Novinky.cz – Psychedelika stále vzbuzují naděje i obavy

Psycholog a jeden ze zakladatelů Psyonu Mgr. et Mgr. Stanislav Milotinský promluvil v článku o psychedelikách, který vyšel na Novinky.cz, o práci Psychedelické kliniky Psyon, o využití ketaminu v rámci ketaminem asistované terapie i o tom, jak léčba probíhá. V článku například zazní: 

Odborníci se shodují, že návykovost je u psychedelik na rozdíl od alkoholu, opiátů či stimulantů malá až žádná. A ještě jeden rozdíl tu je: zatímco alkohol mozkové buňky ničí, psychedelika významně ovlivňují neuroplasticitu mozku – napomáhají tvorbě nových propojení mezi mozkovými buňkami.

„Z našich dosavadních výsledků víme, že ketamin velmi dobře pomáhá zejména s léčbou deprese i úzkostných poruch, jako je sociální fobie, generalizovaná úzkostná porucha, porucha příjmu potravy či posttraumatická stresová porucha,“ vysvětluje Stanislav Milotinský.

„Ketamin je léčivo, o kterém hodně víme, protože za desítky let jeho užívání jako anestetika o něm bylo nashromážděno mnoho dat. Není sice zatím schváleno k léčbě duševních onemocnění, ale my s ním máme velmi dobré výsledky,“ říká Milotinský. Ketamin v Psyonu požívají sice legálně, ale takzvaně off-label.

Úspěšnost ketaminové léčby, kdy klient cítí nějakou formu úlevy či smysluplné změny, se podle něj pohybuje okolo osmdesáti procent.

Podáním ketaminu však léčba v Psyonu nekončí. „Na rozdíl od nekontrolovaného užití psychedelik u nás následuje integrační fáze prožitku. V několika sezeních se jej s klientem snažíme začlenit do života. Mluvíme o něm, rozebereme jej a dáme do souvislostí. Doporučujeme také pokračovat v další terapii s terapeutem,“ podotýká psycholog.

Přečíst celý článek >> 

 

iDnes.cz – Poruchy příjmu potravy a ketaminem asistovaná psychoterapie

Psycholožka Psyonu Michaela Plevková promluvila o možnostech léčby ketaminem asistovanou psychoterapií v článku o poruchách příjmu potravy, který vyšel na iDnes.cz. Podle článku lidí s poruchami příjmu potravy přibývá a k nárůstu došlo i v souvislosti s covidovými izolacemi. K léčbě se využívají psychoterapeutické metody, farmaka, i právě zmíněná ketaminem asistovaná psychoterapie. V článku mimo jiné zaznívá: 

„Stejně jako u anorexie nebo bulimie je i u těchto poruch příjmu potravy jednou z hlavních příčin narušené sebepojetí, nedůvěra v sebe sama či nutnost mít vše pod kontrolou,“ vysvětluje spolupracující psycholožka psychedelické kliniky Psyon Michaela Plevková.

U anorexie je ve vážných případech nutná hospitalizace kvůli podvýživě, se kterou souvisí možné selhání orgánů. „U tohoto typu onemocnění se navíc mnohem častěji vyskytuje neochota problém řešit, protože pacientovi může chybět náhled. U záchvatového přejídání či bulimie bývá častější uvědomění, že jde o problém,“ říká Plevková.

Podle dnes již řady případových studií, které potvrzují i zkušenosti lékařů a psychologů z pražské psychedelické kliniky Psyon mohou mít pozitivní vliv na léčbu poruch příjmu potravy také ketaminem asistované psychoterapie. Pomáhají při léčbě dalších duševních poruch úzkostného a depresivního spektra.

„Výhodou ketaminem asistované psychoterapie je především to, že při léčbě některých druhů duševních onemocnění pacient získá náhled na nefunkční či běžnou terapií nedostupné vzorce chování a emoce, případně na svou životní situaci. Farmakologický účinek ketaminu zmírní depresivní nebo úzkostné stavy, díky čemuž může dojít ke zmírnění symptomů a adaptivnějšímu chování,“ vysvětluje psycholožka Michaela Plevková a jako příklad uvádí člověka topícího se v bludných myšlenkách, která je přesvědčena o tom, že musí zhubnout, nesmí pořádně nic jíst. Podle psycholožky tyto myšlenky mohou díky ketaminem asistované terapii ztratit na síle, zejména u lidí trpících anorexií.

Přečíst celý článek >> 

 

Jiří Horáček hostem podcastu Proti Proudu

Jeden ze zakladatelů Psynu, prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA byl hostem podcastu Proti Proudu. S moderátorem podcastu Danem Tržilem diskutoval o otázce, zda je vědomí pouze funkcí neuronů a zda mohou dnes populární AI modely vytvořit vědomí. Probírají také téma psychedeliky asistované psychoterapie, délky účinku psychedelik a jejich rozdíly oproti běžným lékům. Povídají si také o duševních problémech ve společnosti a o lekcích z nedávné návštěvy prof. Horáčka na Ukrajině, kde se angažoval v mapování možností zefektivnění psychiatrické péče.

Podívejte se na celý záznam podcastu:

Zdroj: Protiproudu.cz