWOOD L, MCELHINEY MC, MILLER TL, MIROW A, MISTRY S, MLETZKO-CROWE T, MODLIN LN, NIELSEN RE, NIELSON EM, OFFERHAUS SR, O'KEANE V, PÁLENÍČEK T, PRINTZ D, RADEMAKER MC, VAN REEMST A, REINHOLDT F, REPANTIS D, RUCKER J, RUDOW S, RUFFELL S, RUSH AJ, SCHOEVERS RA, SEYNAEVE M, SHAO S, SOARES JC, SOMERS M, STANSFIELD SC, STERLING D, STROCKIS A, TSAI J, VISSER L, WAHBA M, WILLIAMS S, YOUNG AH, YWEMA P, ZISOOK S, MALIEVSKAIA E. Single-Dose Psilocybin for a Treatment-Resistant Episode of Major Depression. N Engl J Med. 2022 Nov 3;387(18):1637-1648. doi: 10.1056/NEJMoa2206443. IF 176.082; Q1; citations 45
 7. DANDA, H., PINTEROVÁ-LECA, N., ŠÍCHOVÁ, K., ŠTEFKOVÁ-MAZOCHOVÁ, K., SYROVÁ, K., OLEJNÍKOVÁ, L., KONČICKÁ, M., MAZOCH, V., LHOTKOVÁ, E., KUCHAŘ, M., PÁLENÍČEK T*. Effects of synthetic cathinone naphyrone in the conditioned place preference test – evidence of its addictive potential. Behavioural Brain Research. 2022, 421(Article Number: 113713), 1-4. ISSN 0166-4328. DOI: 10.1016/j.bbr.2021.113713. IF 3.352.
 8. UTTL, L., HLOŽEK, T., MAREŠ, P., PÁLENÍČEK T*, KUBOVÁ, H. Anticonvulsive effects and pharmacokinetic profile of cannabidiol (Cbd) in the pentylenetetrazol (ptz) or n‐methyl‐d‐aspartate (nmda) models of seizures in infantile rats. International Journal of Molecular Sciences. 2022, 23(1), ""Article Number: 94"". ISSN 1661-6596. DOI: 10.3390/ijms23010094. IF 6.208.
 9. VIKTORIN, V., GRISKOVA-BULANOVA, I., VOICIKAS, A., DOJČÁNOVÁ, D., ZACH, P., BRAVERMANOVÁ, A., ANDRASHKO, V., TYLŠ, F., KORČÁK, J., VIKTORINOVÁ, M., KOUDELKA, V., HÁJKOVÁ, K., KUCHAŘ, M., HORÁČEK, J., BRUNOVSKÝ, M., PÁLENÍČEK T*. Psilocybin-Mediated Attenuation of Gamma Band Auditory Steady-State Responses (ASSR) Is Driven by the Intensity of Cognitive and Emotional Domains of Psychedelic Experience. Journal of Personalized Medicine. 2022, 12(6), 1004. ISSN 2075-4426. DOI: 10.3390/jpm12061004. IF 3.508.
 10. ŠTEFKOVÁ-MAZOCHOVÁ, K., DANDA, H., DEHAEN, W., JURÁSEK, B., ŠÍCHOVÁ, K., PINTEROVÁ-LECA, N., MAZOCH, V., HRČKA KRAUSOVÁ, B., KYSILOV, B., SMEJKALOVÁ, T., VYKLICKÝ, L., KOHOUT, M., HÁJKOVÁ, K., SVOZIL, D., HORSLEY, RR., KUCHAŘ, M., PÁLENÍČEK T*. Pharmacokinetic, pharmacodynamic, and behavioural studies of deschloroketamine (DCK) in Wistar rats. British Journal of Pharmacology. 2022, 179(1), 65-83. ISSN 0007-1188. DOI: 10.1111/bph.15680. IF 9.473.
 11. ŠÍCHOVÁ, K., SYROVÁ, K., KOFRONOVA, E., PINTEROVÁ-LECA, N., VEJMOLA, Č., NYKODEMOVA, J., PALIVEC, P., OLEJNÍKOVÁ, L., DANDA, H., JORRATT, P., ADAM, S., HIEP, B., ŠTEFKOVÁ-MAZOCHOVÁ, K., KONČICKÁ, M., KUCHAŘ, M., PÁLENÍČEK T*. Pharmacokinetics, systemic toxicity, thermoregulation and acute behavioural effects of 25CN-NBOMe. Addiction Biology. 2022, 27(5), ""Article Numbere: 13216"". ISSN 1355-6215. DOI: 10.1111/adb.13216. IF 4.093.
 12. GOODWIN, GM., AARONSON, ST., ALVAREZ, O., ARDEN, PC., BAKER, A., BENNETT, JC., BIRD, C., BLOM, RE., BRENNAN, Ch., BRUSCH, D., BURKE, L., CAMPBELL-COKER, K., CARHART-HARRIS, R., CATTELL, J., DANIEL, A., DEBATTISTA, Ch., DUNLOP, BW., EISEN, K., FEIFEL, D., FORBES, M., PÁLENÍČEK T*. Single-Dose Psilocybin for a Treatment-Resistant Episode of Major Depression. New England Journal of Medicine. 2022, 387(18), 1637-1648. ISSN 0028-4793. DOI: 10.1056/NEJMoa2206443. IF 176.082.
 13. LACIK, J., KOUDELKA, V., VEJMOLA, Č., KURATKO, D., VANEK, J., WOJCIK, D., PÁLENÍČEK T, RAIDA, Z. Anisotropic Conductivity of Rat Head Phantom and its Influence on Electroencephalogram Source Localization. IEEE Access. 2022, 10(21497519), 9877-9888. ISSN 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3143952. IF 3.476.
 14. JIŘÍČEK, S., KOUDELKA, V., LACIK, J., VEJMOLA, Č., KURATKO, D., WOJCI, DK., RAIDA, Z., HLINKA, J., PÁLENÍČEK T*. Electrical Source Imaging in Freely Moving Rats: Evaluation of a 12-Electrode Cortical Electroencephalography System. Frontiers in Neuroinformatics. 2021, 14(""Article number 589228""), 1-22. ISSN 1662-5196. DOI: 10.3389/fninf.2020.589228. IF 4.081.
 15. LECA, N., HORSLEY, RR., DANDA, H., ŽÍDKOVÁ, M., LHOTKOVÁ, E., ŠÍCHOVÁ, K., ŠTEFKOVÁ, K., BALÍKOVÁ, M., KUCHAŘ, M., PÁLENÍČEK T*. Naphyrone (naphthylpyrovalerone): Pharmacokinetics, behavioural effects and thermoregulation in Wistar rats. Addiction Biology. 2021, 26(2), ""e12906"". ISSN 1355-6215. DOI: 10.1111/adb.12906. IF 4.280.
 16. VEJMOLA, Č., TYLŠ, F., PIORECKÁ, V., KOUDELKA, V., KADEŘÁBEK, L., NOVÁK, T., PÁLENÍČEK T*. Psilocin, LSD, mescaline, and DOB all induce broadband desynchronization of EEG and disconnection in rats with robust translational validity. Translational Psychiatry. 2021, 11(1), ""Article Number: 506"". ISSN 2158-3188. DOI: 10.1038/s41398-021-01603-4. IF 6.222.
 17. ŠULÁKOVÁ, A., NYKODEMOVA, J., PALIVEC, P., JUROK, P., RIMPELOVA, S., LEONHARDT, T., ŠÍCHOVÁ, K., PÁLENÍČEK T*., KUCHAŘ, M. 25CN-NBOMe Metabolites in Rat Urine, Human Liver Microsomes and C. elegans-Structure Determination and Synthesis of the Most Abundant Metabolites. Metabolites. 2021, 11(4), ""Article Number: 212"". ISSN 2218-1989. DOI: 10.3390/metabo11040212. IF 4.932.
 18. NYKODEMOVÁ, J., ŠULÁKOVÁ, A., PALIVEC, P., ČEŠKOVÁ, H., RIMPELOVÁ, S., ŠÍCHOVÁ, K., LEONHARDT, T., JURÁSEK, B., HÁJKOVÁ, K., PÁLENÍČEK T*., KUCHAŘ, M. 2C-B-Fly-NBOMe Metabolites in Rat Urine, Human Liver Microsomes and C. elegans: Confirmation with Synthesized Analytical Standards. Metabolites. 2021, 11(11), 775. ISSN 2218-1989. DOI: 10.3390/metabo11110775. IF 4.932.
 19. DUDYSOVÁ, D., JANKŮ, K., ŠMOTEK, M., SAIFUTDINOVA, E., KOPŘIVOVÁ, J., BUŠKOVÁ, J., MANDER, BA., BRUNOVSKÝ, M., ZACH, P., KORČÁK, J., ANDRASHKO, V., VIKTORINOVÁ, M., TYLŠ, F., BRAVERMANOVÁ, A., FROESE, T., PÁLENÍČEK T, HORÁČEK, J. The Effects of Daytime Psilocybin Administration on Sleep: Implications for Antidepressant Action. Frontiers in Pharmacology. 2020, 11(""Article Number: 602590""), 1-9. ISSN 1663-9812. DOI: 10.3389/fphar.2020.602590. IF 5.810.
 20. HÁJKOVÁ, K., JURÁSEK, B., ČEJKA, J., ŠTEFKOVÁ, K., PÁLENÍČEK T*., SÝKORA, D., KUCHAŘ, M. Synthesis and identification of deschloroketamine metabolites in rats’ urine and a quantification method for deschloroketamine and metabolites in rats’ serum and brain tissue using liquid chromatography tandem mass spectrometry. Drug Testing and Analysis. 2020, 12(3), 343-360. ISSN 1942-7603. DOI: 10.1002/dta.2726. IF 3.345.
 21. MADSEN, KM., FISHER, PM., STENBÆK, DS., KRISTIANSEN, S., BURMESTER, D., LEHEL, S., PÁLENÍČEK T, KUCHAŘ, M., SCARER, C., OZENNE, B., KNUDSEN, GM. A single psilocybin dose is associated with long-term increased mindfulness, preceded by a proportional change in neocortical 5-HT2A receptor binding. European Neuropsychopharmacology. 2020, 33(April), 71-80. ISSN 0924-977X. DOI: 10.1016/j.euroneuro.2020.02.001. IF 4.600.
 22. ZAYTSEVA, Y., HORÁČEK, J., HLINKA, J., FAJNEROVÁ, I., ANDROVIČOVÁ, R., TINTĚRA, J., SALVI, V., BALÍKOVÁ, M., HLOŽEK, T., ŠPANIEL, F., PÁLENÍČEK T. Cannabis-induced altered states of consciousness are associated with specific dynamic brain connectivity states. Journal of Psychopharmacology. 2019, 33(7), 811-821. ISSN 0269-8811. DOI: 10.1177/0269881119849814. IF 3.121.
 23. UTHAUG, M., LANCELOTTA, R., VAN OORSOUW, K., KUYPERS, KPC., MASON, N., RAK, J., ŠULÁKOVÁ, A., JUROK, R., MARYŠKA, M., KUCHAŘ, M., PÁLENÍČEK T, RIBA, J., RAMAEKERS, JG. A single inhalation of vapor from dried toad secretion containing 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine (5-MeO-DMT) in a naturalistic setting is related to sustained enhancement of satisfaction with life, mindfulness-related capacities, and a decrement of psychopathological symptoms. Psychopharmacology. 2019, 236(9), 2653-2666. ISSN 0033-3158. DOI: 10.1007/s00213-019-05236-w. IF 3.130.
 24. BRAVERMANOVÁ, A., VIKTORINOVÁ, M., TYLŠ, F., NOVÁK, T., ANDROVIČOVÁ, R., KORČÁK, J., HORÁČEK, J., BALÍKOVÁ, M., GRIŠKOVA-BULANOVA, I., DANIELOVÁ, D., VLČEK, P., MOHR, P., BRUNOVSKÝ, M., KOUDELKA, V., PÁLENÍČEK T*. Psilocybin disrupts sensory and higher order cognitive processing but not pre-attentive cognitive processing-study on P300 and mismatch negativity in healthy volunteers. Psychopharmacology. 2018, 235(2), 491-503. ISSN 0033-3158. DOI: 10.1007/s00213-017-4807-2. IF 3.424.
 25. HORSLEY, RR., LHOTKOVÁ, E., HÁJKOVÁ, K., FERIANCIKOVA, B., HIML, M., KUCHAŘ, M., PÁLENÍČEK T*. Behavioural, pharmacokinetic, metabolic, and hyperthermic profile of 3,4-Methylenedioxypyrovalerone (MDPV) in the wistar rat. Frontiers in Psychiatry. 2018, 9(Article Number: 144), 1-13. ISSN 1664-0640. DOI: 10.3389/fpsyt.2018.00144. IF 3.161.
 26. HORSLEY, RR., PÁLENÍČEK T, KOLIN, J., VALEŠ, K. Psilocin and ketamine microdosing: effects of subchronic intermittent microdoses in the elevated plus-maze in male Wistar rats. Behavioural Pharmacology. 2018, 29(6), 530-536. ISSN 0955-8810. DOI: 10.1097/FBP.0000000000000394. IF 1.788.
 27. PIORECKÁ, V., KRAJČA, V., TYLŠ, F., PÁLENÍČEK T*. Methods for animal brain mapping. Radioengineering. 2018, 27(3), 806-812. ISSN 1210-2512. DOI: 10.13164/re.2018.0806. IF 0.967.
 28. UTTL, L., SZCZUROWSKA, E., HÁJKOVÁ, K., HORSLEY, RR., ŠTEFKOVÁ, K., HLOŽEK, T., ŠÍCHOVÁ, K., BALÍKOVÁ, M., KUCHAŘ, M., MICALE, V., PÁLENÍČEK T*. Behavioral and Pharmacokinetic Profile of Indole-Derived Synthetic Cannabinoids JWH-073 and JWH-210 as Compared to the Phytocannabinoid Delta(9)-THC in Rats. Frontiers in Neuroscience. 2018, 12(""Article Number: 703""), 1-10. ISSN 1662-453X. DOI: 10.3389/fnins.2018.00703. IF 3.648.
 29. ŠÍCHOVÁ, K., PINTEROVÁ, N., ŽIDKOVÁ, M., HORSLEY, RR., LHOTKOVÁ, E., ŠTEFKOVÁ, K., VEJMOLA, Č., UTTL, L., BALÍKOVÁ, M., KUCHAŘ, M., PÁLENÍČEK T*. Mephedrone (4-Methylmethcathinone): acute behavioral effects, hyperthermic, and pharmacokinetic profile in rats. Frontiers in Psychiatry. 2018, 8(""Article Number: 306""), 1-11. ISSN 1664-0640. DOI: 10.3389/fpsyt.2017.00306. IF 3.161.
 30. FROESE, T., LEENEN, I., PÁLENÍČEK T*. A role for enhanced functions of sleep in psychedelic therapy?. Adaptive Behavior. 2018, 26(3), 129-135. ISSN 1059-7123. DOI: 10.1177/1059712318762735. IF 1.362.
 31. HÁMOR, PU., ŠÍROVÁ, J., PÁLENÍČEK T*., ZANIEWSKA, M., BUBENÍKOVÁ-VALEŠOVÁ, V., SCHWENDT, M. Chronic methamphetamine self-administration dysregulates 5-HT2A and mGlu2 receptor expression in the rat prefrontal and perirhinal cortex: Comparison to chronic phencyclidine and MK-801. Pharmacology Biochemistry and Behavior. 2018, 175(December), 89-100. ISSN 0091-3057. DOI: 10.1016/j.pbb.2018.09.007. IF 2.773.
 32. MUTLU, O., PÁLENÍČEK T, PINTEROVÁ, N., ŠÍCHOVÁ, K., HORÁČEK, J., HOLUBOVÁ, K., HÖSCHL, C., STUCHLÍK, A., ERDEN, F., VALEŠ, K. Effects of the adipokinetic hormone/red pigment-concentrating hormone (AKH/RPCH) family of peptides on MK-801-induced schizophrenia models. Fundamental & Clinical Pharmacology. 2018, 32(6), 589-602. ISSN 0767-3981. DOI: 10.1111/fcp.12386. IF 2.229.

DALŠÍ INFORMACE

MUDr. Tomáš Páleníček, PhD.

Lékař/
Terapeut
Napsat zprávu