Skip to content

MUDr. Filip Tylš, Ph.D.

kdo jsem

Pracuji jako psychiatr a neurovědec v Národním Ústavu Duševního Zdraví (NÚDZ), kde se věnuji pacientům s poruchami neurotického i psychotického spektra, výzkumu psychedelik (EEG koreláty psychedelické zkušenosti) a především psychedeliky-asistované psychoterapii (PAP). Na mé cestě k psychoterapii mě ovlivnily zkušenosti s různými psychedelickými látkami, potní chýši, holotropním dýcháním a rituály s ayahuaskou v tradičním kontextu. Absolvoval jsem 1. LF UK (2012) a navázal dokorandským studiem neurověd na 3. LF UK (2017), kde jsem se stal asistentem psychiatrie a nyní zde vyučuji. V NÚDZ jsem součástí týmu pilotních studií podávání psilocybinu lidským subjektům (tzv. psychedelický sitter). V roce 2015 spolu s přáteli z odborných kruhů spoluzaložil Českou psychedelickou společnost (CZEPS) a od roku 2017 pomáhám lidem v rámci PsyCare týmu zvládnout obtížné psychedelické zkušenosti. Absolvoval výcvik v gestalt psychoterapii (IVGT Praha 2014 – 2020), vzdělání v kalifornském výcviku na CIIS “Psychedelic-Assisted Therapies and Research Certificate Program” (2018) výcvik v MDMA-asistované psychoterapii (MAPS USA, 2019).

Pracuji v individuálnich psychoterapeutických konzultacích s dospělými a adolescenty, konkrétně v dynamickém terapeutickém směru gestalt. Gestalt psychoterapie je především prožitková terapie – zaměřuje na rozšíření klientova uvědomění sebe sama tady a teď a klade důraz na jednotu mysli, emocí a těla. Ve svém přístupu nabízím autenticitu kontaktu, důvěru ve vnitřní proces, prostor pro vyjádření (bez hodnocení), provázení klienta (nikoliv vedení) a jeho bezpečí (mlčenlivost). Zaměřuji se na osobnostní a vztahové potíže a dále na pochopení nevšedních a integraci náročných životních zkušeností. Pracuji též s fantazií, symbolikou a metaforou (projektivní a imaginativní metody).

PROFESNÍ ZKUŠENOSTI:

2012 – 2015 neurovědec a psychiatr v Psychiatrickém centru Praha

2014 –  dosud psychedelický sitter s psilocybinem (zdraví dobrovolíci – pilotní klinické hodnocení) 

2015  – dosud neurovědec a psychiatr v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ)

2015 – 2017 garant odborné sekce České psychedelické společnosti (CZEPS)

2017 – dosud asistent na Katedře psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK 

2017 – dosud psychoterapeutické konzultace

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

2005 – 2012 1. lékařská fakulta University Karlovy, Praha (MUDr)

2012 – 2017 3. lékařská fkulta UK, obor Neurovědy (PhD) – školitel MUDr. Páleníček, PhD

2013 Kurz EEG a epileptologie (Neurologie FN Bulovka) 

2012 – 2013 Sebezkušenostní a růstová psychoterapeutická skupina v gestalt – modalitě (ateliér TERRA)

2014 ECNP Junior scientist Workshop 6-9 March 2014, Nice, France

2014 – 2020 Psychotrapeutický výcvik v Gestalt modalitě (IVGT Praha)

2015 ECNP pilot research internship, Tartu, Estonia, 8 – 20 February 2015

2015 ECNP School of Neuropsychopharmacology, Oxford, United Kingdom, 5.-10.6.2015  

2016 Catania International Summer School of Neuroscience, Catania, Sicily

2017 Kurz psychedelického sittera (Mgr. Vančura, MUDr. Kudrle, Mgr. Odstrčil)

2017 workshop Psilocybin in research and therapy in Oakland, California (Dr. Richards, Dr. Guss)

2018 Práce s tělem a krizová intervence, 24-25.2.2018 (Dohnal, Dohanalová)

2018 Compass pathways – therapist training for study COMP_001 (Psilocybin for treatment-resisstant depression), Lisbon, Portugal, 27.4. – 1.5. 2018

2018 – 2019 Psychedelic-Assisted Therapies and Research Certificate Program (6 training meetings), CIIS, California

2019 Ukončení specializačního vzdělávání v psychiatrii

2019 Výcviku v MDMA-asistované psychoterapii. Sebezkušenostní část 11/2019 v Boulder, Colorado (Marcela Ot´alora)

OCENĚNÍ

ČSL JEP and ČPS travel Award for the presentation, 9-12.6.2016, Špindlerův Mlýn, Czech Republic: F. Tylš, M. Viktorinová, D. Prokopcová, J. Korčák, R. Androvičová, T. Páleníček. Akutní účinky psilocybinu a jejich vztah k mozkové aktivitě hodnocený pomocí kvantitativního EEG

WFSBP Young investigator Award for best poster at 10th World Congess of Biological Psychiatry, 29.5-2.6.2011, Prague: Tyls F., Palenicek T., Fujakova M, Brunovsky M., Horacek J., Krajca V. The role of glutamatergic ionotropic and metabotropic receptors in model of schizophrenia in rats – effect on behavior, prepulse inhibition and quantitative EEG

PUBLIKACE (KNIHY A KAPITOLY):

Tylš F, Páleníček T, Horacek J: Neurobiology of psilocybin effects in relation to its potential therapeutic targets, in Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse, edited by V.R. Preedy (Kings College London, 2016). (kapitola v knize)

Kočárová R, Tylš F: Psychedelická zkušenost a její využití v psychiatrii. In: Horáček J, Kesner L, Höschl C, Španiel F (eds): Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. 1. vyd., Galén, Praha 2016. ISBN 978-80-74922-83-1 (kapitola v knize)

Tylš F. (2017) The electroencephalographic changes in animal serotonergic model of psychosis – the study of EEG connectivity in relation to behavior (disertační práce)

Tylš, F. et al., Fenomén Psychedelie [The Psychedelia Phenomenon], Dybbuk, Prague 2017 (kniha)

REFERENCE

Prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD, FCMA, náměstek pro vědu a výzkum NÚDZ, profesor na 3.LF UK, jiri.horacek@nudz.cz

William A. (Bill) Richards, M.Div, STM, PhD, psycholog na Psychiatry Department of the Johns Hopkins  School of Medicine, psychoterapeut v soukromé praxi (Baltimore), richards3@earthlink.net

PUBLIKACE (ČLÁNKY V ČASOPISECH):

Tylš, F., Korčák, J., Horáček, J. (2019). Psilocybin: antidepresivní a transformativní potenciál. Psychiatrie. 2019, 23(2), 69-76. ISSN 1211-7579. 

Korčák, J., Tylš, F., Horáček, J. (2019) Psilocybin: farmakologie, fenomenologie a teorie účinku. Psychiatrie. 2019, 23(1), 11-20. ISSN 1211-7579. 

Postranecka, Z., Vejmola, C. & Tyls, F. (2019). Psychedelic therapy in the Czech Republic: A theoretical concept or a realistic goal?. Journal of Psychedelic Studies 3(1), 19-31. (no IF)

Tylš F, Brunovsky M, Sulcova K, Kohutova B, Ryznarova Z, Kopecek M. (2019) Latent schizencephaly with psychotic phenotype of schizophrenia with schizencephaly ? A case report and review of literature.  Clinical EEG & Neuroscience, 50(1), 13-19. IF 2.163

Bravermanová, A., Viktorinová, M., Tylš, F., Novák, T., Androvičová, R., Korčák, J., … & Vlček, P. (2018). Psilocybin disrupts sensory and higher order cognitive processing but not pre-attentive cognitive processing—study on P300 and mismatch negativity in healthy volunteers. Psychopharmacology, 1-13. IF 3.31

Piorecka, V., Krajca, V., Tyls, F., & Palenicek, T. (2018). Methods for Animal Brain Mapping. Radioengineering27(3), 806-812. IF 1.05

Hložek, T., Uttl, L., Kadeřábek, L., Balíková, M., Lhotková, E., Horsley, R. R., … Tylš, F.,  & Kuchař, M. (2017). Pharmacokinetic and behavioural profile of THC, CBD, and THC+ CBD combination after pulmonary, oral, and subcutaneous administration in rats and confirmation of conversion in vivo of CBD to THC. European Neuropsychopharmacology27(12), 1223-1237. IF 4.24

Androvicova, R., Horacek, J., Tintera, J., Hlinka, J., Rydlo, J., Jezova, D., … Tylš, F & Roman, M. (2017). Individual prolactin reactivity modulates response of nucleus accumbens to erotic stimuli during acute cannabis intoxication: an fMRI pilot study. Psychopharmacology, 1-11. IF 3.54

Páleníček, T., Lhotková, E., Žídková, M., Balíková, M., Kuchař, M., Himl, M., … Tylš F, & Horsley, R. R. (2016). Emerging toxicity of 5, 6-methylenedioxy-2-aminoindane (MDAI): Pharmacokinetics, behaviour, thermoregulation and LD50 in rats. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry69, 49-59. IF 1.078

Tylš, F., Pálenícek, T., Kaderábek, L., Lipski, M., Kubešová, A., & Horácek, J. (2016). Sex differences and serotonergic mechanisms in the behavioural effects of psilocin. Behavioural pharmacology27(4), 309-320. IF 2.148

Kubesova, A., Tejkalova, H., Syslova, K., Kacer, P., Vondrousova, J., Tyls, F., Fujakova, M., Palenicek., Horacek, J. (2014). Biochemical, histopathological and morphological profiling of a rat model of early immune stimulation: relation to psychopathology. PloS one, 10(1), e0115439-e0115439. IF 3.230

Fujáková, M., Páleníček, T., Brunovský, M., Gorman, I., Tylš, F., Kubešová, A., Řípová, D., Krajča, V., Horáček, J. The effect of ((−)-2-oxa-4-aminobicyclo[3.1.0]hexane-2,6-dicarboxylic acid (LY379268), an mGlu2/3 receptor agonist, on EEG power spectra and coherence in ketamine model of psychosis. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 2014, roč. 122, č. July, s. 212-221. ISSN: 0091-3057. IF 2,608

Tylš, F., Páleníček, T., Horáček, J. Psilocybin – summary of knowledge and new perspectives. European Neuropsychopharmacology, 2014, roč. 24, č. 3, s. 342-356. ISSN: 0924-977X. IF 4,595.

Palenicek T, Fujakova M, Brunovsky M, Horacek J, Gorman I, Balikova M, Rambousek L, Syslova K, Kacer P, Zach P, Bubenikova-Valesova V, Tyls F, Kubesova A, Puskarcikova J, Hoschl C (2012) Behavioral, neurochemical and pharmaco-EEG profiles of the psychedelic drug 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine (2C-B) in rats. Psychopharmacology (Berl) IF 4.077

Páleníček T, Fujáková M, Brunovský M, Balíková M, Horáček J, Gorman I, Tylš F, Tišlerová B, Šoš P, Bubeníková-Valešová V, Höschl C, Krajča V. EEG spectral and coherence analysis of ketamine in rats – correlation with behavioral effects and pharmacokinetics. Neuropsychobiology 2011;63(4):202-218. IF  2.147

Ševčík, L., Tylš, F. Psychedelika jako amplifikátor placebo efektu. Psychiatrie. 2017, 21(4), 175-180. (in czech, no IF)

Viktorinová, M., Tylš, F. Nevědomé procesy lidské mysli: poznatky z psychedelického výzkumu. Psychiatrie. 2016, 20(2), 100-107. (in czech, no IF)

Tylš, F. Neurobilogie psilocybinu ve vztahu k jeho potenciálnímu terapeutickému využití. Psychiatrie. 2015, 19(2), 104-112. (in czech, no IF)

Nováková P., Tylš F., Kubešová A., Kadeřábek L., Fujáková M., Páleníček T. Role kanabinoidního systému v indukci, neurobiologii a terapii psychotických onemocnění. Psychiatrie, 2014; 18 (4): 186-192. (in czech, no IF)

H-index: 7, Times Cited: 168 (21.8.2019)

ORCID 0000-0002-8337-6999

ResearchID C-4542-2018