Mgr.
Lucie Kubelíková

Terapeutka

Jsem klinická psycholožka a psychoterapeutka. V profesním, ale i osobním životě mě zajímá objevování vnitřního léčivého potenciálu, který nás vede na cestě k růstu a celistvosti. Práci s rozšířenými stavy vědomí vnímám jako cennou příležitost, jak se s touto silou v nás propojit.

Vystudovala jsem jednooborovu psychologii na Univerzitě Karlově. Poté jsem získala atestaci z klinické psychologie. Pracovala jsem v psychiatrické léčebně a psychoterapeutických centrech zaměřených na pomoc klientům s problematikou závislosti na alkoholu, s psychózou a s psychosomatickými obtížemi. V současné době provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi v rámci Centra Be Balanced v Liboci. Jsem terapeutkou sítě Diabasis.

Vždy mě zajímaly hlubinné směry v psychoterapii, věnovala jsem se studiu a sebezkušenosti v psychoanalytické psychoterapii a v současnosti jsem frekventantkou výcviku v analytické jungovské psychoterapii. Inspiraci nalézám v přírodě, vztazích s dětmi, s rodinou a přáteli, tanci, zpěvu a meditaci.

Odborné vzdělání

Akademické vzdělání

 • 1998-2004 FFUK Katedra psychologie (jednooborové magisterské studium)
 • 2005-2007 IPVZ (atestace z klinické psychologie)

 

Kurzy a výcviky

 • 2022 roční program zaměřený na práci s rozšířenými stavy vědomí
 • 2016-současnost výcvik v analytické psychoterapii ČSAP
 • 2004-2017 výcvik v psychoanalytické psychoterapii ČSPAP
 • 2004 kurz Telefonní krizové intervence, Remedium

Dosažené zkušenosti

Profesní zkušenosti

 • 2021-dosudterapeut sítě Diabasis; mimořádné stavy vědomí, psychospirituální krize
 • 2016-dosud – soukromá psychoterapeutická praxe; individuální psychoterapie
 • 2016-2019Centrum komplexní péče (Dobřichovice, Roseta, Sámova); individuální psychoterapie, komplexní psychosomatická vyšetřeni
 • 2008-2010Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov; stacionář pro klienty s psychotickým onemocněním, individuální, skupinová psychoterapie, trénink kognitivních funkcí a kurzy zdravého životního stylu
 • 2005-2008PL Dobřany; diagnostika, psychoterapie skupinová i individuální, především s klienty s problematikou závislosti na alkoholu a patologického hráčství
Jak pracuji

„Při práci s klienty vycházím z předpokladu, že každý v sobě máme vnitřní sílu, která nás vede k růstu, autenticitě a celistvosti.“

Specializuji se na hlubinnou jungovsky orientovanou terapii. Na tomto směru mě zaujal důraz na vývoj člověka jako celoživotní proces stávání se tím, kým doopravdy jsme.

Při práci s klienty vycházím z předpokladu, že každý v sobě máme vnitřní sílu, která nás vede k růstu, autenticitě a celistvosti

V terapeutické práci počítám s tím, že naše vnímání a prožívání ovlivňují důležité zkušenosti z minulosti, které nemusí být vědomé. Techniky, jako je aktivní imaginace, analýza snů, Sandspiel, práce s obrazy, kartami a jiným symbolickým materiálem, nám umožňují navazovat kontakt s hlubšími a nevědomými obsahy naší psychiky.
Napsat zprávu