Jsou psychedelika terapií budoucnosti? | Filip Tylš | TEDxPrague

Psychedelika jsou látky měnící vědomí, zážitky pod jejich vlivem mají někdy transformativní charakter – jdou za to, co jsme doposud v životě okusili. Ukazuje se, že po návštěvě „jinosvěta“ už nejsme jako dřív. Psychedelika mají dlouhodobé účinky na naši psychiku a pokud jsou používána adekvátně, mohou léčit například depresi. Řeč bude o tom, jak psychedelická zkušenost může změnit prožívání jedince, ale také tvář současné psychiatrie. Je psychedelická terapie hudbou budoucnosti? Filip Tylš je psychiatr a neurovědec. Posledních 15 let ho fascinují psychedelické látky, v Národním Ústavu Duševního Zdraví (NÚDZ) se věnuje jejich výzkumu. Zajímá se o jejich běžné užívání i neurobiologii změněných stavů vědomí. Absolvoval 1. lékařskou fakultu UK a navázal doktorandským studiem neurověd. Získal specializaci v elektroencefalografii, je frekventantem výcviku v Gestalt psychoterapii – terapii zaměřené na přítomný okamžik. Účastní se pilotní studie podávání psilocybinu lidským subjektům, tzv. psychedelický sitter. Filip v roce 2015 spolu s přáteli založil Českou psychedelickou společnost (CZEPS). Jeho velkým snem je využít potenciál psychedelik v terapii a pro seberozvoj.

Psychedelika nejsou nebezpečné drogy, pomáhají léčit trauma a depresi, tvrdí Tylš

Orientace na výkon, odosobnění, zahlcení informacemi a narůstající agrese mají za následek depresi nebo psychické trauma. Současné léky zmírňují příznaky, ale neřeší příčinu. Psychofarmakologie je v krizi. Reformovat psychiatrii znamená především změnit přístup k léčbě duševních onemocnění. Podpořme vznik specializovaných psychedelických klinik. Dejme naší společnosti naději v léčbě duševních onemocnění, říká neurovědec Filip Tylš.

https://video.aktualne.cz/dvtv/psychedelika-nejsou-nebezpecne-drogy-pomahaji-lecit-trauma-a/r~9a04cd003fff11e9b6a9ac1f6b220ee8/