Psychedeliky asistovaná psychoterapie je poprvé dostupná i v Česku
MédiaVideo

Psychedeliky asistovaná psychoterapie je poprvé dostupná i v Česku

Sdílet článek:
Psychedeliky asistovaná psychoterapie je poprvé dostupná i v Česku
22. 12. 2020

Psychedeliky asistovaná psychoterapie je poprvé dostupná i v Česku

Autor: Klinika Psyon

Po získání statutu zdravotnického zařízení a všech dalších potřebných povolení nyní Psyon začíná nabízet ketaminem asistovanou terapii (KAP), a to jako první zařízení v Evropě. KAP je zatím dostupná pacientům s diagnostikovanou depresí.

Praha, 11. 1. 2021 – Vědecké studie po celém světě již řadu let potvrzují potenciál psychedelik v léčbě duševních poruch. Prvním soukromým zařízením poskytujícím tento druh péče v Česku a zároveň i v Evropě je psychedelická klinika Psyon, která začala nabízet ketaminem asistovanou psychoterapii (KAP) depresivním pacientům v prosinci 2020.

Ketamin se běžně využívá k chirurgické anestezii, a to především u dětí. V případě léčby deprese se používá nízká dávka, která nevede k navození umělého spánku. Ketamin je jediná látka s psychedelickými vlastnostmi, která má klinickými studiemi podložený antidepresivní účinek a jejíž využití je zároveň legální. V Evropě i USA se nárazově využívá již po 20 let jako tzv. rychlé antidepresivum – to znamená, že antidepresivní efekt nastupuje v den podání a trvá v průměru asi 5 dní.

Přístup Psyonu je unikátní díky propojení ketaminu s psychoterapií. Léčba zahrnuje několik sezení bez látky (přípravná a integrační) a mezi nimi jedno sezení s ketaminem. Pacient je vždy v rukách lékařů a speciálně vyškolených terapeutů. Ketaminem asistovaná terapie díky své komplexnosti spojuje výhody psychoterapeutické léčby s plným využitím biologicky podmíněného antidepresivního působení. KAP tedy představuje účinný nástroj posilující psychoterapii ve směru dlouhodobé změny, kterou samotný ketamin, už z podstaty svého krátkého působení, většinou nemůže nabídnout.

„Tato unikátní forma léčby může klientům pomoci nahlédnout na jejich často neuvědomované a dysfunkční vzorce myšlení či prožívání, a postupem času je změnit směrem k trvale příznivé změně. To představuje hlavní očekávanou výhodu oproti pouhé aplikaci subanestestických (nízkých) dávek ketaminu, v rámci které antidepresivní efekt odeznívá do týdne,“ vysvětluje podstatu KAP psychiatr a neurovědec prof. Jiří Horáček, jeden ze zakladatelů kliniky.

O Psyonu

Psychedelická klinika Psyon je psychoterapeuticky orientované pracoviště, které se primárně zaměřuje na psychedeliky asistovanou psychoterapii a psychoterapeutické konzultace. Za projektem psychedelické kliniky Psyon stojí přední čeští vědci v oblasti duševního zdraví, neurovědci, lékaři a psychologové. Projekt podpořila investiční skupina Miton.Psychedeliky asistovaná psychoterapie je novým přístupem v péči o duševní zdraví. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration – FDA) označil psychedeliky asistovanou psychoterapii (MDMA u posttraumatické poruchy, psilocybin u deprese) za průlomovou léčbu v oblasti péče o duševní zdraví (tzv. „breakthrough therapy“).

Sdílet článek:
Napsat zprávu