Skip to content

MGR. ET MGR. STANISLAV MILOTINSKÝ

Vzdělání
 • Jednooborová bakalářská psychologie 2010–2013 -Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
 • New Mexico State University, USA 2013–2014 -dvousemestrální studijní výměnný pobyt
 • Magisterská psychologie 2013–2016 m- Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
 • Psychoterapeutická studia 2013–2017 – Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
 • Doktorské studium 2019-současnost – Masarykova Univerzita, Studium psychoterapeutického procesu u non mresponderů v MDMA asistované psychoterapii pro PTSD
Kurzy a výcviky
 • Motivační rozhovory 2010 – 25 hodinový základní kurz
 • Zvládání konfliktních situací (MUNI) 2011-8 hodinový kurz zaměřený na zvládání konfliktních situací
 • Přístup zaměřený na člověka (Český institut PCA) 2015–2019 -psychoterapeutický výcvik schválený pro zdravotnictví
 • Kurz facilitování psychedelické zkušenosti (CZEPS) 2017 2 denní kurz vedený M. Vančurou, P. Odstrčilem, S. Kudrlem
 • Kurz Rorschachovy metody (A. Polák) 2017–2019
 • Psycholog ve zdravotnictví 2017
 • Specializační vzdělávání v klinické psychologii 2017-dosud, Předatestační příprava, IPVZ
 • Tematický apercepční test (P. Goldmann) 2018-2019, Kurz práce s testem
 • Certificate in Psychedelic-Assisted Therapies and Research 2018 -180 hodinový legální výcvik v psychedeliky asistované psychoterapii, California Institute of Integral Studies, San Francisko, USA
 • Výcvik v MDMA asistované psychoterapii pro PTSD (MAPS) 2018 – dosud
 • Wechslerovy inteligenční škály (Institut klinické psychologie) 2019-dosud, Certifikovaný kurz
Profesní zkušenosti
 • Dobrovolník v psychiatrické klinice PK FN Brno 2012–2013
  Mgr. et Mgr. Stanislav Milotinský
 • Diplomová práce a psychedelický výzkum v NÚDZ 2014–2016, vliv psilocybinu na evokovaný potenciál mismatch negativity v serotonergním modelu schizofrenie, spolupráce na psychedelickém výzkumu včetně účasti na intoxikaci
 • Garant harm reduction sekce České psychedelické společnosti 2015-2017
 • PsyCare – psychedelická harm reduction 2016 — současnost, iniciátor vzniku české psycare, účast v harm reduction terénním teamu na festivalech
 • Soukromá terapeutická praxe 2017 — současnost
 • Psycholog Psychiatrická nemocnice Bohnice (PNB) 2017 — současnost -Akutní příjmové uzavřené a otevřené oddělení; psychoterapeutické oddělení, následná péče, denní stacionář
 • Centrum krizové intervence PNB 2018 — současnost -noční či víkendové směny
 • Denní stacionář pro lidi s dg. poruchy osobnosti v PNB 2018 — současnost
  – denní stacionář pro lidi s dg. emočně nestabilní poruchy osobnosti vedenou stylem Dialektické behaviorální terapie
 • Klinické hodnocení MDMA asistované psychoterapie pro PTSD 2020 -člen terapeutického týmu
Relevantní zkušenosti

 

 • Český skaut 2005 — současnost, člen od r.1997, vůdce družiny 2005-2010, člen vedení tábora 2006-2015
 • Pravidelná meditační praxe 2013
 • Acceptance and Commitment Therapy 2014, extenzivní zájem a samostudium této modality
 • Iniciátor vzniku projektů, iniciátor vzniku CZEPS, Psycare, či spoluzakladatel denního stacionáře pro lidi s dg. poruchy osobnosti v PNB,
  nebo Psychedelické kliniky Psyon
 • Přednášení na konferencích a workshopy 2015 — současnost, XXX Česko – Slovenská psychoterapeutická konference, Racionální drogová regulace, Konference štěstí České asociace studentů psychologie, Jihočeská adiktologická konference, atp.
 • Svatojakubská pouť do Santiaga de Compostela 2016, 800 km pěšky během 30 dní bez dalších společníků
 • Dialektická behaviorální terapie (DBT) 2018 — současnost, extenzivní samostudium DBT a její supervidovaná aplikace v rámci denního stacionáře pro lidi s poruchou osobnosti
Jazyky
 • Angličtina C1
 • Němčina A1