Skip to content

 
 KONTAKT
  anna.rihova@psyon.cz

Mgr. Anna Říhová

kdo jsem

Vystudovala jsem psychologii na FF UK, od roku 2012 pracuji jako psycholožka ve zdravotnictví na oddělení pro léčbu psychotických poruch v DPS Ondřejov. Absolvovala jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (IVGT) a systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii. Jsem členkou České psychedelické společnosti, kde se věnuji projektu PsyCare, který pomáhá klientům zvládnout náročnou psychedelickou zkušenost. Zajímám se o rozšířené stavy vědomí, psychospirituální rozvoj a psychedeliky-asistovanou psychoterapii. Ve volném čase se ráda vzdělávám, věnuji tvoření všeho druhu a ráda pečuji o své blízké vztahy. 

 Témata, se kterými mohu pomoci:

  • Náročné životní situace a podpora v nich
  • Vztahová témata a krize v partnerských vztazích
  • Úzkostné a depresivní prožívání
  • Psychospirituální krize a psychospirituální provázení
  • Integrace náročných psychedelických zážitků
  • Osobnostní růst

V sezeních využívám metod Gestalt terapie, která usiluje o harmonii mysli, emocí a těla. Zaměřuje se především na prožívání, na uvědomování si přítomného okamžiku a bytí v autentickém kontaktu. Pro taková setkání je důležitý pocit bezpečí, možnosti se vyjádřit a získat novou zkušenost. V terapii nabízím i možnost práce s imaginacemi a prvky arteterapie. Při své terapeutické práci nepoužívám psychedelické látky. 

 

Vzdělání:   

2006 – 2012 Univerzita Karlova

Filozofická fakulta, jednooborová psychologie, magisterské studium

Projekt „Partnerské vztahy u osob se schizofrenním onemocněním“ 

udělen výzkumný grant pro rok 2012, vnitřní granty FF UK

2010 – 2011 Universidad de Granada, Španělsko

dvousemestrální výjezd v rámci programu Erasmus, Facultad de Psicología

2013 – Klinický psycholog, předatestační příprava, IPVZ

2012 Psycholog ve zdravotnictví, kurz celoživotního vzdělávání, akreditace MŠMT

Výcviky:

2013 – 2018 Institut pro výcvik v Gestalt terapii, o. p. s. (IVGT), pětiletý systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, akreditováno Českou asociací pro psychoterapii (ČAP), Evropskou asociací pro psychoterapii (EAP) a Evropskou asociací pro Gestalt terapii  (EAGT)

2012 – 2013 Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii, vedoucí skupiny:
PhDr. Mariana Štefánčíková PhD.

Zaměstnání:

2012- DPS Ondřejov s.r.o, oddělení pro léčbu psychóz, psycholog ve zdravotnictví, psychoterapeut, trenér kognitivních funkcí (metakognitivní trénink – Moritz)

2012 – 2013 Educasoft, vzdělávací hra pro maturanty a uchazeče na VŠ, editor oddílu psychologie, koordinační a administrativní činnost projektu

2011 – 2013 SFFservis, koordinátor přípravných kurzů na psychologii, lektor

2011 – 2014 Kampomaturitě.cz, vzdělávací agentura Amos, lektor přípravných kurzů na psychologii

2009 Česká asociace pro psychické zdraví 

Spolupráce na přípravě projektu „Škola seznamování“ , koordinátor projektu

2008  – 2012 Prospe o.s. , lektor primárních prevencí na ZŠ 

20082009 Terapeutická komunita Mýto 

pracovní terapeut, externí spolupráce

2007 – 2008   Česká asociace pro psychické zdraví projekt „Cesty z labyrintu duševní nemoci“ v rámci programu Transition Facility 2005, NROS, pomocný koordinátor projektu 

Kurzy, výcviky, stáže:

2019         Škola Stargate (Meenakshi M.Kramvik, Joyti, Kayumari, z.s.)

2019         Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina I. (ATC Praha, 80 hod.)

2018 Průvodce psychedelickou zkušeností  v kontextu výzkumu a harm reduction (Mgr. Michael Vančura, MUDr. Stanislav Kudrle, Mgr. Petr Odstrčil) 

2014 – 2016 Rorschach, dvouletý základní kurz, PhDr. Ženatý, Mgr. Macák, IKP

2009 – 2010 Kurz kresby stromu, Kurz kresby postavy, Lűscherův barvový test, Hand test 

PhDr. Zdeněk Altman, kurz projektivních testů

2010/2012 Kurz Umělcova cesta, osobnostně rozvojový kurz, Mgr. Jan Vávra

2008 Posilování pozitivních životních hodnot a postojů, sebezkušenostní výcvik v primární prevenci, KPPP

Cizí jazyky: 

  • Anglický jazyk – aktivně, pokročilý (FCE C – 2005)
  • Španělský jazyk – aktivně, pokročilý (mezinárodní úroveň B2)