Skip to content

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

 • Jak ketamin funguje? Co se se mnou bude dít?

 • Dá se na ketaminu vytvořit závislost?
   1. Aby ketamin vyvolal závislost, musí být užíván pravidelně, prakticky každodenně, a to po velmi dlouhou dobu. Nosní sprej s obsahem eskteminu,, který je schválený pro léčbu deprese, je podáván ve frekvenci až 2x týdně a riziko závislosti u něj popsáno nebylo. U nás obvykle podáváme ketamin sice ve vyšších dávkách než ve spreji, ale jen jednorázově, v rámci uceleného bloku v kombinaci s psychoterapií. V případě opakovaného podání dodržujeme minimální týdenní rozestup mezi dvěma sezeními. Ketamin se jednorázově v ještě řádově vyšších dávkách používá k anestezii již 40 let, zejména u dětí.
   2. Ze zkušeností ze zahraničí víme, že díky terapeutickému nastavení celé léčby, kdy je ketamin jen jedním z aspektů celého procesu, nemají klienti následně vůbec potřebu látku sami zneužívat.

 • Jak velká dávka ketaminu se podává? V jaké formě látku dostanu? 
  1. Podáváme 200-300 mg ve formě schváleného roztoku Calypsol
  2. Ačkoliv je Calypsol schválený primárně jako anestetikum, je využíván celosvětově lékaři k léčbě deprese v tzv. režimu “off-label”, tedy mimo primární indikaci.
 • Dá se ketamin kombinovat s léky, které beru? 
  1. Veškeré vysazení / snížení dávek užívaných léků se děje v konzultaci se zkušenými lékaři naší ambulance
  2. Většinu antidepresiv stačí vysadit jeden den před podáním ketaminu. Následující den již lze léky opět užívat.

 

 • Kolik to stojí? A proč tolik? 
  1. Cena KAP je 19.000 Kč za práci s jedním terapeutem a 26.000 Kč za práci se dvěma terapeuty. 
  2. Výše je dána obsahem celého balíčku. Ten zahrnuje komplexní psychiatrické vyšetření, standardní interní vyšetření lékařem a celkově 9 hodin individuální psychoterapie. Částka je tedy dána součtem standardní ceny psychoterautických služeb 1000Kč/hod a dalšími nutnými provozními náklady. Cena samotného ketaminu má minoritní podíl.
 • Jak dlouho KAP trvá? 
  1. Před samotný procesem je nutné zhodntit, zda je pro vás KAP vhodným způsobem léčby. To se děje psychiatrickým a interním lékařským vyšetřením včetně odběru krve.
  2. Pokud jste indikováni (tzn. nebyly shledány faktory vylučující vás z léčby), trvá samotný proces KAP cca dva týdny zahrnující terapeuticá sezení i sezení s látkou.
 • Jaká je struktura terapie? 
   1. V rámci KAP je standardně 5 sezení. Ta zahrnují dvě 90 minut dlouhá přípravná setkání, jedno 4 hodinové sezení s podáním látky a následně dvě 50 minutová setkání určená k integraci zážitku. 
   2. Sezení pobíhají v domluvených hodinách, v den podání látky doporučujeme vzít si volno na celý den.

  1. Proč je požadavkem pro KAP paralelně probíhající psychoterapie?  
   1. Samotný ketamin nemůže být v léčebném ohledu účinný, není-li provázen psychoterapií. Základní terapeutický balíček je sice součástí KAP, je však důležité, aby klient/ka pracoval v terapii dlouhodobě.
   2. Pokud klient/ka terapií nemá, doporučujeme KAP odložit na později a zkusit si terapeuta pro dlouhodobější práci najít (například i na našich stránkách https://www.psyon.cz/psychoterapie/)
   3. Z formálního hlediska budeme před zahájením KAP kontakt na terapeuta/ku vyžadovat v rámci čestného prohlášení a informovaného souhlasu.

 • Hradí to pojišťovna?
  1. Psyon aktuálně usiluje o získání smluv se zdravotními pojišťovnami, které by mohly výrazně snížit cenu celé léčby. V tuto chvíli máme smlouvu jen s pojišťovnami Škoda a Vojenskou zdravotní pojišťovnou, klienti ostatních pojišťoven zatím bohužel musí nést náklady sami. 
  2. Výhledově se částečné krytí léčby bude týkat snad i dalších pojištěnců. Až smlouvy získáme, publikujeme ceny balíčků pro pojištěnce na našem webu.