Mgr.
Jana Tylš Adámková

Terapeutka (aktuálně na MD)

Vystudovala jsem psychologii na Univerzitě Karlově, kde nyní dokončuji doktorské studium. Od roku 2015 pracuji ve zdravotnictví, od atestace v roce 2022 jako klinický psycholog, věnuji se převážně psychoterapii.

Na klinice Psyon provázím klienty procesem ketaminem asistované psychoterapie a také běžnou psychoterapií (dospělé, děti i dospívající). Jsem zapojena do studií Psiket 01 v NÚDZ (jako terapeut) a studie MAPS (pozice adherence rater).

Absolvovala jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik v psychoterapii zaměřené na klienta (rogeriánský přístup) v PCA institutu v Brně (www.pcabrno.cz) a dále pak nástavbový kurz v terapii hrou pro děti dle přístupu zaměřeného na člověka a nástavbu pro PCA supervizory a nyní jsem zakončila výcvik v Pesso Boyden psychomotorické psychoterapii (www.pbsp.cz). Vzdělávám se také pravidelně v dílčích kurzech zaměřených na práci s traumatem a další témata.

Jsem členkou České psychedelické společnosti, kde jsem předně zapojena do projektu PsyCare (www.psycare.cz), ve kterém pomáháme klientům dobře projít náročnou psychedelickou zkušeností. Dále jsem vázána etickým kodexem České asociace pro psychoterapii (www.czap.cz) a pracuji pod pravidelnou supervizí.

Odborné vzdělání

Akademické vzdělání

 • 2021Atestace v oboru Klinická psychologie
 • od 2015Doktorské studium program Psychologie; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
 • 2012-2015Navazující magisterský program Psychologie; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
 • 2009-2012Bakalářský program Psychologie; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Magdalény Rettigové 4, Praha 1

Kurzy a výcviky

 • 2018-2023 Výcvik v Pesso Boyden psychomotorické psychoterapii; Barbara Fischer-Bartelmann, Robbin McInturff, Monique Cuppen, Arnoud van Buuren, organizuje PBSP CZ, z.s.
 • 2017-2018 Supervizorský výcvik PCA, 350 hod, v Českém institutu PCA v Brně
 • 2018 – 100 hod, Person Centred Play Therapy Training (Výcvik v Terapii hrou dle Přístupu zaměřeného na člověka), Sandra Pedevilla
 •  2010-2013 Psychoterapeutický výcvik PCA, základní část (1045 hodin), v Českém institutu PCA v Brně, akreditace pro práci ve zdravotnictví
 • 2015-2017 Psychoterapeutický výcvik PCA, supervizní část, v Českém institutu PCA v Brně, akreditace pro práci ve zdravotnictví
 • 2007-2009 – Výcvikový kurz dramaterapie, garant Mgr. Blanka Kolínová

 

 • srpen 2019 Therapeutic Use of Substances under the Holotropic Paradigm, modul v rámci Grof Transpersonal Training, výcvik ve facilitaci holotropního dýchání, lektor Marc Aixala
 • duben 2019 Spiritual Emergency: Embracing Unexpected Transpormation, modul v rámci Grof Transpersonal Training, výcvik ve facilitaci holotropního dýchání, lektor Sitara Blasco
 • 2018 Průvodce psychedelickou zkušeností v kontextu výzkumu a harm reduction, Mgr. Michael Vančura, MUDr. Stanislav Kudrle, Mgr. Petr Odstrčil; 16 hodin
 • 2017-2018 Sandtray – roční výcvikový kurz, vedený Mgr. Veronikou Galusovou
 • 2014-2015Vzdělávací program v kolaborativní praxi Možnosti dialogu, pořádal Narativ, program je pod záštitou Houston Galveston Institute a Taos Institute 180 hodin

 

 • 2021Vývojová psychopatologie, pořádaná Institutem klinické psychologie, lektor: PhDr. Karolína Malá.
 • 2016-2017Certifikovaný psychodiagnostický kurz Wechslerovy škály, pořádaná Institutem klinické psychologie, lektoři: PhDr. Dana Krejčířová, PhDr. Karolína Malá a Mgr. Václav Šnorek
 • 2016-2017Certifikovaný psychodiagnostický kurz MMPI-2, pořádaná Institutem klinické psychologie, lektoři: PhDr. Václava Probstová, CSc. a Mgr. Václav Šnorek
 • 2014-2015Psychodiagnostický kurz Rorschachova metoda a Comprehensive System v klinické psychologii dospělých, Psychiatrická nemocnice Bohnice, lektoři PhDr. Petr Goldmann, PhDr. Tereza Soukupová, PhD., rozsah 120 hodin
 • 2014Psychodiagnostický kurz Tématicko apercepční test v psychologické diagnostice, Psychiatrická nemocnice Bohnice, lektoři PhDr. Petr Goldmann, PhDr. Tereza Soukupová, PhD., rozsah 28 hodin
 • 2014Kurz metody BSID, Pořádalo Hogrefe – Testcentrum, lektorka PhDr. Daniela Sobotková, rozsah 8 hodin

Dosažené zkušenosti

Profesní zkušenosti

 • od 2021Lektor v systemickém výcviku v rodinné terapii; Dialogický institut pro psychoterapii
 • od 2021Klinický psycholog; psychoterapeutická praxe; ketaminem asistovaná psychoterapie; Psychedelická klinika Psyon
 • od 2019Adherence rater v klinické studii MDMA asistované psychoterapie pro PTSD; Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies
 • od 2018Spolupráce na projektu PsyCare České psychedelické společnosti
 • 2017-2019Psychoterapeutická praxe v týmu pod vedení Mgr. Lucie Čelikovské a Mgr. Víta Čelikovského – psychologické poradenství, lektorské vedení workshopů a výcviku práce se SandTray; Centrum Hladina
 • od 2016Soukromá praxe v Praze (psychologické poradenství a diagnostika)
 • 2014-2022 – Psycholog ve zdravotnictví; psychologická práce pod vedením klinického psychologa – praxe s dospělými, dětmi, rodinami, práce diagnostická i terapeutická; Psychologická ambulance Rychnov nad Kněžnou vedená Mgr. Lucií Hornovou
 • 2015-2016Psycholog ve zdravotnictví; psychologická práce pod vedením klinického psychologa; Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
Jak pracuji

„Stavím hlavně na empatickém porozumění, nehodnotícím postoji, důvěře ve vnitřní zdroje klienta.“

Ve své práci stavím hlavně na empatickém porozumění, nehodnotícím postoji, důvěře ve vnitřní zdroje klienta.

Vycházím z přístupů PCA a PBSP, při práci někdy využíváme terapeutické pískoviště (sand tray).

Mgr. Jana Tylš Adámková

Terapeutka (aktuálně na MD)
Napsat zprávu