Dopis od klienta: Lidem ze Psyonu patří má velká úcta, obdiv a ohromný dík

(zveřejňujeme po předchozí domluvě bez úprav)

Rád bych, jako jeden z klientů psychedelické kliniky Psyon, poděkoval všem jejím pracovníkům, jejímu vedení i jejím donátorům. Dlouhé roky jsem bojoval se smíšenou depresivně úzkostnou poruchou všemi dostupnými prostředky, od terapií, přes cvičení, relaxaci až po psychofarmaka. Bohužel v roce 2020 se, vlivem souběhu několika okolností, můj psychický stav dramaticky zhoršil a všechny nástroje, které jsem do té doby s menším či větším úspěchem používal, selhaly.

Už nějakou dobu jsem ale v médiích a na sociálních sítích sledoval vývoj alternativních způsobů léčby psychických poruch, především v oblasti psychedelik, proto jsem se, krátce po jejím vzniku, obrátil na několik lidí z NÚDZ a psychedelické kliniky Psyon se žádostí, zda by mne mohli zařadit do skupin, ve kterých probíhaly studie na použití ketaminu, psilocybinu a MDMA. Bohužel jsem nesplňoval kritéria pro zařazení do studie, bylo mi však přislíbeno, že pokud některá ze studií dopadne pozitivně a bude schválena pro léčbu psychických onemocnění, budou mne informovat, a pokud splním kritéria pro léčbu některou z těchto substancí, bude mi tento alternativní způsob léčby nabídnut. S velkou radostí jsem, na podzim 2020, přijal zprávu, že se tak stalo u ketaminem asistované psychoterapie a s velkou nadějí se přihlásil, jako zájemce o tento druh léčby. Po absolvování všech nezbytných vyšetření jsem byl shledán vhodným, a v prosinci 2020, a následně v únoru 2021, jsem ketaminem asistovanou psychoterapii absolvoval.

Nyní, v druhé polovině února 2021 se, po předchozím, opravdu úmorném a zdánlivě beznadějném předchozím období, cítím opravdu skvěle. Díky zážitku s rozšířeným stavem vědomí, který jsem po požití ketaminu mohl prožít, ale především díky naprosto neskutečně skvělé, profesionální terapeutické práci Denisy Jasové, Stanislava Milotinského a všech ostatních členů Psyonu, kteří se na mé terapii jakýmkoliv způsobem podíleli, jsem našel nové, pro mne, zdá se, vhodnější nástroje pro zvládání situací a emocí, se kterými jsem si dlouho nevěděl rady. Otevřely se mi dveře ke spiritualitě, kterou jsem byl podvědomě přitahován i předtím, nyní ale cítím, že vstupem do jejího prostoru získává můj život nový, smysluplnější a bohatší rozměr.

Všem těmto lidem patří má velká úcta, obdiv a ohromný dík. Nejen za to, že pomohli mne osobně, ale zvláště pak pro to, že i oni sami dlouho šli za svým cílem, o kterém byli přesvědčeni, že může být pro spoustu lidí tím správným způsobem léčby. Pro nás, kteří jsme neměli takové štěstí, aby naše biochemické procesy v těle fungovaly přirozeně správně, a standartní způsoby léčby selhaly, je toto opravdu zpráva z kategorie snů. A nejen těch psychedelických.

Přeji všem, kteří se na tuto, pro některé pacienty efektivní léčbu vydali, hodně stěstí, a především, aby jejich léčba v Psyonu měla minimálně podobný pozitivní efekt, jako měla u mne. Psyonu pak přeji hodně zdárně uzdravených klientů, ale také aby se dařilo pokračovat v překonávání překážek v nastoupené cestě. Poznání jiného, duchovnějšího rozměru našich životů má, pro nás všechny, velký význam, obzvlášť v této nezvyklé době.

Henryk

Lui.cz: Naděje má jméno ketamin

Snaha zastavit postupující závislost americké veřejnosti na opioidech vedla kalifornský startup Bexson Biomedical k vývoji zařízení, které lze nosit přímo na kůži a dle dat přijímaných přes Bluetooth do těla uvolňuje látku ketamin.

Flowee: Ketaminem proti depresi

Pražská klinika může při terapiích používat psychedelika
V Česku se dá poprvé pomáhat psychiatrickým pacientům pomocí psychedelik. Ketamin se běžně používá jako anestetikum. Teď může být v asistované terapii podáván i pacientům s depresí

Continue reading

Online konzultace na Psyonu

Podobně jako jiná psychologická a psychoterapeutická pracoviště nabízíme v této době
v souvislosti se situací ohledně koronaviru konzultace online. Nabízíme konzultace také v angličtině, španělštině a italštině. Neváhejte nás kontaktovat.

Pronájem společných terapeutických prostor

Hledáme nájemce do sdílených psychoterapeutických prostor! Rádi bychom mezi sebou uvítali další kolegyni či kolegu, kterým je blízké otevřené smýšlení ohledně péče o duševní zdraví. Zaměřením Psyonu je sice psychedelická problematika, ale v tuto chvíli rádi přijmeme i někoho, kdo v této oblasti není kovaný.

Nabízíme nově zrekonstruované, příjemně vybavené a krásně tiché terapeutické místnosti o rozloze 18 m2 k pronájmu na adrese Čistovická 11, Praha. Minimální doba pronájmu jsou 2 hodiny týdně. V budově je možno využívat kuchyňku, saunu, přidružený ochlazovací bazének, sprchy, zahradu, parkování, či si pronajmout velkou skupinovou místnost (45m2).

Těšit se můžete na skupinu progresivně smýšlejících lidí usilující o zvýšení kvality péče o duševní zdraví. Rádi se jako skupina potkáváme, sdílíme své zkušenosti a budujeme společný projekt.

Pro další informace pište na info@psyon.cz

PS: Aktuální výzdoba místností je v počátečním stavu a budou stále krásnější. Možná i s Vašim přispěním!


Pronájem prostor

Psyon hledá nájemce do svých prostor! Rádi bychom mezi sebe uvítali někoho, kdo se zaměřuje na psychoterapii, nebo práci práci s tělem, výživu, či jinak může pomoci zlepšeního psychického stavu klientů . Nicméně jsme otevřeni všem podobně naladěným lidem. 

Nabízíme 3 nově zrekonstruované místnosti o velikosti cca 18 m2,  z nichž má jedna vlastní sociální zázemí včetně vany. Je možné pronajmout všechny 3, či každou zvlášť. Minimální doba pronájmu je jeden rok. 

Samotná budova se nachází v klidné a tiché lokalitě na adrese Čistovická 11, Praha 6. V budově je možno využívat kuchyňku, saunu, přidružený ochlazovací bazének, sprchy, zahradu, parkování, či si pronajmout velkou místnost (45m2).

Těšit se můžete na skupinu progresivně smýšlejících lidí usilující o zvýšení kvality péče o duševní zdraví. Rádi se jako skupina potkáváme, sdílíme své zkušenosti a pracujeme na stejném cíli.

Pro další informace pište na info@psyon.cz

Otevíráme! V Praze zahájila činnost psychedelická klinika Psyon. Stojí za ní přední vědci a zkušení terapeuti.

Praha, 13. ledna 2020

Psychedelická klinika Psyon je psychoterapeuticky orientované pracoviště, které se primárně zaměřuje na problematiku psychedelických látek a psychoterapeutické konzultace. Psyon současně anticipuje změny v legislativě, které umožní léčebné využití psychedelik v budoucnosti. Plně v souladu s legislativním rámcem se chce Psyon profilovat jako zdravotnické zařízení nabízející tzv. psychedeliky-asistovanou psychoterapii (PAP) a specializované vzdělávání psychoterapeutů v této oblasti.

Psychedeliky-asistovaná psychoterapie je novým přístupem v péči o duševní zdraví. Americká FDA (Food and Drug Administration) označila psychoterapii asistovanou látkami (MDMA u posttraumatické poruchy, psilocybin u deprese) za průlomovou v oblasti péče o duševní zdraví (tzv. „breakthrough therapy“).

Dnes Psyon v rámci kliniky na pražské Bílé Hoře nabízí psychoterapeutické konzultace v širokém spektru různých životních situací a obtíží, se specializací na klinickou problematiku psychedelik.

“To v současné době znamená především odbornou pomoc lidem, kteří mají komplikace v důsledku předchozího užití psychedelických látek. Tato tzv. integrace náročné zkušenosti je oblast, se kterou si standardní psychiatrická zařízení v současné době příliš neumějí poradit, protože k tomu nemají potřebně vyškolené odborníky,” vysvětluje jeden ze zakladatelů kliniky, Mgr. et Mgr. Stanislav Milotínský.

Za projektem psychedelické kliniky stojí přední vědci v oblasti duševního zdraví, neurovědci, lékaři a psychologové. Jmenovitě jde o tyto:

  • prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA – náměstek pro vědu a výzkum v Národním ústavu pro duševní zdraví, lékař, výzkumný pracovník, pedagog 3. LF UK
  • MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. – vedoucí výzkumného programu v Národním ústavu pro duševní zdraví, pedagog 3. LF UK, vedoucí lékař, výzkumný pracovník
  • MUDr. Filip Tylš, Ph.D. – výzkumný pracovník v Národním ústavu pro duševní zdraví, lékař, pedagog 3. LF UK
  • MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D. – výzkumný pracovník v Národním ústavu pro duševní zdraví, lékař, pedagog 3. LF UK
  • Mgr. et Mgr. Stanislav Milotinský – psycholog v Psychiatrické nemocnici Bohnice v Praze
  • Mgr. Jaroslav Farkaš – psycholog

Odborníci formující jádro kliniky mají zkušenosti v neurovědním výzkumu v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) (Jiří Horáček, Martin Brunovský, Tomáš Páleníček, Filip Tylš), klinické práci s pacienty (Jiří Horáček, Martin Brunovský, Tomáš Páleníček, Filip Tylš, Stanislav Milotínský), ve vedení neziskové organizace Česká psychedelická společnost (Filip Tylš, Stanislav Milotínský, Jaroslav Farkaš) a Nadačního fondu pro výzkum psychedelik (Tomáš Páleníček, Jiří Horáček, Martn Brunovský), v systematické psychoterapii a psychoterapeutických konzultacích (Filip Tylš, Stanislav Milotínský, Jaroslav Farkaš, Jiří Horáček, Tomáš Páleníček), z mezinárodního výcviku práce s mimořádnými stavy vědomí (Jiří Horáček) a výcviku psychedeliky-asistované terapii – PAP (ojedinělý výcvik CPTR na CIIS v San Franciscu, USA) (Filip Tylš, Stanislav Milotínský).

Projekt Psychedelické kliniky podpořila investiční skupina Miton: “Výzkum psychedelik považujeme za extrémně důležitý. Může jít o mimořádně slibný směr v situaci, kdy věda v oblasti léčby duševních chorob nezaznamenává už desítky let žádné zásadní pokroky. Psyonu pomáháme jak finančně, tak po byznysové stránce. Nejedná se o klasickou investici s důrazem na finanční návratnost, ale o náš příspěvek k výzkumu,” komentuje Václav Štrupl, partner Mitonu.

Ve kterých oblastech se klinicky zkoumá přínos psychedelik

Psychedelika se v klinických hodnoceních po celém světě ukazují nadějný potenciál pro léčbu (nejen) duševních chorob. Aktuálně se zkoumá účinek psychedelik například u depresivní poruchy, v paliativní medicíně, PTSD (posttraumatické stresové poruchy, např. u válečných veteránů či obětí zneužívání) i v dalších oblastech. Právě oblast deprese a traumatu bude v popředí zájmu kliniky Psyon.

Vzhledem k renesanci psychedelického výzkumu ve světě budou i v Česku výhledově potřeba odborně vycvičení terapeuti. V rámci kliniky působí několik terapeutů, kteří absolvovali výcvik v USA pro práci s psychedeliky (CPTR program na California Institute of Integral Studies (CIIS) nebo výcvik v MDMA asistované psychoterapii pro PTSD (MAPS) nebo evropský trénink pro léčbu deprese pomocí terapie s psilocybinem (Compass Pathways). Tito odborníci se zároveň účastní vědeckých klinických studií s těmito látkami a mají tedy přímou zkušenost v práci s nimi.