MUDr.
Filip Tylš, Ph.D.

Zakladatel/
Klinický ředitel/
Terapeut

Pracuji jako psychiatr, psychoterapeut a neurověděc se zaměřením na psychedeliky-asistovanou psychoterapii (PAP), které provází celou mojí profesní dráhu. Absolvoval jsem 1. LF UK (2012) a navázal doktorandským studiem neurověd na 3. LF UK, zakončeným disertační prací věnované neurobiologii (EEG korelátům) psychedelické zkušenosti (2017). Na 3. LF UK působím nadále jako asistent psychiatrie a vyučuji zde mj. experimentální psychofarmakologii.

V Národním Ústavu Duševního Zdraví (NÚDZ, dříve PCP) pracuji od roku 2012 a jsem součástí psychedelického výzkumného týmu v rámci klinických studií s psilocybinem, ketaminem a MDMA (tzv. psychedelický sitter od roku 2014).

V roce 2015 spolu s přáteli z odborných kruhů spoluzaložil Českou psychedelickou společnost (CZEPS) a od roku 2017 pomáhám lidem v rámci PsyCare týmu zvládnout obtížné psychedelické zkušenosti.

Na mé cestě k psychoterapii mě ovlivnily zkušenosti s různými psychedelickými látkami, potní chýši, holotropním dýcháním a rituály s ayahuaskou v tradičním kontextu. Absolvoval výcvik v Gestalt psychoterapii (IVGT Praha 2014 – 2020), vzdělání v kalifornském výcviku na CIIS “Psychedelic-Assisted Therapies and Research Certificate Program” (2018), výcvik v MDMA-asistované psychoterapii (MAPS, 2019), výcvik pro práci s mimořádnými stavy vědomí (Stargate, 2022).

Odborné vzdělání

Akademické vzdělání

 • 2012-2017 – 3. lékařská fakulta UK, obor Neurovědy (PhD); Školitel MUDr. Páleníček, PhD
 • 2005-2012 – 1. lékařská fakulta University Karlovy, Praha (MUDr)

Kurzy a výcviky

 • 2023 – ECNP New Frontiers Meeting 2023: Psychedelics; Nice, France, 19-20 March 2023
 • 2022-dosud – StarGate: Výcvik v práci s mimořádnými stavy vědomí
 • 2019 – Výcviku v MDMA-asistované psychoterapii. Sebezkušenostní část 11/2019; Boulder, Colorado (Marcela Ot´alora)
 • 2018-2019 – Psychedelic-Assisted Therapies and Research Certificate Program (6 training meetings); CIIS, California
 • 2018 – Compass pathways – therapist training for study COMP_001 (Psilocybin for treatment-resisstant depression); Lisbon, Portugal, 27.4. – 1.5. 2018
 • 2018 – Práce s tělem a krizová intervence; 24-25.2.2018 (Dohnal, Dohanalová)
 • 2017 – Workshop Psilocybin in research and therapy in Oakland, California (Dr. Richards, Dr. Guss)
 • 2017 – Kurz psychedelického sittera (Mgr. Vančura, MUDr. Kudrle, Mgr. Odstrčil)
 • 2016 – Catania International Summer School of Neuroscience; Catania, Sicily
 • 2015 – ECNP School of Neuropsychopharmacology; Oxford, United Kingdom, 5.-10.6.2015
 • 2015 – ECNP pilot research internship; Tartu, Estonia, 8-20 February 2015
 • 2014-2020 – Psychotrapeutický výcvik v Gestalt modalitě (IVGT Praha)
 • 2014 – ECNP Junior scientist Workshop 6-9 March 2014; Nice, France
 • 2012-2013 – Sebezkušenostní a růstová psychoterapeutická skupina v gestalt – modalitě (ateliér TERRA)
 • 2013 – Kurz EEG a epileptologie (Neurologie FN Bulovka)

Dosažené zkušenosti

Profesní zkušenosti

 • 2020-dosud – Klinický ředitel a zakladatel Psyon - Psychedelická klinika
 • 2017-dosud – Psychoterapeut v soukromé praxi (Tercenya, Psyon)
 • 2017-dosud – Asistent psychiatrie na Katedře psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK
 • 2015-dosud – Člen České psychedelické společnosti (CZEPS). Garant odborné sekce (2015-2017)
 • 2012-dosud – Neurovědec a psychiatr v Psychiatrickém centru Praha a následně v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ)

Relevantní zkušenosti

 • 2023-dosud – Mentor terapeutů Compass pathways pro práci s psilocybinem
 • 2022-2023 – Hlavní zkoušející, Ketabon clinical study KET01-02 in TRD (Psyon)
 • 2022-dosud – Hlavní terapeut PSIKET klinického hodnocení psilocybin/ketamin/midazolam u paceintů s rezistentní depresí; (NÚDZ)
 • 2020-dosud – MAPS terapeut pro MDMA studii s PTSD (NÚDZ)
 • 2020-dosud – Compass pathways terapeut pro COMP 001 (NÚDZ) a COMP 101 + 105 (Liverpool + Nottingham UK)

PUBLIKACE (KNIHY A KAPITOLY):

 1. Tylš, F: Psilocybinem asistovaná psychoterapie, kapitola (str 246-264) v: Cink, Vojtěch. Psychedelika a psychonautika. I. Praha: Dybbuk, 2022, 335 stran: ISBN 978-80-7690-000-4.
 2. Tylš F, Páleníček T, Horacek J: Neurobiology of psilocybin effects in relation to its potential therapeutic targets, in Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse, edited by V.R. Preedy (Kings College London, 2016). (kapitola v knize)
 3. Kočárová R, Tylš F: Psychedelická zkušenost a její využití v psychiatrii. In: Horáček J, Kesner L, Höschl C, Španiel F (eds): Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. 1. vyd., Galén, Praha 2016. ISBN 978-80-74922-83-1 (kapitola v knize)
 4. Tylš F. (2017) The electroencephalographic changes in animal serotonergic model of psychosis – the study of EEG connectivity in relation to behavior (disertační práce)
 5. Tylš, F. et al., Fenomén Psychedelie [The Psychedelia Phenomenon], Dybbuk, Prague 2017 (kniha)

PUBLIKACE (ČLÁNKY V ČASOPISECH):

 1. Jedlička, P., Malůš, M., Tylš, F., Paitlová, J. What Are the Effects of Chamber REST on the Scientific Understanding of Reality?. Journal of Consciousness Studies. 2023, 30(1-2), 1-28.
 2. Viktorin, V., Griškova-Bulanova, I., Voicikas, A., Dojčánová, D., Zach, P., Bravermanová, A., Tylš F., ... & Páleníček, T. (2022). Psilocybin—Mediated Attenuation of Gamma Band Auditory Steady-State Responses (ASSR) Is Driven by the Intensity of Cognitive and Emotional Domains of Psychedelic Experience. Journal of Personalized Medicine, 12(6), 1004. IF 4.94
 3. Vejmola Č, Tylš F, Piorecká V, Koudelka V, Kadeřábek L, Novák T, Páleníček T. Psilocin, LSD, mescaline, and DOB all induce broadband desynchronization of EEG and disconnection in rats with robust translational validity. Transl Psychiatry. 2021 Oct 2;11(1):506. doi: 10.1038/s41398-021-01603-4. PMID: 34601495. IF 6.22
 4. Bravermanová, A., Tylš, F., Horáček, J. Psychedelika asistovaná psychoterapie - experimentální strategie v léčbě úzkostně-depresivní symptomatologie vážně nemocných. Paliativni medicina 2021; 2 (2): 30–37. ISSN 2695-1509
 5. Dudysová, D., Janků, K., Šmotek, M., Saifutdinova, E., Kopřivová, J., Bušková, J., ...Tylš, F., & Andrashko, V. (2020). The effects of daytime psilocybin administration on sleep: implications for antidepressant action. Frontiers in Pharmacology, 11, 2076. IF 4.46
 6. Dorazilová, A., Tylš, F., Kopeček, M. (2020). Hranice psychoapatologie : Psychotické symptomy v duševní nemoci a ve zdraví. Psychiatrie. 2020, 24(3), 121-126.
 7. Tylš, F., Korčák, J., Horáček, J. (2019). Psilocybin: antidepresivní a transformativní potenciál. Psychiatrie. 2019, 23(2), 69-76. ISSN 1211-7579.
 8. Korčák, J., Tylš, F., Horáček, J. (2019) Psilocybin: farmakologie, fenomenologie a teorie účinku. Psychiatrie. 2019, 23(1), 11-20. ISSN 1211-7579.
 9. Postranecka, Z., Vejmola, C. & Tyls, F. (2019). Psychedelic therapy in the Czech Republic: A theoretical concept or a realistic goal?. Journal of Psychedelic Studies 3(1), 19-31. (no IF)
 10. Tylš F, Brunovsky M, Sulcova K, Kohutova B, Ryznarova Z, Kopecek M. (2019) Latent schizencephaly with psychotic phenotype of schizophrenia with schizencephaly ? A case report and review of literature. Clinical EEG & Neuroscience, 50(1), 13-19. IF 2.163
 11. Bravermanová, A., Viktorinová, M., Tylš, F., Novák, T., Androvičová, R., Korčák, J., … & Vlček, P. (2018). Psilocybin disrupts sensory and higher order cognitive processing but not pre-attentive cognitive processing—study on P300 and mismatch negativity in healthy volunteers. Psychopharmacology, 1-13. IF 3.31
 12. Piorecka, V., Krajca, V., Tyls, F., & Palenicek, T. (2018). Methods for Animal Brain Mapping. Radioengineering, 27(3), 806-812. IF 1.05
 13. Hložek, T., Uttl, L., Kadeřábek, L., Balíková, M., Lhotková, E., Horsley, R. R., … Tylš, F., & Kuchař, M. (2017). Pharmacokinetic and behavioural profile of THC, CBD, and THC+ CBD combination after pulmonary, oral, and subcutaneous administration in rats and confirmation of conversion in vivo of CBD to THC. European Neuropsychopharmacology, 27(12), 1223-1237. IF 4.24
 14. Androvicova, R., Horacek, J., Tintera, J., Hlinka, J., Rydlo, J., Jezova, D., … Tylš, F & Roman, M. (2017). Individual prolactin reactivity modulates response of nucleus accumbens to erotic stimuli during acute cannabis intoxication: an fMRI pilot study. Psychopharmacology, 1-11. IF 3.54
 15. Páleníček, T., Lhotková, E., Žídková, M., Balíková, M., Kuchař, M., Himl, M., … Tylš F, & Horsley, R. R. (2016). Emerging toxicity of 5, 6-methylenedioxy-2-aminoindane (MDAI): Pharmacokinetics, behaviour, thermoregulation and LD50 in rats. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 69, 49-59. IF 1.078
 16. Tylš, F., Pálenícek, T., Kaderábek, L., Lipski, M., Kubešová, A., & Horácek, J. (2016). Sex differences and serotonergic mechanisms in the behavioural effects of psilocin. Behavioural pharmacology, 27(4), 309-320. IF 2.148
 17. Kubesova, A., Tejkalova, H., Syslova, K., Kacer, P., Vondrousova, J., Tyls, F., Fujakova, M., Palenicek., Horacek, J. (2014). Biochemical, histopathological and morphological profiling of a rat model of early immune stimulation: relation to psychopathology. PloS one, 10(1), e0115439-e0115439. IF 3.230
 18. Fujáková, M., Páleníček, T., Brunovský, M., Gorman, I., Tylš, F., Kubešová, A., Řípová, D., Krajča, V., Horáček, J. The effect of ((−)-2-oxa-4-aminobicyclo[3.1.0]hexane-2,6-dicarboxylic acid (LY379268), an mGlu2/3 receptor agonist, on EEG power spectra and coherence in ketamine model of psychosis. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 2014, roč. 122, č. July, s. 212-221. ISSN: 0091-3057. IF 2,608
 19. Tylš, F., Páleníček, T., Horáček, J. Psilocybin – summary of knowledge and new perspectives. European Neuropsychopharmacology, 2014, roč. 24, č. 3, s. 342-356. ISSN: 0924-977X. IF 4,595
 20. Palenicek T, Fujakova M, Brunovsky M, Horacek J, Gorman I, Balikova M, Rambousek L, Syslova K, Kacer P, Zach P, Bubenikova-Valesova V, Tyls F, Kubesova A, Puskarcikova J, Hoschl C (2012) Behavioral, neurochemical and pharmaco-EEG profiles of the psychedelic drug 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine (2C-B) in rats. Psychopharmacology (Berl) IF 4.077
 21. Páleníček T, Fujáková M, Brunovský M, Balíková M, Horáček J, Gorman I, Tylš F, Tišlerová B, Šoš P, Bubeníková-Valešová V, Höschl C, Krajča V. EEG spectral and coherence analysis of ketamine in rats – correlation with behavioral effects and pharmacokinetics. Neuropsychobiology 2011;63(4):202-218. IF 2.147
 22. Ševčík, L., Tylš, F. Psychedelika jako amplifikátor placebo efektu. Psychiatrie. 2017, 21(4), 175-180. (in Czech, no IF)
 23. Viktorinová, M., Tylš, F. Nevědomé procesy lidské mysli: poznatky z psychedelického výzkumu. Psychiatrie. 2016, 20(2), 100-107. (in Czech, no IF)
 24. Tylš, F. Neurobilogie psilocybinu ve vztahu k jeho potenciálnímu terapeutickému využití. Psychiatrie. 2015, 19(2), 104-112. (in Czech, no IF)
 25. Nováková P., Tylš F., Kubešová A., Kadeřábek L., Fujáková M., Páleníček T. Role kanabinoidního systému v indukci, neurobiologii a terapii psychotických onemocnění. Psychiatrie, 2014; 18 (4): 186-192. (in Czech, no IF)

REFERENCE

 • Prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD, FCMA, náměstek pro vědu a výzkum NÚDZ, profesor na 3.LF UK, jiri.horacek@nudz.cz
 • William A. (Bill) Richards, M.Div, STM, PhD, psycholog na Psychiatry Department of the Johns Hopkins School of Medicine, psychoterapeut v soukromé praxi (Baltimore), richards3@earthlink.net

DALŠÍ INFORMACE

Jak pracuji

„Ve svém přístupu nabízím autenticitu kontaktu, důvěru ve vnitřní proces, prostor pro vyjádření (bez hodnocení), provázení klienta (nikoliv vedení) a jeho bezpečí (mlčenlivost).“

Pracuji v individuálnich psychoterapeutických konzultacích s dospělými a adolescenty, konkrétně v dynamickém terapeutickém směru gestalt. Gestalt psychoterapie je především prožitková terapie – zaměřuje na rozšíření klientova uvědomění sebe sama tady a teď a klade důraz na jednotu mysli, emocí a těla.

Ve svém přístupu nabízím autenticitu kontaktu, důvěru ve vnitřní proces, prostor pro vyjádření (bez hodnocení), provázení klienta (nikoliv vedení) a jeho bezpečí (mlčenlivost).

Zaměřuji se na osobnostní a vztahové potíže a dále na pochopení nevšedních a integraci náročných životních zkušeností. Pracuji též s fantazií, symbolikou a metaforou (projektivní a imaginativní metody).

MUDr. Filip Tylš, Ph.D.

Zakladatel/
Klinický ředitel/
Terapeut
Napsat zprávu