Rozhovor s klientkou po KAP

Naše klientka v audiozáznamu sdílí část své cesty Ketaminem asistovanou psychoterapií včetně toho, jak vypadalo její rozhodování ohledně započetí léčby, jak probíhají vyšetření, jaké měla obavy a jak hodnotí celkový přínos léčby po třech měsících. Děkujeme za odvahu podělit se o svůj příběh a zprostředkovat zážitek ostatním!
poslechnout si záznam