Psychiatrická rehabilitace – nová služba na Psyonu

Pro naše klienty s VZP nově nabízíme možnost setkávání s naší skvělou
psychiatrickou sestrou v rámci tzn. rehabilitace. Cílem je zvýšení úrovně
sebepéče klienta o své duševní i tělesné zdraví a prevence relapsu
onemocnění. Psychiatrická sestra poskytuje podpůrné rozhovory, edukace i
ohledně medikace nebo edukace rodiny v rámci podpory klienta při jeho léčbě.
Dále pak o zdravé životosprávě a hledání cesty k aktivizaci a kvalitnějšímu
zapojení do běžného života. Rehabilitace může sloužit i jako doplněk k
probíhající psychoterapii.
Jak setkávání vypadá? Jedná se o konzultace v příjemné a neformální
atmosféře u nás na klinice. Nejdříve proběhne vstupní přibližně 60 minutová
schůzka, kde se společně seznámíme a probereme možný formát další
podpůrné léčby (např. setkávání 1x-2x měsíčně po 30 minutách), tak aby byla
spolupráce pro klienta co nejsmysluplnější.
Pro koho je určena? Je určena pro naše klienty s poruchami nálad, úzkostnými
obtížemi, ale i poruchou osobnosti, či psychotickým onemocněním.
Máte jakékoliv otázky, nebo se chcete rovnou přihlásit? Kontaktujte naši
psychiatrickou sestru Libuši Roskotovou na email libuse.roskotova@psyon.cz ,
nebo se zeptejte přímo na recepci, nebo sestry samotné u nás v ambulanci.

Nově můžeme nabídnout plně hrazenou péči klientům VZP, VoZP a ZPŠ

S velkou radostí oznamujeme, že od 1.6.2022 můžeme nabídnout péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění všem klientům VZP (111) a staronově i VoZP (201) a ZPŠ (209)! Je to pro nás velký krok kupředu k naplnění dlouhodobého cíle, kterým je zpřístupnění našich služeb co nejširšímu spektru klientů.

Ketaminem asistovaná psychoterapie je nyní dostupnější

Všem klientům zdravotních zdravotních pojištoven VZP – 111, VoZP – 201 a ZPŠ – 209 můžeme nyní nabídnout léčbu pomocí ketaminem asistované psychoterapie (KAP) s částečnou úhradou ze zdravotního pojištění. Léčba je tak pro ně nyní dostupná již od částky 6.000 Kč.

Rozšiřujeme léčebné indikace

Od letošního roku u nás nově mohou podstoupit léčbu nejen lidé s depresivním onemocněním, ale i s úzkostnými poruchami, poruchami příjmu potravy a posttraumatickou stresovou poruchou.
Ketaminem asistované psychoterapie (KAP) je tak nyní dostupnější a může pomoci výrazně většímu počtu lidí, z čehož máme velkou radost.

Dotační fond pro nízkopříjmové klienty

Víme, že život s duševním onemocněním může přinášet mnohá úskalí, včetně nedostatku financí. Právě z tohoto důvodu pro Vás máme připravený dotační fond, který umožňuje léčbu zdostupnit těm, kteří si ji jinak nemohou dovolit. Pokud máte o léčbu zájem, ale je finančně nad Vaše možnosti, s dotačním fondem dokážeme pomoci.

Stačí, když v kontaktním formuláři uvedete, že máte zájem o dotaci na léčbu. Náš klientský servis se s Vámi spojí a vše pomůže vyřídit.

Péče psychiatrické ambulance hrazená ze zdravotního pojištění

Pokud jste pojištěni u 111, 201 nebo 209, tak od 1.6.2022 jsou I služby naší psychiatrické ambulance pro Vás již plně hrazeny zdravotní pojišťovnou. Nabízíme standardní diagnostická vyšetření i dlouhodobou ambulantní péči dospělým klientům.

Nabíráme nové klienty i do psychoterapie

To, že jsme nyní smluvním partnerem VZP a dalších zdravotních pojišťoven, nám dává příležitost nabídnout i naše psychoterapeutické služby více klientům. Nabízíme individuální a empatický přístup a jsme otevřeni i netradičním způsobům léčby, zejména psychedeliky asistované psychoterapii.
Pokud se ambulance rychle zaplní tak uděláme vše, co je v našich silách, aby byly kapacity co nejrychleji navýšeny.


S námi budete v těch nejlepších rukách.
Váš tým Psyon

Rozšiřujeme indikace o léčbu post traumatické stresové poruchy (PTSD)!

Vzrůstající počet vědeckých studií, ale i zkušeností našich a kolegů ze zahraničí, ukazuje na efektivitu léčby post traumatické stresové poruchy ketaminen a ketaminem asistovanou psychoterapií. Dobrou zprávou je, že výsledky ukazují i na potenciál léčby u lidi, kde se PTSD doposud jevilo jako obtížně léčitelné, až rezistentní. Jelikož i naše dosavadní zkušenosti ukazují na možnou efektivitu léčby, tak jsme se rozhodli oficiálně rozšířit indikaci právě i o léčbu PTSD.

Výsledky výzkumů mluví o významném zlepšení symptomů. Ať již vyhýbání se intruzivním myšlenkám i pocitům nebo snížení výrazného negativního zabarvení myšlení i prožívání. Z podstaty léčby ketaminem asistované psychoterapie je často přítomno i celkové zklidnění nervové soustavy,
včetně snížení intenzity často spjatých komorbidních depresivních potíží. Jedním z referovaných benefitů je zlepšení v celkové funkčnosti.

Na o informací o léčbě ketaminem asistovanou psychoterapií se můžete dozvědět zde.

Navázali jsme spolupráci se zdravotními pojišťovnami!

S velkou radostí Vám oznamujeme, že se nám povedlo navázat první smluvní vztahy se sférou veřejného zdravotního pojištění! Konkrétně se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda (209) a Vojenskou zdravotní pojišťovnou (201). Je to pro nás velký krok kupředu a začátek plnění dlouhodobého cíle, kterým je zpřístupnění našich služeb co nejširšímu spektru lidí.

Pro Vás to znamená, že pokud jste pojištěni u 209, nebo 201 máte nárok na částečné či celé uhrazení nákladů na léčbu u nás ze svého zdravotního pojištění. Výrazně se pro Vás snižuje cena Ketaminem asistované psychoterapie, cena základních služeb naší psychiatrické ambulance i psychoterapeutických konzultací, které jsou nyní plně hrazeny pojišťovnou. Věříme, že snížení cen umožní léčbu mnohem více klientům, než tomu bylo doposud. Pokud jste ve finanční nouzi a cena je pro Vás vysoká i po snížení (případně jste klienti jiné pojišťovny), máme připravený systém dotací, který s vámi na vaši žádost po odeslání formuláře pro KAP vykomunikuje náš zákaznický servis.

Doufáme, že se brzy podaří navázat spolupráci i s dalšími poskytovateli veřejného zdravotního pojištění a zvýšit tak dostupnost péče i pro ostatní.

Rozhovor s klientem po Ketaminem asistované psychoterapii

Jak Ketaminem asistovanou psychoterapii prožívá a hodnotí klient, který ji absolvoval? Co od ní očekával a jak byla nebo nebyla očekávání naplněna?
Pokud o KAP uvažujete, nebo vás jen zajímá, může vám rozhovor přinést spoustu zajímavých informací tak říkajíc z první ruky.

Dopis od klienta: Lidem ze Psyonu patří má velká úcta, obdiv a ohromný dík

(zveřejňujeme po předchozí domluvě bez úprav)

Rád bych, jako jeden z klientů psychedelické kliniky Psyon, poděkoval všem jejím pracovníkům, jejímu vedení i jejím donátorům. Dlouhé roky jsem bojoval se smíšenou depresivně úzkostnou poruchou všemi dostupnými prostředky, od terapií, přes cvičení, relaxaci až po psychofarmaka. Bohužel v roce 2020 se, vlivem souběhu několika okolností, můj psychický stav dramaticky zhoršil a všechny nástroje, které jsem do té doby s menším či větším úspěchem používal, selhaly.

Už nějakou dobu jsem ale v médiích a na sociálních sítích sledoval vývoj alternativních způsobů léčby psychických poruch, především v oblasti psychedelik, proto jsem se, krátce po jejím vzniku, obrátil na několik lidí z NÚDZ a psychedelické kliniky Psyon se žádostí, zda by mne mohli zařadit do skupin, ve kterých probíhaly studie na použití ketaminu, psilocybinu a MDMA. Bohužel jsem nesplňoval kritéria pro zařazení do studie, bylo mi však přislíbeno, že pokud některá ze studií dopadne pozitivně a bude schválena pro léčbu psychických onemocnění, budou mne informovat, a pokud splním kritéria pro léčbu některou z těchto substancí, bude mi tento alternativní způsob léčby nabídnut. S velkou radostí jsem, na podzim 2020, přijal zprávu, že se tak stalo u ketaminem asistované psychoterapie a s velkou nadějí se přihlásil, jako zájemce o tento druh léčby. Po absolvování všech nezbytných vyšetření jsem byl shledán vhodným, a v prosinci 2020, a následně v únoru 2021, jsem ketaminem asistovanou psychoterapii absolvoval.

Nyní, v druhé polovině února 2021 se, po předchozím, opravdu úmorném a zdánlivě beznadějném předchozím období, cítím opravdu skvěle. Díky zážitku s rozšířeným stavem vědomí, který jsem po požití ketaminu mohl prožít, ale především díky naprosto neskutečně skvělé, profesionální terapeutické práci Denisy Jasové, Stanislava Milotinského a všech ostatních členů Psyonu, kteří se na mé terapii jakýmkoliv způsobem podíleli, jsem našel nové, pro mne, zdá se, vhodnější nástroje pro zvládání situací a emocí, se kterými jsem si dlouho nevěděl rady. Otevřely se mi dveře ke spiritualitě, kterou jsem byl podvědomě přitahován i předtím, nyní ale cítím, že vstupem do jejího prostoru získává můj život nový, smysluplnější a bohatší rozměr.

Všem těmto lidem patří má velká úcta, obdiv a ohromný dík. Nejen za to, že pomohli mne osobně, ale zvláště pak pro to, že i oni sami dlouho šli za svým cílem, o kterém byli přesvědčeni, že může být pro spoustu lidí tím správným způsobem léčby. Pro nás, kteří jsme neměli takové štěstí, aby naše biochemické procesy v těle fungovaly přirozeně správně, a standartní způsoby léčby selhaly, je toto opravdu zpráva z kategorie snů. A nejen těch psychedelických.

Přeji všem, kteří se na tuto, pro některé pacienty efektivní léčbu vydali, hodně stěstí, a především, aby jejich léčba v Psyonu měla minimálně podobný pozitivní efekt, jako měla u mne. Psyonu pak přeji hodně zdárně uzdravených klientů, ale také aby se dařilo pokračovat v překonávání překážek v nastoupené cestě. Poznání jiného, duchovnějšího rozměru našich životů má, pro nás všechny, velký význam, obzvlášť v této nezvyklé době.

Henryk