Skip to content

MUDr. Tomáš Páleníček, PhD

MUDr. Tomáš Paleníček, PhD. započal svou kariéru v roce 2001 na bývalém Pražském psychiatrickém centru v předklinickém výzkumu se zaměřením na neurobiologii psychedelik, jako je LSD, psilocin, meskalin, 2C-B a MDMA a na neurobiologii psychóz v animálních modelech. Zároveň byl vyškolen v klinické psychiatrii a v klinické elektroencefalografii (EEG) a začal přispívat ke klinickému výzkumu s ketaminem. Během poslední dekády byl a je hlavním výzkumníkem prvních projektů v České republice, zaměřených na studium akutních účinků konopí a psilocybinu u zdravých dobrovolníků, a podílel se na studiích s ketaminem u depresivních pacientů. Jeho odbornost v oblasti výzkumu spočívá hlavně v tzv. behaviorální farmakologii, v elektrofyziologii a následnými analýzami mozkové aktivity. V současné době je vedoucím týmu mladých vědců z Národního ústavu duševního zdraví v České republice, kteří zkoumají neurobiologii toho, jak psychedelika, kanabinoidy a další psychoaktivní látky ovlivňují aktivitu mozku, emocionalitu, kognitivní funkce a hudbu a to od buněčných kultur až po experimenty na lidech. Aktuálně jako hlavní zkoušející aktuálně řeší několik projektů, které mají za cíl zhodnotit terapeutický potenciál psychedelik psilocybinu, ketaminu a MDMA v České Republice. Jeho výzkumy získaly již několik mezinárodních ocenění, výsledky výzkumů pak prezentoval na řadě významných mezinárodních přednáškách.