Mgr.
Anna Říhová

Terapeutka

Vystudovala jsem psychologii na FF UK, pracuji jako klinická psycholožka (atestace 2020) a gestalt terapeutka. Absolvovala jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (IVGT) a systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii.

Na Psyonu se věnuji ketaminem-asistované psychoterapii, psychoterapeutické praxi a vedení integračních skupin. V terapeutické praxi se ráda zaměřují na léčbu duševních onemocnění – především léčby depresí, úzkostných poruch, v minulosti jsem se rovněž specializovala na léčbu psychotických onemocnění.

Jsem členkou Asociace klinických psychologů, České asociace pro psychoterapii a České psychedelické společnosti. Zajímám se o rozšířené stavy vědomí a jejich integraci do běžného života, zajímá mě psychospirituální rozvoj a psychedeliky-asistovaná psychoterapie. Ve volném čase se ráda vzdělávám, věnuji se tvořivým činnostem a ráda pečuji o své blízké vztahy.

Odborné vzdělání

Akademické vzdělání

 • 2012Psycholog ve zdravotnictví - kurz celoživotního vzdělávání, akreditace MŠMT
 • 2013-2020Klinický psycholog - předatestační příprava, IPVZ, atestace z klinické psychologie 11/2020, od 2022 předatestační příprava v oboru Psychoterapie
 • 2010-2011Universidad de Granada, Španělsko - dvousemestrální výjezd v rámci programu Erasmus, Facultad de Psicología
 • 2006-2012Jednooborová psychologie, magisterské studium; Univerzita Karlova, Filozofická fakulta -

Kurzy a výcviky

 • 2013-2018 – Institut pro výcvik v Gestalt terapii, o. p. s. (IVGT), pětiletý systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, akreditováno Českou asociací pro psychoterapii (ČAP), Evropskou asociací pro psychoterapii (EAP) a Evropskou asociací pro Gestalt terapii (EAGT)
 • 2012-2013Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii, vedoucí skupiny: PhDr. Mariana Štefánčíková PhD.
 • 2019Škola Stargate (Meenakshi M.Kramvik, Kayumari, z.s.)
 • 2019 – Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina I. (ATC Praha, 80 hod.)
 • 2018Průvodce psychedelickou zkušeností v kontextu výzkumu a harm reduction (Mgr. Michael Vančura, MUDr. Stanislav Kudrle, Mgr. Petr Odstrčil)
 • 2014-2016Rorschach, dvouletý základní kurz, PhDr. Ženatý, Mgr. Macák, IKP
 • 2009-2010Kurz kresby stromu, Kurz kresby postavy, Lűscherův barvový test, Hand test, PhDr. Zdeněk Altman, kurz projektivních testů
 • 2010/2012Kurz Umělcova cesta, osobnostně rozvojový kurz, Mgr. Jan Vávra
 • 2008Posilování pozitivních životních hodnot a postojů, sebezkušenostní výcvik v primární prevenci, KPPP

Dosažené zkušenosti

Profesní zkušenosti

 • 2021-dosudpsychoterapeut, garant klinické psychologie, terapeut pro ketaminem-asisovanou psychoterapii; Psyon - Psychedelická klinika
 • 2012-2022 – DPS Ondřejov s.r.o, oddělení pro léčbu psychóz, vedoucí klinický psycholog, školitelka předatestační přípravy
 • 2012-2013 – Educasoft, vzdělávací hra pro maturanty a uchazeče na VŠ, editor oddílu psychologie, koordinační a administrativní činnost projektu
 • 2011-2013 – SFFservis, koordinátor přípravných kurzů na psychologii, lektor
 • 2011-2014 – Kampomaturitě.cz, vzdělávací agentura Amos, lektor přípravných kurzů na psychologii
 • 2009 – Česká asociace pro psychické zdraví - koordinátor projektů o duševním zdraví
 • 2008-2012 – Prospe o.s., lektor primárních prevencí na ZŠ
 • 2008-2009 – Terapeutická komunita Mýto, pracovní terapeut, externí spolupráce
 • 2007-2008 – Česká asociace pro psychické zdraví projekt „Cesty z labyrintu duševní nemoci“ v rámci programu Transition Facility 2005, NROS, pomocný koordinátor projektu
Jak pracuji

„Zaměřuje se především na prožívání, na uvědomování si přítomného okamžiku a bytí v autentickém kontaktu.“

V sezeních využívám metod Gestalt terapie, která usiluje o harmonii mysli, emocí a těla.

Zaměřuje se především na prožívání, na uvědomování si přítomného okamžiku a bytí v autentickém kontaktu.

Pro taková setkání je důležitý pocit bezpečí, možnosti se vyjádřit a získat novou zkušenost.

V terapii nabízím i možnost práce s imaginacemi a prvky arteterapie.

Napsat zprávu