Skip to content

Mgr. Barbora Šouláková

kdo jsem

Již čtvrtým rokem pracuji jako terapeutka centra Adicare a výzkumná pracovnice Národního ústavu duševního zdraví. Mým hlavním tématem jsou techniky a způsoby, kterými můžeme člověku napomoci k tomu, aby byl ve svém životě spokojený. Moje věděcká práce je postavena okolo dechových nebo mindfulness metod a jejich vlivu na lidský život. V nynější době pracuji jako hlavní řešitelka projektu, který využívá nových technologií pro přiblížení zkoumaných metod lidem, pro které je běžný trénink složitý. Prošla jsem různými terapeutickými výcviky. Mezi dlouhodobé patří Dasseinanalytický výcvik, stále probírající výcvik v Kognitivně behaviorální terapii a Schématerapii. K těm kratším patří mindfulness, focusing a metoda EFT (tapping). Mou práci nyní ovlivňují veškeré techniky, které mě samotné fungovaly a nadále je ve svém životě využívám. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii a výtvarné umění, které jsem měla možnost studovat ve skotském městě Glasgow. Samotnou terapii vnímám jako umění, a proto jsem ráda, když mohu terapeutický proces přizpůsobit individuálním potřebám každého člověka.

co nabízím

Během psychoterapeutických konzultací ráda kombinuji rozmanité metody práce s myšlenkami společně s imaginativními technikami. Při práci s myšlenkami využívám metody vycházející z kognitivně behaviorální terapie. S jejích pomocí lze dobře identifikovat vzorce chování a citového prožívání, které nám ztěžují život. Tyto vzorce následně zpracováváme pomocí technik Schématerapie (například práce s vnitřním kritikem, vnitřním zraněným dítětem), EFT (práce s tělem a zpracovávání minulosti), focusing (práce s tělesným prožíváním silných emocí) nebo mindfulness (práce se zaměřenou pozorností a meditačními technikami). Protože mám lidi upřímně ráda, klientům se zájmem naslouchám a přijímám je i s jejich životními příběhy. Vnímám, že už toto má samo o sobě terapeutickou hodnotu.

doplňující informace

Šouláková, B., Kasal, A., Butzer, B., & Winkler, P. (2019). Meta-Review on the Effectiveness of Classroom-Based Psychological Interventions Aimed at Improving Student Mental Health and Well-Being, and Preventing Mental Illness. The journal of primary prevention, 1-24. 

Francová, A., Šouláková, B., Procházková, L., & Fajnerová, I. (2019). DECHOVÝ TRÉNINK VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ NA P ODPORU RELAXAC E-PILOTNÍ STUDIE. Ceská a Slovenská Psychiatrie115(1).

platební informace

800 Kč / 50 minut konzultace, platba pouze hotově

kontakt