Ph.Dr.

Yvonna Lucká

Jsem atestovaná psycholožka a psychoterapeutka s třicetiletou praxí. Ve své práci mimo jiné zúročuji svoji téměř desetiletou zkušenost práce v krizovém centru RIAPS, kde jsem působila v různých rolích.

Ve své soukromé psychoterapeutické praxi se věnuji především klientům s problematikou traumatu a posttraumatu a klientům s atypickou problematikou. Ve své práci využívám především metodu PBSP a biosyntézu. PBSP též využívám pro práci s dlouhodobými uzavřenými skpinami. Jsem akreditovaný supervizor ČIS (Teaching Supervizor) od roku 1994.

Nabízím individuální i týmovou supervizi. Jsem odborným garantem výukových programů v Českém institutu biosyntézy. Pořádám workshopy zaměřené např. na péči o pomáhající profese.

Potřebuji poradit