Skip to content

Informace pro odborníky

V souladu s legislativním rámcem nabízíme v Psyonu, který je nestátním zdravotnickým zařízením, ketaminem asistovanou psychoterapii (KAP), která v posledních 20 letech získala značnou empirickou podporu v mnoha klinických studiích. KAP se ukazuje být efektivním stylem léčby zejména pro depresivní onemocnění. Ketamin díky svým vlastnostem nabízí poměrně vysoké procento úspěšnosti pro navození rychlé úlevy od depresivních symptomů trvající v průměru 5 dní. V bezpečném a profesionálním rámci pak může také facilitovat psychoterapeutický proces. Tato tzn. facilitovaná psychoterapie může klientům pomoci nahlédnout na vlastní emoční, kognitivní i konativní vzorce a postupem času je změnit směrem k trvalejší adaptivnější změně. To představuje hlavní výhodu oproti pouhé aplikaci subanestetických dávek ketaminu, v rámci které antidepresivní efekt odeznívá do týdne.
Základní model naší léčby obsahuje 2x 1,5h preparační setkání, 3h sezení s ketaminem při perorálním podání subanestetické dávky v režimu off-label a 2x 1,5h integrační setkání. V indikovaných případech je možno léčbu prodloužit o další ketaminová sezení a integrace. Přítomen je vždy plně vyškolený personál, tj. minimálně 2 terapeuti (z nichž alespoň jeden lékař, nebo psycholog). Během aplikace a účinku ketaminu je na místě i lékař. V rámci screeningu naším psychiatrem (komplexní vyšetření) bude provedeno i interní vyšetření. Klient si všechny výkony hradí jako samoplátce.

Indikací pro KAP je depresivní syndrom v rámci různých nosologických jednotek, minimálně 18 let věku a motivace k terapeutické spolupráci. Mezi hlavní psychiatrické kontraindikace patří onemocnění z psychotického okruhu, procesuální psychotické onemocnění v rodinné anamnéze, aktuální závislost, riziko suiciality či závažná porucha osobnosti. Dalšími kontraindikacemi jsou závažná somatická (především kardiovaskulární a jaterní) onemocnění, těhotenství či kojení, akutní infekce, alergie na ketamin či užívání léčiv, která by s ním mohla interagovat. Detailní seznam rádi zašleme – prosím obraťte se na email info@psyon.cz