Psyon je členem České Asociace pro Psychoterapii (ČAP)
Novinky

Psyon je členem České Asociace pro Psychoterapii (ČAP)

Sdílet článek:
Psyon je členem České Asociace pro Psychoterapii (ČAP)
13. 11. 2023

Psyon je členem České Asociace pro Psychoterapii (ČAP)

Autor: Zuzana Musilová
Máme velkou radost, že je klinika Psyon od listopadu členem České Asociace pro Psychoterapii (ČAP). Jsme rádi, že může být součástí této odborné společnosti – sdružení psychoterapeutů, kteří sdílejí stejné hodnoty jako my. Pro Psyon je to velký krok i proto, že kvůli našemu zaměření na psychedeliky asistovanou terapii (PAP) jsme byli mnohdy vnímáni jako alternativa. Být akceptovaní výborem ČAP jako člen je pro nás signál, že téma psychedeliky asistované terapie je uznávané. 

Více o ČAP:

Česká asociace pro psychoterapii (ČAP) je společnost zodpovědných psychoterapeutek a psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

ČAP vznikla v roce 2001 za účelem prosazení psychoterapie jako samostatné profese v duchu Štrasburské deklarace. V průběhu let své činnosti ČAP zahájila spolupráci s Evropskou asociací pro psychoterapii (EAP), během které vznikla česká kvalifikační kritéria pro profesi psychoterapeuta. Od roku 2020 se ČAP stala Národní akreditační organizací pro ČR. Zástupci ČAP pravidelně vystupují v médiích a přispívají k odborné diskuzi o právním postavení psychoterapie v ČR.

Členky a členové ČAP jsou kvalifikovanými psychoterapeuty (nebo psychoterapeuty ve výcviku) – jejich vzdělání, odborná kvalifikace a erudice byla ověřena a je pravidelně – každé 3 roky – aktualizována. Ochrana klientů je jedním z pilířů naší asociace. Práce členů ČAP a její soulad s Etickým kodexem spadá v případě stížností pod přezkoumání etického panelu.

Sdílet článek:
Napsat zprávu