Skip to content
Mgr. et Mgr. Stanislav Milotinský

stanislav.milotinsky@psyon.cz

 

Mgr. et Mgr. Stanislav Milotinský

kdo jsem

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii a Psychoterapeutická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně (MUNI). Rok jsem strávil na New Mexico State University v USA. 

Mezi mé profesní zájmy patří všímavost (mindfulness), kterou při své práci uplatňuji a sám také praktikuji na pravidelné bázi. Můj zájem o psychedelika mě vedl k iniciaci vzniku organizací Česká psychedelická společnost, nebo PsyCare – psychedelická první pomoc. V roce 2018 jsem ukončil jediný veřejný legální výcvik v psychedeliky asistované psychoterapii na California Institute of Integral Studies, USA. V roce 2019 pak 5-letý výcvik Person Centered Approach (rogeriánský), letos završím trénink v MDMA asistované psychoterapii pro MDMA.

Jsem v předatestační přípravě v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde se zaměřuji na péči o lidi s emočně nestabilní poruchou. Zároveň jsem studentem Ph.D programu na MUNI, kde se zabývám MDMA asistovanou psychoterapií. Aktuálně mám za sebou přes 5 000 hodin  individuální a 1000 hodin skupinové  přímé psychoterapeutické  práce. Také jsem pod pravidelnou supervizí i intervizí.

Ve volném čase mám rád venkovní horolezení, putování s batohem, spaní v přírodě a různorodé tvoření.

co nabízím

Nabízím krátkodobou i dlouhodobou práci s klienty, kteří jsou motivovaní a chtějí na sobě něco změnit. Věřím, že každý z nás má v sobě vnitřní moudrost a léčivou sílu, která nás v životě může vést.

Základními pilíři mého přístupu jsou přijímání klientů takových, jací jsou, respektování jejich jedinečnosti, společné bytí sám sebou v přítomném okamžiku a všímavost. V rámci psychoterapeutických konzultací klienty nesměřuji, nýbrž jim dopomáhám, aby oni sami byly svým rádcem. Za jádro duševních obtíží, s odhlédnutím od genetické predispozice, považuji zvnitřnělé zákazy a již nevyhovující obranné strategie minulosti. Ty s klientem společně objevujeme a umožňujeme mu tak svobodnější a šťastnější žití.

S klienty mě kromě klasické terapie baví integrace psychedelické zkušenosti, práce s imaginací, praktikování všímavosti, nebo prvky Dialektické behaviorální terapie vhodné pro lidi s emočně nestabilní poruchou osobnosti.

Vzdělání

2010 – 2013 Jednooborová bakalářská psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

2013 – 2014 dvousemestrální studijní výměnný pobyt, New Mexico State University, USA 

2013 – 2016 Magisterská psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

2013 – 2017 Psychoterapeutická studia, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

2019 – současnost Doktorské studium, Masarykova Univerzita, Studium psychoterapeutického procesu u non mresponderů v MDMA asistované psychoterapii pro PTSD

Kurzy a výcviky

2010 Motivační rozhovory, 25 hodinový základní kurz

2011 Zvládání konfliktních situací (MUNI), 8 hodinový kurz zaměřený na zvládání konfliktních situací

2015 – 2019 Přístup zaměřený na člověka (Český institut PCA), psychoterapeutický výcvik schválený pro zdravotnictví

2017 Kurz facilitování psychedelické zkušenosti (CZEPS), 2 denní kurz vedený M. Vančurou, P. Odstrčilem, S. Kudrlem

2017 – 2019 Kurz Rorschachovy metody (A. Polák) 

2017 Psycholog ve zdravotnictví 

2017 – dosud Specializační vzdělávání v klinické psychologii, Předatestační příprava, IPVZ

2018 – 2019 Tematický apercepční test (P. Goldmann), Kurz práce s testem

2018 Certificate in Psychedelic-Assisted Therapies and Research, 180 hodinový legální výcvik v psychedeliky asistované psychoterapii, California Institute of Integral Studies, San Francisko, USA

2018 – dosud Výcvik v MDMA asistované psychoterapii pro PTSD (MAPS) 

2019 – dosud Wechslerovy inteligenční škály (Institut klinické psychologie), Certifikovaný kurz

Profesní zkušenosti

2012 – 2013 Dobrovolník v psychiatrické klinice PK FN Brno

2014 – 2016 Diplomová práce a psychedelický výzkum v NÚDZ 2014–2016, vliv psilocybinu na evokovaný potenciál mismatch negativity v serotonergním modelu schizofrenie, spolupráce na psychedelickém výzkumu včetně účasti na intoxikaci

2015 – 2017 Garant harm reduction sekce České psychedelické společnosti 

2016 — současnost PsyCare, psychedelická harm reduction, iniciátor vzniku české psycare, účast v harm reduction terénním teamu na festivalech

2017 — současnost Soukromá terapeutická praxe 

2017 — současnost Psycholog Psychiatrická nemocnice Bohnice (PNB), akutní příjmové uzavřené a otevřené oddělení; psychoterapeutické oddělení, následná péče, denní stacionář

2018 — současnost Centrum krizové intervence, noční či víkendové směny

2018 — současnost Denní stacionář pro lidi s dg. poruchy osobnosti v PNB, denní stacionář pro lidi s dg. emočně nestabilní poruchy osobnosti vedenou stylem Dialektické behaviorální terapie

2020 Klinické hodnocení MDMA asistované psychoterapie pro PTSD 2020, člen terapeutického týmu 

Relevantní zkušenosti

2005 — současnost Český skaut, člen od r. 1997, vůdce družiny 2005-2010, s přestávkami člen vedení tábora 2006-2015

2014 Pravidelná meditační praxe 

2014 Acceptance and Commitment Therapy, extenzivní zájem a samostudium této modality

2015, 2016, 2019 Iniciátor vzniku projektů, iniciátor vzniku CZEPS, Psycare, či spoluzakladatel denního stacionáře pro lidi s dg. poruchy osobnosti v PNB, nebo Psychedelické kliniky Psyon

2015 — současnost Přednášení na konferencích a workshopy, XXX Česko – Slovenská psychoterapeutická konference, Racionální drogová regulace, Konference štěstí České asociace studentů psychologie, Jihočeská adiktologická konference, atp.

2016 Svatojakubská pouť do Santiaga de Compostela, 800 km pěšky během 30 dní bez dalších společníků

2018 — současnost Dialektická behaviorální terapie (DBT), extenzivní samostudium DBT a aplikace v rámci denního stacionáře pro lidi s poruchou osobnosti

Jazyky

Angličtina C1

Němčina A