Předložili jsme příspěvek Evropské komisi k podpoře ketaminem asistované psychoterapie

Psyon – Psychedelická klinika předložila Evropské komisi (EK) příspěvek k podpoře ketaminem asistované psychoterapie (KAP). Učinili jsme tak na základě výzvy EK, jejímž cílem je shromažďování informací pro budoucí politiku duševního zdraví EU.
V rámci příprav nadcházející iniciativy Evropské komise “Komplexní přístup k duševnímu zdraví” (Comprehensive Approach to Mental Health) předložila klinika Psyon podklady pro podporu KAP při léčbě psychických poruch. Náš příspěvek vychází jak z dosavadních vědeckých důkazů, tak i ze zkušeností činnosti kliniky Psyon za období 2020-2023.
Zveřejnění celé inciativy „Komplexní přístup k duševnímu zdraví“ Evropskou komisí se očekává 7. 6. 2023.
Více o zmiňované výzvě se dočtete na stránkách Evropské komise.