Skip to content

Informace pro odborníky

V souladu s legislativním rámcem nabízíme v Psyonu, který je nestátním zdravotnickým zařízením, ketaminem asistovanou psychoterapii (KAP), která v posledních 20 letech získala značnou empirickou podporu v mnoha klinických studiích. KAP se ukazuje být efektivním stylem léčby zejména pro depresivní onemocnění a v posledních letech se léčba rozšířila i na indikace z okruhu úzkostných poruch a poruch příjmu potravy.

Ketamin díky svým vlastnostem nabízí poměrně vysoké procento úspěšnosti pro navození rychlé úlevy od depresivních symptomů trvající v průměru 5 dní. V bezpečném a profesionálním rámci pak může také facilitovat psychoterapeutický proces, který také může efekt ketaminu významně prodloužit. Tato tzn. facilitovaná psychoterapie může klientům pomoci nahlédnout na vlastní emoční, kognitivní i konativní vzorce a postupem času je změnit směrem k trvalejší adaptivnější změně. To představuje hlavní výhodu oproti pouhé aplikaci subanestetických dávek ketaminu, v rámci které antidepresivní efekt odezní zpravidla do týdne.

Celé léčbě předchází vstupní psychiatrické vyšetření u našeho lékaře. V případě indikace pak následuje interní vyšetření s důrazem na vyloučení kardiopulmonálního onemocnění. Základní model naší léčby obsahuje 2x 1,5h preparační setkání, 3h sezení s ketaminem při perorálním podání subanestetické dávky v režimu off-label a 2x 50 minutové integrační setkání. V indikovaných případech je možno léčbu prodloužit o další ketaminová sezení a integrace. Přítomen je vždy plně vyškolený personál, tj. minimálně 1 terapeut (alespoň jeden lékař, nebo psycholog ve zdravotnictví/klinický psycholog). Během aplikace a účinku ketaminu je na místě i lékař.

Indikací pro KAP je depresivní syndrom v rámci různých nosologických jednotek, úzkostné poruchy (sociální fobie, generalizovaná úzkostná poruch, OCD) a poruchy příjmy potravy, minimálně 18 let věku a motivace k terapeutické spolupráci. Mezi hlavní psychiatrické kontraindikace patří onemocnění z psychotického okruhu, procesuální psychotické onemocnění v rodinné anamnéze, aktuální závislost, riziko suicidality či závažná porucha osobnosti. Dalšími kontraindikacemi jsou závažná somatická (především kardiovaskulární a jaterní) onemocnění, těhotenství či kojení, akutní infekce, alergie na ketamin či užívání léčiv, která by s ním mohla interagovat. Detailní seznam rádi zašleme – prosím obraťte se na email info@psyon.cz.