Reportáž o psychedelické klinice Psyon | Český rozhlas, 17. 2. 2020

Krátká reporáž o Psyonu a budoucnosti psychedeliky asistované psychoterapii s jednatelem Mgr. et Mgr. Stanislavem Milotinským, primářem adiktologie MUDr. Petrem Popovem, MHA a ing. Petrem Novákem z Inspektorátu omamných a psychotropních látek MZČR.

Záznam reportáže v čase 7h 22min 55s