Skip to content

Mgr. Vojtěch Viktorin

kdo jsem

Jsem absolventem jednooborové psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V současné době pokračuji postgraduálním studiem neurověd na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabývám převážně výzkumem depresivních stavů. Pracuji v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech a jsem součástí týmu zabývajícího se výzkumem psychedelik a psychedeliky asistovanou psychoterapií. V roce 2016 jsme s kolegou a dobrým přítelem Mgr. et Mgr. Stanislavem Milotinským založili službu PsyCare, která v České republice pomáhá lidem zvládnout obtížné psychedelické zkušenosti.

Jsem zařazen do předatestační přípravy klinické psychologie. Věnuji se psychodiagnostice, individuální i skupinové psychoterapii a edukaci pacientů.

Absolvoval jsem výcvik v kompletní krizové intervenci, vzdělávám se v jungovsky orientované analytické psychoterapii (akreditován ČPS) a MDMA-asistované psychoterapii.

Pracuji v rámci psychoterapeutických konzultací individuálně s dospělými a adolescenty ve směru jungovsky orientované analytické psychologie. Jedná se o přístup spadající do hlubinné psychologie. To znamená, že kromě rozhovoru o Vašich vztazích, radostech i starostech se můžeme zaměřit i na hlubší porozumění sobě sama v kontaktu se svými emocemi a s nevědomím (práce se sny, fantaziemi a jiným symbolickým materiálem). Jste pro mě vždy rovnocenným partnerem, odborníkem na svůj život a já se Vás pokusím provázet na Vaší životní cestě.

Profesní zkušenosti:

2019 – dosud Psycholog ve zdravotnictví v atestační přípravě (Národní ústav duševního zdraví)

2017 – dosud Výzkumný pracovník týmu MUDr. Tomáše Páleníčka, Ph.D. zaměřeného na výzkum efektu psychedelických látek pomocí neurozobrazovacích metod (Národní ústav duševního zdraví)

2017 – dosud Odborný garant projektu PsyCare (www.psycare.cz)

2017 – 2020 Garant harm-reduction sekce České psychedelické společnosti (CZEPS)

2014 – 2016 Asistent psychologa – výběrová řízení, rozvojové programy (Psychocentrum Zlín)

2014 – 2015 Osobní asistence u dětí s PAS (APLA Jižní Morava)

Členství v profesních organizacích:

2019 – dosud European behavioural pharmacology society

2018 – dosud Česká neuropsychofarmakologická společnost

2018 – dosud Česká společnost pro analytickou psychologii

2015 – dosud Česká psychedelická společnost

Profesní vzdělávání:

2020 Kurz Rorschachovy metody (Institut klinické psychologie)

2020 Training in Psilocybin for treatment resistant depression study (Compass Pathways)

2018 – dosud Psychoterapeutický výcvik v jungovsky orientované psychoterapii (ČSAP)

2018 – dosud MDMA-asistovaná psychoterapie pro post-traumatickou stresovou poruchu (MAPS)

2018 Psycholog ve zdravotnictví (PVŠPS)

2018 Odborná stáž EEG a epileptologie (Nemocnice na Bulovce)

2017 – dosud Ph.D. studium: Neurovědy (3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy)

2017 Výcvik v kompletní krizové intervenci (Déčko Liberec, z.s.)

2017 Kurz psychedelického sittera (Mgr. Vančura, MUDr. Kudrle, Mgr. Odstrčil)

2011 – 2017 Psychologie – jednooborová, Bc. a Mgr. (Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity)