Skip to content

Ketaminem asistovaná psychoterapie

Ketamin je léčivý prostředek běžně používaný k navození anestezie (při operaci) v dospělé a častěji v dětské chirurgii, rovněž v zubním lékařství nebo ke tlumení bolesti. Bezpečnost pro člověka byla potvrzena více než padesátiletou praxí podávání ketaminu v těchto oborech.

V posledních 20 letech se stal ketamin v USA využívaný v terapii depresivního onemocnění. Jeho účinnost u deprese je dokumentována mnoha vědeckými studiemi. Představuje tzv. rychlé antidepresivum, což znamená, že antidepresivní efekt nastupuje v den podání a trvá v průměru asi 5 dní.


V případě léčby deprese je používána nízká dávka ketaminu, která nevede k navození umělého spánku (anestezie) a nenavozuje bezvědomí. V těchto dávkách typicky navozuje:

 • jemný snový až disociativní stav,
 • vykazuje antidepresivní efekt a snižuje riziko sebevraždy,
 • vykazuje protiúzkostný (anxiolytický) efekt,
 • navozuje psychedelický stav (stav rozšířeného vědomí).

Náš způsob práce s ketaminem je ketaminem asistovaná psychoterapie (KAP). Ta spojuje výhody psychologické (psychoterapeutické) léčby s plným využitím biologicky
podmíněného antidepresivního působení. KAP proto nabízí účinnou cestou posílení psychoterapie ve směru dlouhodobé změny, kterou samotný ketamin, už z podstaty krátkého působení, většinou nemůže nabídnout.

Značnou výhodou ketaminu jsou i jeho psychedelické vlastnosti umožňující nahlédnutí a zpracování vnitřních obsahů a konfliktů, které mohou stát za výskytem subjektivních obtíží. Zejména pak i těch, které mohou být při běžném stavu vědomí hůře dostupné. I proto je KAP v některých případech nápomocná u osob, kde se předchozí léčba ukázala jako neefektivní.

Těžiště léčby tedy leží v psychoterapeutickém procesu mezi klientem a našimi speciálně vyškolenými terapeuty. Jsme hrdí na to, že naši terapeuti mají téměř jako jediní v ČR a jako několik málo stovek osob z celého světa oficiální legální a převážně zahraniční vzdělávání v psychedeliky asistované psychoterapii (např. CPTR na California Institute of Integral Studies; MDMA asistovaná psychoterapie pro PTSD od MAPS; Ketaminem asistovaná psychoterapie od Polaris Insight Center), evropský trénink pro léčbu deprese pomocí terapie s psilocybinem (Compass Pathways), aktivní účast v terénním programu Psycare České psychedelické společnosti či psychedelických výzkumných projektech NÚDZ. Klient je jimi provázen po celou dobu léčby. Zajišťují jak bezpečné a lidské prostředí zásadní pro léčebný proces, tak i profesionální podporu v maximalizaci přínosu terapie pro klienta.

Efekty ketaminem asistované psychoterapie pak mohou být následující:

 • nadhled od rutinního myšlení a reality (a zaběhlých vzorců myšlení, jednání i vnímání),
 • významné změny ve vnímání sebe sama, vztahů a svého vlastního místa ve světě,
 • pozitivní pohled na náročné situace a výzvy v životě,
 • snížení frekvence a intenzity negativních nebo nutkavých (obsedantních) myšlenek a negativních sebe-komentářů,
 • zvýšení sebevědomí a rozvoj soucitu k sobě sama,
 • zvýšení schopnosti řešit životní obtíže,
 • větší motivace pro dosahování požadovaných změn v životě,
 • úleva od existenciálních úzkostí a potenciál pro větší zájem o spiritualitu a další rozvoj sebe sama.

Navzdory faktu, že KAP je efektivním nástrojem pro léčbu duševních onemocnění, rádi bychom zdůraznili, že není všelék a není to efektivní léčba pro každého. Proto každý klient před započetím léčby prochází pečlivým indikačním procesem. Bezpečnost a smysluplnost léčby je naší prioritou.

V současné době přijímáme pouze klienty s diagnózou depresivní poruchy. Pokud jsou vaše obtíže jiné, můžeme vás zařadit na mailing list v případě, že budeme tuto indikaci rozšiřovat.

V případě, že máte o léčbu zájem nebo máte další otázky, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře zde:

Ceník KAP

Jak Ketaminem asistovanou psychoterapii prožívá a hodnotí klient, který ji absolvoval? Co od ní očekával a jak byla nebo nebyla očekávání naplněna? Poslechtěte si rozhovor a budete to mít tak říkajíc z první ruky.

https://soundcloud.com/user-181321990/rozhovor-s-klientem-po-kap