Skip to content

MUDr. Vít Knop

kdo jsem

Aktuálně pracuji jako psychiatr v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ), kde se zabývám léčbou klientů s úzkostně-depresivními obtížemi a psychotickými poruchami. Participuji zde na výzkumu klinického využití psychedelických substancí v rámci léčby duševních onemocnění. 

Po absolvování 3. lékařské fakulty (2014), jsem několik let pracoval v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, kde jsem převážně působil na oddělení pro léčbu závislostí. Další klinické zkušenosti jsem následně nasbíral na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice, kde jsem krom jiného léčil klienty trpící poruchou příjmu potravy. 

Od 2017 pracuji jako ambulantní psychiatr na TH klinice s.r.o.  Mám zkušenosti se změněnými stavy vědomí navozené substancemi, ale i jinými způsoby (Holotropní a Maitri dýchání). Jsem zařazen do psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalitě, avšak je pro mě důležitá velká otevřenost jiným terapeutickým více méně alternativním přístupům. 

V rámci poskytované péče se zaměřuji na dospělou ale i adolescentní klientelu, které nabízím krátkodobé i dlouhodobé psychoterapeutické konzultace. Těší mě kontakt dvou lidských bytostí, ve kterém můžeme společně porozumět obtížím – aktuálně tíživé životní situace, dlouhodobé osobní těžkosti, vztahové problémy. V neposlední řadě nabízím svojí pomoci lidem, kteří si prostě chtějí jen více rozumět. V terapeutické práci se opírám převážně o Gestalt přístup, zaměřený na prožívání klienta, porozumění emocím, mysli a řeči těla. Svoji práci rád obohacuji o nové metody a přístupy. 

Vzdělání a práce:

2008-2014 Všeobecné lékařství 3. LF Univerzita Karlova Praha

9/2014 – 1/2016 Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
Oddělení: Příjmové oddělení, oddělení pro léčbu závislostí 

2/2016 – 2/2018 Psychiatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice, 1. LF
Oddělení: Příjmové oddělení, Poruchy příjmu potravy, gerontopsychiatrie 

3/2018 – dosud Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ)
Oddělení: KBT stacionář, oddělní pro léčbu psychotických a afektivních poruch

02/2017 – dosud Psychiatrické oddělení nemocnice Tábor
– externí pracovník

02/2017 – dosud TH Klinika s.r.o.  Praha
– ambulantní psychiatrická péče

05/2015 – 3/2017 Protialkoholní záchytná stanice
–  externí pracovník

Kurzy a výcviky

2015 – dosud Psychoterapeutický výcvik – Gestalt (Gestalt studia, Praha) 

10/2016 Praktická hypnóza (Prof. Kratochvíl)

2/2017 Kurz `Časová osa, úvod do rodinné psychoterapie (MUDr. Chvála, Mgr. Trapková)

11/2016 Kurz – Bach flower remedy – (Mgr. Samková)

2016-2018 Astro-psychologický výcvik se zaměřením na Jungianskou    symboliku (PhDr. Adamová)

5/2018 Kurz Průvodce psychedelické zkušenosti (Mgr. Vančura, MUDr MUDr. Kudrle, Mgr. Odstrčil)

1-5/2018 Kurz – Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika (Mgr. Telerovský)

5/2019 Kurz – Psychoterapie psychóz (Mgr. Navrátilová)

10/2019 Kurz – Základy biosyntézy (PhDr. Janečková PhD)