PhDr.
Veronika Pešlová

Terapeutka

Vystudovala jsem psychologii na FF UK. Od roku 2006 pracuji jako psycholog a psychoterapeut ve zdravotnictví. Nejdříve jsem pracovala v PL Dobřany, později v PL Bohnice. Zde jsem se setkala se širokou škálou psychických onemocnění, zabývala jsem se jak psychodiagnostikou tak psychoterapií. Posléze jsem začala pracovat v psychologické ambulaci, kde jsem se věnovala především psychoterapii. Můj terapeutický přístup vychází především z daseinsanalytické psychoterapie.

Daseinsanalytická psychoterapie je založená na vztahu klienta s terapeutem, který se zde nazývá setkáním. Daseinsanalytický terapeut není expert, je průvodcem klienta na jeho cestě k větší autenticitě, k jeho sebenaplnění. Cílem terapie je pochopení a nalezení svých možností, a tím plného naplnění vlastního autentického bytí.

Zaměřuji se na individuální psychoterapii dospělých a můžete se na mě obrátit s těmito tématy: problémy v mezilidských vztazích, psychické problémy: deprese, úzkosti, fobie, krize, náročné životní situace, problémy s vnímáním sama sebe, sebehodnotou, sebepřijetím, integrace náročných psychedelických zážitků, osobní rozvoj.

Odborné vzdělání

Akademické vzdělání

 • 2009 Funkční specializace v systematické psychoterapii
 • 2007Atestace z klinické psychologie (registrovaný klinický psycholog)
 • 2006Státní rigorózní zkouška z oboru psychologie, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
 • 1999-2004Obor: jednooborová psychologie, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Kurzy a výcviky

 • 2021Kojenci a malé děti, Etienne Peirsman, kurz v kraniosakrální terapii
 • 2021 – Imunitní systém a práce s kmenovými buňkami, Etienne Peirsman, kurz v kraniosakrální terapii
 • 2021Umění žít, umění zemřít – Komala de Amorim, workshop založený na súfijských metodách konfrontujících člověka s tématy život, smrt
 • 2020-dosudVýcvik pro život – intenzivní sebezkušenostní výcvik využívající práci s tématy 7 energetických center, Komala de Amorim, Gregor Khushru Steinmaurer
 • 2008-2009Certifikovaný kurz Rorschachova metoda v klinické psychologii včetně posudkové, poradenské a supervizní činnosti
 • 2006-2007Základní kurz v Rorschachově metodě
  1999-2008Daseinsanalytický sebezkušenostní výcvik v psychoterapii. Vedoucí PhDr. Jiří Růžička Ph.D., počet; hodin: 570 (sebezkušenost), 380 (teorie), 150 (supervize)
 • 2002-2004Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků. Vedoucí: ak. mal. Kamila Ženatá.
 • 2003-2004Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii. Vedoucí PhDr. Jiří Růžička Ph.D.
 • 2000 – Daseinsanalytický výklad snů

Dosažené zkušenosti

Profesní zkušenosti

 • 2023-dosudPsychoterapeut, Psyon - Psychedelická klinika
 • 2015-dosudKlinický psycholog, psychoterapeut ve vlastní praxi
 • 2013-2016Klinický psycholog, psychoterapeut v TH klinice
 • 2006-2009Psycholog v Psychiatrické léčebně Bohnice
 • 2004-2006Psycholog v Psychiatrické léčebně Dobřany
 • 2003-2004Koterapeut ve večerní docházkové skupině
Napsat zprávu