Skip to content

Mgr. Eva Kozáková

kdo jsem

Od roku 2015 pracuji jako psycholožka a neurovědkyně v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ), kde se věnuji individuální terapii u pacientů nejčastěji s depresivními a úzkostnými obtížemi. V NÚDZ se také zabývám výzkumem u schizofrenie a v oblasti psychedelik, kde zkoumám souvislost mezi subjektivním prožíváním a aktivitou mozku. Na Filozofické fakultě UK v Praze dokončuji doktorát v klinické psychologii. Jsem frekventantkou psychoterapeutického směru Gestalt-dialog (2016-2020). V práci a terapii mě fascinuje rozmanitost prožívání a toho, jak si konstruujeme vnímání světa a sebe sama a jak toto prožívání můžeme měnit a obohacovat. Ve volnu se ráda věnuji různým tvůrčím aktivitám, například improvizačnímu divadlu, na kterém mě baví hravost a hledání různých možností sebevyjadření. Jsem členkou České psychedelické společnosti. 

Zaměřuji se na individuální psychoterapii s dospělými a dospívajícími, zejména v oblastech jako jsou deprese, úzkosti, zvládání náročných životních situací, pocity méněcennosti, apod. Základ mého přístupu čerpá z psychoterapeutického směru Gestalt. Na něm se mi líbí důraz na proces a změnu, otevřenost ke zkušenosti, propojení emocionální, tělesné a racionální roviny prožívání. Ráda se inspiruji také přístupy a technikami z jiných směrů – například kognitivně-behaviorální terapií a jejím zaměřením na konkrétní kroky pro dosažení změny. Část své individuální terapie jsem prožila na psychoanalytickém lůžku a i pro tento přístup mám sympatie.