Novinky.cz – Psycholožka Michaela Plevková o poruchách příjmu potravy

Jídlo je pro lidské tělo nezbytné palivo, může být lékem i potěšením. Když však člověka převládne touha jídlo kontrolovat a stane se prostředkem k dosažení jiných potřeb než nasycení, vzniká nezdravý vztah k jídlu a začarovaný kruh poruchy příjmu potravy. Psycholožka Psyonu Michaela Plevková v článku na Novinky.cz mluvila o poruchách příjmu potravy a možnostech léčby ketaminem asistovanou terapií. Zazní v něm mimo jiné: 

„Stejně jako u anorexie nebo bulimie je i u těchto poruch příjmu potravy jednou z hlavních příčin narušené sebepojetí, nedůvěra v sebe sama či nutnost mít vše pod kontrolou,“ vysvětluje spolupracující psycholožka psychedelické kliniky Psyon Michaela Plevková.

Nový potenciál v léčbě poruch příjmu potravy může mít podle nových zjištění a zkušeností odborníků také léčba takzvanou ketaminem asistovanou terapií. Ta pomáhá při léčbě dalších duševních poruch úzkostného a depresivního spektra.

„Výhodou ketaminem asistované psychoterapie je především to, že při léčbě některých druhů duševních onemocnění pacient získá náhled na nefunkční či běžnou terapií nedostupné vzorce chování a emoce, případně na svou životní situaci. Farmakologický účinek ketaminu zmírní depresivní nebo úzkostné stavy, díky čemuž může dojít ke zmírnění symptomů a adaptivnějšímu chování,“ vysvětluje Plevková a jako příklad uvádí osobu topící se v bludných myšlenkách, která je přesvědčena o tom, že musí zhubnout, nesmí pořádně nic jíst.

Přečíst celý článek >>