Skip to content

Mgr. Jana adámková

kdo jsem

Vystudovala jsem psychologii na Univerzitě Karlově, kde nyní pokračuji v doktorském studiu. Od roku 2015 pracuji jako psycholog ve zdravotnictví, nyní v ambulanci klinické psychologie a také ve vlastní praxi, kde se věnuji převážně psychoterapii.

Absolvovala jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik v psychoterapii zaměřené na klienta (rogeriánský přístup) v PCA institutu v Brně (www.pcabrno.cz) a dále pak nástavbový kurz v  terapii hrou pro děti dle přístupu zaměřeného na člověka a nástavbu pro PCA supervizory. V současné době jsem ve výcviku v Pesso Boyden psychomotorické psychoterapii (www.pbsp.cz). Absolvovala jsem několik modulů ve výcviku ve facilitaci holotropního dýchání, v roce 2021 vstupuji do výcviku Grof Legacy Training se zaměřením facilitaci holotropních stavů vědomí (groflegacytraining.cz).

Jsem členkou České psychedelické společnosti, kde jsem předně zapojena do projektu PsyCare (www.psycare.cz), ve kterém pomáháme klientům dobře projít náročnou psychedelickou zkušeností. Dále jsem vázána etickým kodexem České asociace pro psychoterapii (www.czap.cz).