Skip to content

MUDr. MARTIN BRUNOVSKÝ, Ph.D.

Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, v roce 1999 nastoupil na neurologické oddělení FN na Bulovce a v rámci PhD studia do Psychiatrického centra Praha (PCP), transformovaného v r. 2015 na Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ). Od r. 2005 působil ve funkci vedoucího EEG a spánkové laboratoře PCP, v NÚDZ zastává pozici vedoucího výzkumného programu Aplikovaná elektrofyziologie mozku.

Vedle výzkumných úkolů se věnuje klinické práci v oblasti kognitivních poruch a demencí a je také asistentem na klinice psychiatrie 3. Lékařské fakulty UK v Praze. Oblastí jeho odborného zájmu je neurofyziologie, psychofarmakologie a neurobiologie duševních poruch, zejména pak zkoumání vlivu psychofarmak na nervový systém v rámci farmako-EEG/ERP výzkumu a studií věnujících se predikci odpovědi na léčbu.

Je autorem a spoluautorem mnoha odborných prací v recenzovaných odborných časopisech a pravidelně přednáší na mnoha domácích a zahraničních kongresech. Kromě řady domácích odborných společností je členem European Psychiatric Association, EEG and Clinical Neuroscience Society a od roku 2014 působí jako vice-prezident odborné společnosti International Pharmaco-EEG Group (IPEG).

ODBORNÁ PŘÍPRAVA A PRAXE:

1993 – 1999: Lékařská fakulta Univerzity P.J.Šafárika, Košice, SR – MUDr.

1999 – 2004: Postgraduální doktorské studium v biomedicíně, neurovědy, 3.LF UK Praha – Ph.D.

1999 – 2014: Psychiatrické Centrum Praha, lékař, neurofyziolog

1999 – 2016: Neurologické oddělení, Nemocnice na Bulovce, Praha, lékař-neurolog

2000: Funkční odbornost v elektroencefalografii, Praha.

2000 – 2002: Výuka pregraduálních studentů Vyšší zdravotnické školy, Praha 

2002: Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, atestace z neurologie I. stupně

2003 – 2005: Zástupce vedoucího EEG a Spánkové laboratoře, Psychiatrické Centrum Praha

2004 – dosud: Odborný asistent, Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. LF UK Praha

2005 – 2014: Vedoucí EEG a Spánkové laboratoře, Psychiatrické Centrum Praha

2006: Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v České republice v oboru neurologie (dle zák. č. 95/2004 Sb.)

2006: Licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru neurologie.

2012 – dosud: Školitel – Postgraduální doktorské studium biomedicíny, obor neurovědy, 3.LF UK Praha

2015 – dosud: Vedoucí výzkumného programu „Aplikovaná elektrofyziologie mozku“, vedoucí lékař, výzkumný pracovník, Národní ústav duševního zdraví

PROFESNÍ ORGANIZACE:

Vice-prezident: International Pharmaco-EEG Group (IPEG)

Člen: The European Psychiatric Association (EPA), EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP, Česká neuropsychofarmakologická společnost, Česká neurologická společnost ČLS JEP, Společnost pro biologickou psychiatrii

UDĚLENÉ  CENY: 

2003 – Travel grant recipient, 7th Congress of the European Federation of Neurological Society (EFNS), 2003, Helsinki, Finsko

2004 – Cena Aloise Alzheimera za nejlepší práci z oblasti diagnostiky a léčby demence za rok 2003. (2.místo, Amepra)

2004 – Best Poster Award – cena za nejlepší poster v rámci 12. kongresu Asociace Evropských psychiatrů, Ženeva, Švýcarsko

2004 – Travel grant recipient, The International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP) and EEG & Clinical Neuroscience Society (ECNS) JOINT MEETING, Irvine, USA

2004 – 3rd Place, the Werner Herrmann Memorial Grant 2004 competition, International PharmacoEEG Group Symposium, Antwerp, Belgium

09/2005 – Travel grant recipient, 9th Congress of the European Federation of Neurological Society – EFNS. Spetember 17-20, 2005. Athens, Greece

2006 – The 14th Biennial Congress of International Pharmaco-EEG Society Symposium Poster Session Award

2006 – The Werner M. Herrmann Memorial Grant, (PAREXEL International and IPEG)

2008 – Cena České Neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) za nejlepší poster v oblasti Antidepresiva: 2010 – Poster Prize Adward, XXVII CINP Congress, 6.-10.June 2010, Hong Kong, China. 

2011 – Cena České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) za nejlepší klinickou práci publikovanou v roce 2010 

2011 – Best Poster Awards at the 10th World Congress of Biological Psychiatry, Prague 

2012 – Cena České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) za nejlepší klinickou práci publikovanou v roce 2011 

2015 – Cena České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) za nejlepší klinickou práci publikovanou v roce 2014 

2018 – Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka

2019 – Cena Jaroslava Jirsy Univerzity Karlovy za nejlepší učebnici roku 2018 ve vědách lékařsko-farmaceutických za knihu Farmakologie

PUBLIKACE (KNIHY A KAPITOLY):

BRUNOVSKÝ, Martin. Objektivizace diagnostiky a změn vigility u demencí: doktorská disertační práce. Praha : Galén , 2003, 1. vyd., 117 s. ISBN 80-7262-236-6.

BRUNOVSKÝ, Martin. Sny z neurofyziologického hlediska. Str. 353-357. Kapitola in Baštecká B.(ed.). Psychologická encyklopedie: aplikovaná psychologie. Praha: Portál, 2009, 1. vyd., 520 s. ISBN 978-80-7367-470-0.

MOHR, P., KOPEČEK, M., BRUNOVSKÝ, M., PÁLENÍČEK, T. Klinická psychofarmakologie. 1. vyd. Praha: Maxdorg, 2017. 568 s. Jessenius. ISBN: 978-80-7345-546-0.

MOHR, P., BRUNOVSKÝ, M., KOPEČEK, M. Léčiva používaná v psychiatrii (psychofarmaka). In: Švihovec, J. Farmakologie. Praha: Grada, 2018, s. 255-301. ISBN: 978-80-247-5558-8.

PUBLIKACE (ČLÁNKY V ČASOPISECH s IF):

 • Matousek M, Brunovsky M, Edman A, Wallin A.: EEG abnormalities in dementia reflect the parietal lobe syndrome. Clin Neurophysiol 2001;112(6):1001-5.
 • Edman A, Brunovsky M, Sjogren M, Wallin A, Matousek M.: Objective measurement of the alertness level in dementia. Dement Geriatr Cogn Disord 2003;15(4):212-7.
 • Brunovsky M, Matousek M, Edman A.: Objective Assessment of the Degree of Dementia by Means of EEG. Neuropsychobiology 2003;48:19-26.
 • Matousek M, Cervena K, Zavesicka L, Brunovsky M. Subjective and objective evaluation of alertness and sleep quality in depressed patients. BMC Psychiatry 2004;4:14. 
 • Cervena K, Matousek M, Prasko J, Brunovsky M, Paskova B. Sleep disturbances in patients treated for panic disorder. Sleep Med. 2005;6(2):149-53.
 • Kopeček M, Brunovský M, Bareš M, Španiel F, Novák T, Dockery C, Horáček J.: Regional cerebral metabolic abnormalities in individual patients with non-quantitative 18FDG PET and qEEG (LORETA). Psychiatrie 2005;9(Suppl. 3):56-63.
 • Brunovský M, Bareš M, Kopeček M, Stopková P, Novák T, Krajča V, Závěšická L, Tišlerová B, Šóš P. The response-specific changes in EEG tomography (LORETA) after 1 and 4 weeks of treatment in patients with drug-resistant depression. Psychiatrie 2006;10(Suppl. 3):71-79.
 • Kopeček M, Brunovský M, Novák T, Tišlerová B, Horáček J, Höschl C. The effect of cerebellar repetitive transcranial magnetic stimulation on electrical brain activity detected by low resolution electromagnetic tomography. Psychiatrie 2006;10(Suppl. 3):54-58.
 • Bares M, Brunovsky M, Kopecek M, Stopkova P, Novak T, Kozeny J, Hoschl C. Changes in QEEG prefrontal cordance as a predictor of response to antidepressants in patients with treatment resistant depressive disorder: a pilot study. J Psychiatr Res 2007;41(3-4):319-25.
 • Horacek J, Brunovsky M, Novak T, Skrdlantova L, Klirova M, Bubenikova-Valesova V, Krajca V, Tislerova B, Kopecek M, Spaniel F, Mohr P, Hoschl C. Effect of low-frequency rTMS on electromagnetic tomography (LORETA) and regional brain metabolism (PET) in schizophrenia patients with auditory hallucinations. Neuropsychobiology 2007;55(3-4):132-42.
 • Kopecek M, Sos P, Brunovsky M, Bares M, Stopkova P, Krajca V. Can prefrontal theta cordance differentiate between depression recovery and dissimulation? Neuro Endocrinol Lett 2007;28(4):524-6.
 • Bares M, Brunovsky M, Kopecek M, Novak T, Stopkova P, Kozeny J, Sos P, Krajca V, Höschl C. Early reduction in prefrontal theta QEEG cordance value predicts response to venlafaxine treatment in patients with resistant depressive disorder. Eur Psychiatry 2008;23(5):350-5. 
 • Kopecek M, Tislerova B, Sos P, Bares M, Novak T, Krajca V, Brunovsky M. QEEG changes during switch from depression to hypomania/mania: a case report. Neuro Endocrinol Lett 2008;29(3):295-302. 
 • Tislerova B, Brunovsky M, Horacek J, Novak T, Kopecek M, Mohr P, Krajca V. LORETA functional imaging in antipsychotic-naive and olanzapine-, clozapine- and risperidone-treated patients with schizophrenia. Neuropsychobiology 2008;58(1):1-10.
 • Zavesicka L, Brunovsky M, Matousek M, Sos P. Discontinuation of hypnotics during cognitive behavioural therapy for insomnia. BMC Psychiatry 2008;8:80.
 • Zavesicka L, Brunovsky M, Matousek M, Sos P, Krajca V, Horacek J. Trazodone improves the results of cognitive behaviour therapy of primary insomnia in non-depressed patients. Neuro Endocrinol Lett 2008;29(6):895-901.
 • Bares M, Kopecek M, Novak T, Stopkova P, Sos P, Kozeny J, Brunovsky M, Hoschl C. Low frequency (1-Hz), right prefrontal repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) compared with venlafaxine ER in the treatment of resistant depression: A double-blind, single-centre, randomized study. J Affect Disord 2009;118(1-3):94-100. 
 • Ibrahim I, Horacek J, Bartos A, Hajek M, Ripova D, Brunovsky M, Tintera J. Combination of voxel based morphometry and diffusion tensor imaging in patients with Alzheimer’s disease. Neuro Endocrinol Lett 2009;30(1):39-45.
 • Horacek J, Brunovsky M, Novak T, Tislerova B, Palenicek T, Bubenikova-Valesova V, Spaniel F, Koprivova J, Mohr P, Balikova M, Hoschl C. Subanesthetic dose of ketamine decreases prefrontal theta cordance in healthy volunteers: implications for antidepressant effect. Psychol Med 2010;40(9):1443-1451.
 • Bares M, Brunovsky M, Novak T, Kopecek M, Stopkova P, Sos P, Krajca V, Höschl C. The change of prefrontal QEEG theta cordance as a predictor of response to bupropion treatment in patients who had failed to respond to previous antidepressant treatments. Eur Neuropsychopharmacol 2010;20(7):459-466.
 • Prasko J, Brunovsky M, Latalova K, Grambala A, Raszka M, Vyskocilova J, Zavesicka L. Augmentation of antidepressants with bright light therapy in patients with comorbid depression and borderline personality disorder. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2010;154(4):355–362.
 • Kopřivová J, Congedo M, Horáček J, Praško J, Raszka M, Brunovský M, Kohútová B, Höschl C. EEG source analysis in obsessive-compulsive disorder. Clin Neurophysiol 2011;122(9):1735-43.
 • Páleníček T, Fujáková M, Brunovský M, Balíková M, Horáček J, Gorman I, Tylš F, Tišlerová B, Soš P, Bubeníková-Valešová V, Höschl C, Krajča V. Electroencephalographic spectral and coherence analysis of ketamine in rats: correlation with behavioral effects and pharmacokinetics. Neuropsychobiology 2011;63(4):202-18.
 • Horacek J, Flegr J, Tintera J, Verebova K, Spaniel F, Novak T, Brunovsky M, Bubenikova-Valesova V, Holub D, Palenicek T, Höschl C. Latent toxoplasmosis reduces gray matter density in schizophrenia but not in controls: Voxel-based-morphometry (VBM) study. World J Biol Psychiatry 2012; 13(7): 501-509.
 • Bares M, Novak T, Brunovsky M, Kopecek M, Stopkova P, Krajca V, Höschl C. The change of QEEG prefrontal cordance as a response predictor to antidepressive intervention in bipolar depression. A pilot study. J Psychiatr Res 2012;46(2):219-225.
 • Vavrečka M, Gerla V, Lhotská L, Brunovský M. Frames of reference and their neural correlates within navigation in a 3D environment. Vis Neurosci 2012; 29(3):183-191.
 • Jobert M, Wilson F, Ruigt G, Brunovsky M, Prichep L, Drinkenburg W, The IPEG Pharmaco-EEG Guidelines Com. Guidelines for the recording and evaluation of pharmaco-EEG data in man: The international pahrmaco-EEG society (IPEG). Neuropsychobiology, 2012; 66(4): 201-220. 
 • Páleníček T, Fujáková M, Brunovský M, Horáček J, Gorman I, Balíková M, Rambousek L, Syslová K, Kačer P, Zach P, Bubeníková-Valešová V, Tylš F, Kubešová A, Puskarčíková J, Höschl C. Behavioral, neurochemical and pharmaco-EEG profiles of the psychedelic drug 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine (2C-B) in rats. Psychopharmacology (Berl). 2013 Jan;225(1):75-93.
 • Jobert M, Wilson FJ, Roth T, Ruigt GS, Anderer P, Drinkenburg WH, Bes FW, Brunovsky M, Danker-Hopfe H, Freeman J, van Gerven JM, Gruber G, Kemp B, Klösch G, Ma J, Penzel T, Peterson BT, Schulz H, Staner L, Saletu B, Svetnik V; IPEG Pharmaco-EEG Guidelines Committee. Guidelines for the recording and evaluation of pharmaco-sleep studies in man: the International Pharmaco-EEG Society (IPEG). Neuropsychobiology 2013; 67(3): 127-167.
 • Kopřivová J, Congedo M, Raszka M, Praško J, Brunovský M, Horáček J. Prediction of treatment response and the effect of independent component neurofeedback in obsessive-compulsive disorder: a randomized, sham-controlled, double-blind study. Neuropsychobiology 2013; 67(4): 210-223. 
 • Kamaradova D, Prasko J, Brunovsky M, Grambal A, Diveky T, Latalova K. What are demographic and EEG differences between responding and non-responding panic disorder patients. Neuro Endocrinol Lett 2013; 34(2): 162-171.
 • Kopřivová J, Horáček J, Raszka M, Brunovský M, Praško J. Standardized low-resolution electromagnetic tomography in obsessive-compulsive disorder – a replication study. Neurosci Lett 2013; 548: 185-189.
 • Fujáková M, Páleníček T, Brunovský M, Gorman I, Tylš F, Kubešová A, Řípová D, Krajča V, Horáček J. The effect of ((-)-2-oxa-4-aminobicyclo[3.1.0]hexane-2,6-dicarboxylic acid (LY379268), an mGlu2/3 receptor agonist, on EEG power spectra and coherence in ketamine model of psychosis. Pharmacol Biochem Behav. 2014 Jul;122:212-21.
 • Čeplová Z, Páleníček T, Brunovský M, Protopopová D. EEG and neurocognitive changes in chronic methamphetamine abuse. Austin Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences. 2014, 1(5), 1-3. 
 • Bares M, Brunovsky M, Novak T, Kopecek M, Stopkova P, Sos P, Höschl C. QEEG Theta Cordance in the Prediction of Treatment Outcome to Prefrontal Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation or Venlafaxine ER in Patients With Major Depressive Disorder. Clin EEG Neurosci. 2015 Apr;46(2):73-80.
 • Bares M, Novak T, Kopecek M, Brunovsky M, Stopkova P, Höschl C. The effectiveness of prefrontal theta cordance and early reduction of depressive symptoms in the prediction of antidepressant treatment outcome in patients with resistant depression: analysis of naturalistic data. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2015 Feb;265(1):73-82.
 • Horacek J, Mikolas P, Tintera J, Novak T, Palenicek T, Brunovsky M, Höschl C, Alda M. Sad mood induction has an opposite effect on amygdala response to emotional stimuli in euthymic patients with bipolar disorder and healthy controls. J Psychiatry Neurosci. 2015 Mar;40(2):134-42.
 • Goetz M, Novak T, Vesela M, Hlavka Z, Brunovsky M, Povazan M, Ptacek R, Sebela A. Early stages of pediatric bipolar disorder: retrospective analysis of a Czech inpatient sample. Neuropsychiatr Dis Treat. 2015 Nov 4;11:2855-64.
 • Winkler P, Horáček J, Weissová A, Šustr M, Brunovský M. Physical Comorbidities in Depression Co-Occurring with Anxiety: A Cross Sectional Study in the Czech Primary Care System. Int J Environ Res Public Health. 2015 Dec 10;12(12):15728-38.
 • Kazemi R, Rostami R, Khomami S, Horacek J, Brunovsky M, Novak T, Fitzgerald PB. Electrophysiological correlates of bilateral and unilateral repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with bipolar depression. Psychiatry Research 2016 June;240:364-375.
 • Kamarádová, D., Hajda, M., Praško, J., Táborský, J., Grambal, A., Latalová, K., Ocisková, M., Brunovský, M., Hlustik, P. Cognitive deficits in patients with obsessive-compulsive disorder – electroencephalography correlates. Neuropsychiatric disease and treatment. 2016;12:1119-1125.
 • Bareš, M., Novák, T., Brunovský, M., Kopeček, M., Höschl, C. The comparison of effectiveness of various potential predictors of response to treatment with SSRIs in patients with depressive disorder. Journal of Nervous and Mental Disease. 2017, 205(8), 618-626. 
 • Kamarádová, D., Brunovský, M., Praško, J., Horáček, J., Hajda, M., Grambal, A., Látalová, K. EEG correlates of induced anxiety in obsessive–compulsive patients: comparison of autobiographical and general anxiety scenarios. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2018, 14(2018), 2165-2174.
 • Vlček, P., Polák, J., Brunovský, M., Horáček, J. Role of glutamatergic system in obsessive-compulsive disorder with possible therapeutic implications. Pharmacopsychiatry. 2018, 51(6), 229-242.
 • Tylš, F., Brunovský, M., Šulcová, K., Kohútová, B., Ryznarová, Z., Kopeček, M. Latent schizencephaly with psychotic phenotype or schizophrenia with schizencephaly? a case report and review of the literature. Clinical EEG and Neuroscience. 2018, 50(1), 13-19.
 • Bravermanová, A., Viktorinová, M., Tylš, F., Novák, T., Androvičová, R., Korčák, J., Horáček, J., Balíková, M., Griškova-Bulanova, I., Danielová, D., Vlček, P., Mohr, P., Brunovský, M., Koudelka, V., Páleníček, T. Psilocybin disrupts sensory and higher order cognitive processing but not pre-attentive cognitive processing-study on P300 and mismatch negativity in healthy volunteers. Psychopharmacology. 2018, 235(2), 491-503.
 • Bareš, M., Novák, T., Vlček, P., Hejzlar, M., Brunovský, M. Early change of prefrontal theta cordance and occipital alpha asymmetry in the prediction of responses to antidepressants. International Journal of Psychophysiology. 2019, 143(September), 1-8.
 • Bareš, M., Brunovský, M., Stopková, P., Hejzlar, M., Novák, T. Transcranial Direct-Current Stimulation (tDCS) Versus Venlafaxine ER In The Treatment Of Depression: A Randomized, Double-Blind, Single-Center Study With Open-Label, Follow-Up. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2019, (15), 3003-3014.

H-index: 17 Times Cited: 856

ResearcherID: A-5352-2017

ORCiD: 0000-0002-2483-0848

ScopusID: 6603255896

ResearchGate profil