Psychoterapie

Věříme, že

I náročná zkušenost může člověka
obohatit a umožnit mu hlubší vhled
do světa i sebe samého.

Náš přístup k terapii je důsledně nedogmatický. Všichni naši terapeuti volí nejvhodnější přístupy dle individuálních potřeb klientů.

Máme uzavřené smlouvy se šesti veřejnými zdravotními pojišťovnami: VZP (111), ZP Škoda (209), VoZP (201), ČPZP (205), ZP MV ČR (211) a OZP (207).

01

Individuální psychoterapie

Nabízíme krátkodobou a střednědobou psychoterapii pro dospělé osoby z celého diagnostického okruhu. Naši psychoterapeuti pracují v různých terapeutických modalitách. Používáme širokou paletu směrů a přístupů s cílem efektivně pomoci při psychických, vztahových, či psychosomatických potížích, stejně tak i v osobnostním rozvoji. Věříme, že dobře specializovaná péče je klíč k efektivní léčbě, které šetří čas i zdroje klientů, ale i zdravotnického systému.

 • depresivní syndrom v rámci různých diagnóz F3x a F412
 • úzkostné spektrum (OCD, GAD/SF)
 • poruchy příjmu potravy (PPP)
 • Posttraumatická stresová porucha (PTSD)
 • zkušenosti s psychospirituální krizí
 • lidé s traumatem, s poruchou attachmentu
 • lidé s potřebou akutní i postupné integrace psychedelické zkušenost
 • jiné –  rádi přijmeme klienta, s jakýmikoli obtížemi 

Pokud trpíte některou z následujících potíží, doporučujeme vám obrátit se na specializovaná centra, protože řešení těchto obtíží vyžaduje ideálně specializovaný přístup v často k tomu uzpůsobeném multidisciplinárním týmu. 

 • lidé s PPP v závažné fázi se somatickými komplikacemi vyžadující řešení v multidisciplinárním týmu
 • lidé s diagnózami z okruhu F20, F22, F25 (laicky řečeno s lidmi s obtížemi ze schizofrenního okruhu kromě akutních psychóz) a F31
 • lidé, u kterých byla mánie s psychotickými příznaky
 • lidé, s těžkou poruchou osobnosti včetně aktuální závažné dekompenzace
 • lidé s aktuální závislostní problematika
Péči v rámci individuální psychoterapie mohou na pojišťovnu využít všichni klienti těchto pojišťoven: VZP (111), ZP Škoda (209), VoZP (201), ČPZP (205), ZP MV ČR (211) a OZP (207).
Pojištěnci - 111, 201, 205, 207, 209, 211
Pokrývá pojištění
Péči v rámci individuální psychoterapie v režimu samoplátce neposkytujeme. Jsou dostupné pouze pro klienty pojišťoven VZP (111), ZP Škoda (209), VoZP (201), ČPZP (205), ZP MV ČR (211) a OZP (207).
Samoplátci
Neposkytujeme

V případě, že máte jiné zdravotní pojištění, nebo máte zájem o služby mimo veřejné zdravotní pojištění (v případě terapie často kratší objednací doba), obraťte se prosím na některého z námi doporučených organizací a terapeutů.

02

Integrace psychedelické zkušenosti

Zaměřujeme se na psychologickou pomoc při komplikacích a potížích, které se rozvinuly v souvislosti s předchozím užitím psychedelických látek. Naším cílem není pouze odstranit potíže, ale také podpořit možnost jejich transformativního potenciálu v osobnostním růstu.

Integraci psychedelické zkušenosti mohou na pojišťovnu využít všichni klienti těchto pojišťoven: VZP (111), ZP Škoda (209), VoZP (201), ČPZP (205), ZP MV ČR (211) a OZP (207).
Pojištěnci - 111, 201, 205, 207, 209, 211
Péči v rámci individuální psychoterapie mohou na pojišťovnu využít všichni klienti těchto pojišťoven: VZP (111), ZP Škoda (209), VoZP (201), ČPZP (205), ZP MV ČR (211) a OZP (207).
Pokrývá pojištění
Integrace psychedelické zkušenosti je služba, kterou poskytujeme i pro samoplátce. Cena je uvedena za hodinu.
Samoplátci
1 000 Kč/hod

03

Jednorázová konzultace

V případě mimořádně uvolněných kapacit nabízíme také jednorázové či krátkodobé konzultace, které pomohou k lepší orientaci v aktuální situaci, či zvládnutí náročného stavu.

Jednorázové konzultace mohou na pojišťovnu využít všichni klienti těchto pojišťoven: VZP (111), ZP Škoda (209), VoZP (201), ČPZP (205), ZP MV ČR (211) a OZP (207).
Pojištěnci - 111, 201, 205, 207, 209, 211
Pokrývá pojištění
Jednorázové konzultace v režimu samoplátce neposkytujeme. Jsou dostupné pouze pro klienty pojišťoven VZP (111), ZP Škoda (209), VoZP (201), ČPZP (205), ZP MV ČR (211) a OZP (207).
Samoplátci
Neposkytujeme

04

Integrační skupina pro klienty po ketaminem asistované terapii

Tato služba je určena klientům, kteří u nás v minulosti absolvovali ketaminem asistovanou terapii. Právě zkušenost z ní mohou v rámci integrační skupiny dál rozvíjet, zvědomovat a také mají možnost sdílet své zážitky a navzájem se obohatit s lidmi se stejnou zkušeností.

 • skupinu otevíráme několikrát do roka; obvykle probíhá v modelu 1x týdně 2 hodiny po dobu 8 týdnů
 • jde o terapeutická setkání, kde se zapojují prvky imaginace, arteterapie, meditační techniky i mindfulness
 • ve skupině se zaměřujeme na zpracování důležitých témat a prohloubení uvědomění z ketaminové zkušenosti
 • skupinou provádí zkušení psychoterapeuté
 • Ke skupině je možné pořídit doporučenou nehrazenou pomůcku Sebepečující integrace – Průvodce pro klienta v ceně 3 500 Kč. Účast ve skupině není touto pomůckou podmíněna.
Integrační skupina je nabízená pro všechny klienty těchto pojišťoven: VZP (111), ZP Škoda (209), VoZP (201), ČPZP (205), ZP MV ČR (211) a OZP (207).
Pojištěnci - 111, 201, 205, 207, 209, 211
Pokrývá pojištění
Integrační skupinu režimu samoplátce neposkytujeme. Je dostupné pouze pro klienty pojišťoven VZP (111), ZP Škoda (209), VoZP (201), ČPZP (205), ZP MV ČR (211) a OZP (207).
Samoplátci
Neposkytujeme
Na skupinu se nelze objednávat.
O možnostech a aktuálních termínech budete vždy informování v rámci absolvování ketaminem asistované terapie.

Podívejte se i na
další poskytované služby

Klienti partnerských pojišťoven mají služby částečně hrazené:

VZP | 111
VOZP | 201
ZPŠ | 209
ČPZP | 205
ZPMVČR | 211
OZP | 207
Napsat zprávu