Skip to content

Mgr. Klára Dudková, MSc.

kdo jsem

Má práce s klientem se zaměřuje na propojení těla (tzv. bodypsychoterapie) a duše. Působím ve soukromé praxi v Praze a na Psychosomatické Klinice (www.psychosomatika.cz), kde se věnuji klientům v pobytovém stacionáři. Koučuji v Gestalt modalitě individuálně nebo skupinově. Příležitostně vedu skupinovou práci v kombinaci edukace a sebezkušenost či pouze bioenergetická cvičení pro skupiny nebo skupiny na stacionáři. Tento rok jsme s kolegy vytvořili ojedinělý program teambuildingů založený na spolupráci, relaxaci a seberozvoji pro komerční subjekty (lesní terapie, dramaterapie a bodypsychoterapie). Jsem dobrovolníkem týmu PsyCare, který je veden organizací CZEPS. (http://psycare.cz

Absolvovala jsem 5letý psychoterapeutický výcvik Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo u Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo (www.capzt.cz)  a 2 letý koučovací výcvik v modalitě Gestalt (www.gestaltessence.cz) Mám pracovní zkušenosti z komerční sféry, kde jsem pracovala v oblasti lidských zdrojů (HR, vzdělávání dospělých). Interně jsem školila a absolvovala jsem roční výcvikový modul Train the Trainer akreditovaný CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development).  

Dlouhodobě se věnuji svému osobnímu rozvoji nejen denně díky se svým dětem, ale zejména v práci ze změněnými stavy vědomí (např. Maitri dýchání, www.maitri-dychani.cz). Zajímám se o integraci takových zážitků a jejich vliv na osobní růst.

Baví mne žít život – uvědomovat si, jak se měním a jak tím ovlivňuji svět okolo sebe, vnímám plně propojení přírody, lidské duše, ducha a těla. 

Mám dva úžasné syny, ráda cestuji a objevuji.

Členství:

co nabízím

Poskytuji zejména individuální psychoterapeutické konzultace dospělým. Ve své práci propojuji tělo, mysl, duši a ducha, techniky pro zvědomování emocí, pocitů a potřeb v lidském těle. Využívám znalostí z bioenergetiky, biosyntézy, kumnye jogy, gestalt a vlastní sebezkušenosti. Pracuji také s také imaginací, meditací a externalizací pomocí různých předmětů (kameny, mušle apod.) Do mé nabídky patří též (Gestalt) koučink, poradenství, facilitace či školení.  V neposlední řadě nabízím integrace psychedelických zážitků (resp. holotropních). Jako asistent se účastním Maitri dýchání a umím jej zorganizovat pro jednotlivce i skupiny.

doplňující informace

Je možná dlouhodobá práce, nebo i jen krizová intervence.

Motto: „Ke změně dojde, jakmile se člověk stane tím, kým je, a ne když se snaží stát tím, čím není.“       

  A.Beisser, 1970

platební informace

900 – 1000 Kč / 50 minut konzultace

kontakt

klarapd@gmail.com  

tel. 608 731765

  • absolvent 4,5 letého psychoterapeutického výcviku zaměřeného na tělo  (bodypsychoterapie) u asociace ČAPZT (Česká asociace psychoterapie zaměřené na tělo, www.capzt.cz
  • certifikovaný Gestalt kouč (www.gestaltessence.cz) 
  • 8 letá pracovní zkušenost v komerční sféře, převážně rychloobrátkový
  • (segment FMCG), intenzivní práce s lidmi (HR) a také z neziskového sektoru
  • zajímám se o rozvoj lidí a jejich potenciálu, komunikaci, výchovu dětí a také cestování a poznávání kultur, vracím se víc a víc do přírody

Vzdělání a kvalifikace

1998 – 2002 University of New York – obor EU a  mezinárodní vztahy – bachelor degree (BA)

2003 – 2004 University of Louisville – obor HR Education – master degree (MSc.)

2006 – 2008 Univerzita Jana Amose Komenského –  magisterské studium, obor Andragogika (řízení lidských zdrojů) (Mgr.)

2008 – 2009: CIPD (Chartered Institute of Personnel & Development), UK, Certificate in Training Practice

2010 – 2012: Institut pro gestalt koučink Gestalt Essence (Gestalt Esence, Creative Gestalt), certifikovaný Gestalt kouč

2012 – 2017: Česká Asociace pro Psychoterapii zaměřenou na tělo – psychoterapeutický výcvik (www.capzt.cz

od 2016: Sebezkušenostní program se zaměřením na osobní růst (https://kayumari.cz/stargate/)

Kurzy a semináře

2015 Workshop Biosyntézy (Liane Zink, Sao Paolo, Brazílie)

2016 Škola Stargate I.

2017 Kurz psychedelického sittera (Mgr. Vančura, MUDr. Kudrle, Mgr. Odstrčil)

Setkání s Biosyntézou (24hodin, ČIB)

Biosyntetická přípravka (39hodin, ČIB)

Úvod do neuropsychoterapie (ČAP)

2018 Akreditovaný kurz Základní Krizová Intervence v kontextu sociálních služeb( 56 hodin, Remedium Praha)

Psychoterapeutické minimum (112hodin, Český Institut Biosyntézy – ČIB)

Kurz neuropsychoterapie II. (ČAP)

Workshop PBSP se Sally Potter (17hodin, Česká asociace PBSP)

2019 Biodynamické masáže – úvodní kurz

Spirituální aspekty v psychoterapii (CKP Dobřichovice)