Whatnews.cz – „Česko jako první evropská země oficiálně nabízí ketaminem asistovanou psychoterapii“

Další z popularizačních a osvětových článků, tentokrát se zabývající počátky výzkumu a užívání ketaminu v české psychiatrii.