Dopis od klienta: Lidem ze Psyonu patří má velká úcta, obdiv a ohromný dík

(zveřejňujeme po předchozí domluvě bez úprav)

Rád bych, jako jeden z klientů psychedelické kliniky Psyon, poděkoval všem jejím pracovníkům, jejímu vedení i jejím donátorům. Dlouhé roky jsem bojoval se smíšenou depresivně úzkostnou poruchou všemi dostupnými prostředky, od terapií, přes cvičení, relaxaci až po psychofarmaka. Bohužel v roce 2020 se, vlivem souběhu několika okolností, můj psychický stav dramaticky zhoršil a všechny nástroje, které jsem do té doby s menším či větším úspěchem používal, selhaly.

Už nějakou dobu jsem ale v médiích a na sociálních sítích sledoval vývoj alternativních způsobů léčby psychických poruch, především v oblasti psychedelik, proto jsem se, krátce po jejím vzniku, obrátil na několik lidí z NÚDZ a psychedelické kliniky Psyon se žádostí, zda by mne mohli zařadit do skupin, ve kterých probíhaly studie na použití ketaminu, psilocybinu a MDMA. Bohužel jsem nesplňoval kritéria pro zařazení do studie, bylo mi však přislíbeno, že pokud některá ze studií dopadne pozitivně a bude schválena pro léčbu psychických onemocnění, budou mne informovat, a pokud splním kritéria pro léčbu některou z těchto substancí, bude mi tento alternativní způsob léčby nabídnut. S velkou radostí jsem, na podzim 2020, přijal zprávu, že se tak stalo u ketaminem asistované psychoterapie a s velkou nadějí se přihlásil, jako zájemce o tento druh léčby. Po absolvování všech nezbytných vyšetření jsem byl shledán vhodným, a v prosinci 2020, a následně v únoru 2021, jsem ketaminem asistovanou psychoterapii absolvoval.

Nyní, v druhé polovině února 2021 se, po předchozím, opravdu úmorném a zdánlivě beznadějném předchozím období, cítím opravdu skvěle. Díky zážitku s rozšířeným stavem vědomí, který jsem po požití ketaminu mohl prožít, ale především díky naprosto neskutečně skvělé, profesionální terapeutické práci Denisy Jasové, Stanislava Milotinského a všech ostatních členů Psyonu, kteří se na mé terapii jakýmkoliv způsobem podíleli, jsem našel nové, pro mne, zdá se, vhodnější nástroje pro zvládání situací a emocí, se kterými jsem si dlouho nevěděl rady. Otevřely se mi dveře ke spiritualitě, kterou jsem byl podvědomě přitahován i předtím, nyní ale cítím, že vstupem do jejího prostoru získává můj život nový, smysluplnější a bohatší rozměr.

Všem těmto lidem patří má velká úcta, obdiv a ohromný dík. Nejen za to, že pomohli mne osobně, ale zvláště pak pro to, že i oni sami dlouho šli za svým cílem, o kterém byli přesvědčeni, že může být pro spoustu lidí tím správným způsobem léčby. Pro nás, kteří jsme neměli takové štěstí, aby naše biochemické procesy v těle fungovaly přirozeně správně, a standartní způsoby léčby selhaly, je toto opravdu zpráva z kategorie snů. A nejen těch psychedelických.

Přeji všem, kteří se na tuto, pro některé pacienty efektivní léčbu vydali, hodně stěstí, a především, aby jejich léčba v Psyonu měla minimálně podobný pozitivní efekt, jako měla u mne. Psyonu pak přeji hodně zdárně uzdravených klientů, ale také aby se dařilo pokračovat v překonávání překážek v nastoupené cestě. Poznání jiného, duchovnějšího rozměru našich životů má, pro nás všechny, velký význam, obzvlášť v této nezvyklé době.

Henryk